6 otázek Středně pokročilý

Ecademy test

11 - Dálkové vytápění a chlazení Grundfos

Tento test obsahuje 6 Může být kdykoliv opakován.

Ke splnění testu musíte odpovědět správně všechny otázky.

Začít test

Otázka 1 z 6 Středně pokročilý

1 Čerpá vodu do rozvodné sítě

Otázka 2 z 6 Středně pokročilý

2 Kdy se začalo využívat dálkové vytápění a chlazení?

Otázka 4 z 6 Středně pokročilý

4 Co je jednou z hlavních vlastností udržovacího tepelného čerpadla?

Otázka 6 z 6 Středně pokročilý

Spokojeni se svými odpověďmi?

Potvrďte odpovědi a přejděte k vyhodnocení testu.

Vyhodnotit

Výsledek testu

Gratulujeme, splnili jste test 11 - Dálkové vytápění a chlazení Grundfos

Získané odznaky:

Pokračovat Přejít do MyEcademy

Bohužel. Tentokrát jste 11 - Dálkové vytápění a chlazení Grundfos neprošel testem.

Correct
Q: Čerpá vodu do rozvodné sítě
A: 15%
Correct
Q: Kdy se začalo využívat dálkové vytápění a chlazení?
A: V roce 1892
Correct
Q: Které tvrzení platí pro dálkové vytápění a chlazení?
A: Je energeticky účinné a ekonomicky výhodné
Correct
Q: Co je jednou z hlavních vlastností udržovacího tepelného čerpadla?
A: Zajišťuje rychlé spuštění
Correct
Q: Co v rámci dálkového vytápění a chlazení označuje pojem samospotřebitel?
A: Spotřebitele energie, který sám přispívá k její výrobě
Correct
Q: Jakou funkci plní obtokové kotlové čerpadlo?
A: Přečerpává vodu, čímž snižuje riziko kondenzace