Vlastnosti a výhody čerpadel SQ/SQE (cz titulky ve videu)

Podívejte se, proč jsou čerpadla SQ/SQE díky svým ochranným funkcím při čerpaní podzemní vody tak odolná.

Jakmile je ponorné čerpadlo nainstalováno pod zemí, nic není důležitější než jeho spolehlivý provoz. 

V tomto videu se podíváme na nejdůležitější vlastnosti a výhody čerpadel SQ/SQE. Jedná se o robustní čerpadla, která se skvěle hodí pro čerpání vody z vrtů.

Začneme vestavěnými ochrannými funkcemi čerpadel SQ/SQE. Mezi ně patří ochrana proti: přepětí či podpětí, chodu na sucho a přetížení. Projdeme si je jednu po druhé, abychom si lépe ukázali, jak pomáhají ke spolehlivému provozu – ať už při nedostatku vody, nebo při kolísavém napětí.

Přepětí nebo podpětí

Velké změny napájecího napětí jako přepětí či podpětí časem běžné střídavé motory poškodí. Ponorná čerpadla SQ/SQE mají široký rozsah napájecího napětí. Díky tomu mají nižší riziko přehřátí motoru.

Pokud se napájecí napětí dostane mimo interval 150–315 V, čerpadlo se automaticky zastaví, aby ochránilo motor.  Jakmile se napětí znovu dostane do povoleného limitu, čerpadlo se opět spustí.

Na ilustraci můžete vidět porovnání rozsahu napájecího napětí běžného čerpadla a čerpadel řady SQ/SQE. Malý rozsah pravděpodobně způsobí časté a nevhodné zastavování čerpadla nebo čerpadlo poškodí.

Ochrana proti chodu na sucho

Chod na sucho, který hrozí zejména u méně vydatných studní, může čerpadlo také poškodit. Zabudovaná ochrana proti chodu na sucho znamená, že se čerpadla SQ/SQE automaticky zastaví, pokud zjistí nedostatek vody.

Po pěti minutách se čerpadlo pokusí znovu spustit. Pokud stále nebude dost vody, znovu se vypne a zkusí to opět po dalších pěti minutách. Tento proces se opakuje do té doby, než bude ve studni znovu dostatek vody.

Nyní se podíváme na problém přetížení. Přetížení jsou čerpadla typicky vystavena tehdy, pokud se zvýší spotřeba energie, například při startu, kdy čerpadlo běží na plný výkon.

Měkký start

Čerpadla SQ/SQE mají zabudovanou funkci pro měkký start, která umožňuje postupný rozběh čerpadla, čímž zabrání přetížení rozvodné sítě při zapínání. Schéma ukazuje rozdíl v aktuální spotřebě mezi běžnými čerpadly a čerpadly SQ/SQE během spuštění.

To ale nejsou všechny výhody měkkého startu. Tato funkce také snižuje výskyt vodního rázu v potrubí a výrazně snižuje opotřebení čerpadla při spouštění. Tyto dvě výhody rovněž, prodlužují živostnost čerpadel SQ/SQE 

Seznam zabudovaných ochranných funkcí tedy není krátký. Pokud si vyberete čerpadla SQ/SQE, nepotřebujete žádné další vybavení, abyste zajistili spolehlivé čerpání podzemní vody.

Díky nízké hmotnosti je instalace čerpadla snadná a nepotřebujete žádný externí startér.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý

Features and benefits of the sq/sqe pump

Understand how a wide range of protection features makes the SQ/SQE pump a robust choice in under ground applications. 

Once a submersible pump has been installed under ground, nothing is more important than reliable operation as service is both troublesome and costly.     

In this tutorial we will take a closer look at the most important features and benefits of the SQ/SQE pump to show you just how robust and well-prepared for under ground operation the pump is. 

Let’s begin by looking at the SQ/SQE pump’s built-in protection functionalities. These include protection from: Over- and under voltage Dry-running Overload Let’s go through them one by one to find out in more detail how they help ensure reliable performance – both during water shortage or fluctuating power supply. 

Large variations in power supply like under-voltage and over-voltage will damage a conventional AC motor over time. The robust SQ/SQE has a very wide supply voltage range, which in itself reduces the risk of overheating the motor. 

Should the voltage move outside the interval between 150 V and 315 V the pump will automatically stop to protect the motor. When the voltage is once again within the acceptable limits, the pump will restart. 

The illustration compares the voltage range of a conventional pump with the SQ/SQE pump’s range. A narrow range is likely to cause frequent, inconvenient stops or damage the pump.   

Dry-running may cause a pump to break down – especially if it is operated in an area with low yielding wells. The integrated dry-running protection in the SQ/SQE pump automatically shuts down the pump if water shortage is detected. 

After 5 minutes the pump will attempt a restart. If there is still no water, it will stop again and attempt a new restart 5 minutes on. This cycle will continue until water is again detected in the pump. 

Now, let’s turn to the problem with overload. Pumps are typically exposed to excessive load when the power consumption increases – for instance during start-up when the pump is running at high speed. 

Thanks to the built-in soft start functionality, the SQ/SQE pump limits the current draw from the mains to prevent damaging overload of the electrical installation. The diagram illustrates the difference in current draw between a conventional pump and an SQ/SQE pump during start-up.   

But the advantages of the soft-start functionality do not stop here. A soft start of the pump also: Reduces the occurrence of water hammer in the pipes And minimises pump wear during start-up. Both of these benefits prolong the life of the SQ/SQE pump. 

So, the line of built-in protection functionalities is long and means that you need no additional protection equipment to ensure reliable operation under ground when you chose the SQ/SQE pump for your groundwater application. 

The pump is easy to install thanks to its light weight and does not require an external starter box. 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý