Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Ochrana proti chodu nasucho

Zjistěte více o zabudované ochraně proti chodu na sucho, kterou čerpadla SQ/SQE disponují, a podívejte se i na další výhody, které z toho plynou jak pro instalatéry, tak zákazníky.

Ponorná čerpadla Grundfos SQ/SQE mají tři unikátní ochranné funkce. 

V tomto videu se zaměříme na ochranu proti chodu na sucho. Abychom tuto funkci mohli lépe ukázat, porovnáme si čerpadla SQ/SQE s běžnými 4” ponornými čerpadly.

Nejprve se ale podívejme na to, proč vůbec k chodu na sucho dochází.

Statická hladina vody v okolí studny totiž stoupá a klesá. Vše záleží na tom, jak moc prší a kolik vody se ze studny čerpá. Když čerpadlo ve studni zapnete, stáhne si vodu směrem k sání, čímž vznikne takový trychtýř. Pokud je statická hladina vody příliš nízko nebo pokud čerpaný objem překročí vydatnost studny, hladina vody klesne pod úroveň sání čerpadla. To znamená, že čerpadlo poběží na sucho.

Běžná 4” erpadla takovou situaci nedokáží rozpoznat. Poběží zkrátka dál, jen bez vody, která je však klíčová pro chlazení motoru a romazání ložisek. Ložiska se tak nadměrně opotřebují a čerpadlo se může přehřát.

Pokud má motor zabudovanou tepelnou ochranu, sám se při dosažení určité teploty vypne. Ale jakmile teplota klesne, motor se znovu spustí a poškozování bude pokračovat. I krátký chod na sucho snižuje jak výkon, tak životnost čerpadla. Pokud to bude trvat delší dobu, čerpadlo se kvůli opotřebení dílů může rozbít úplně. 

Pro ochranu běžných 4” čerpadel je potřeba zvláštní vybavení. 

Čerpadla SQ/SQE však tuto funkci mají již zabudovanou.

Podívejme se, jak to funguje.

Pokud hladina vody ve studni klesne pod úroveň sání, spotřeba motoru prudce klesne, protože čerpadlo nečerpá žádnou vodu. 

Tuto změnu v provozu okamžitě rozpozná zabudovaný frekvenční měnič, který motor zastaví předtím, než dojde k poškození.

Po pěti minutách se čerpadlo znovu spustí, ale pokud je vody stále málo, vypne se po pouhých pěti vteřinách.

Tento proces se opakuje, dokud voda nestoupne nad úroveň sání. 

Vzhledem k tomu,že čer padlo běží na sucho velmi krátce, není tím poznamenán výkon ani životnost.

Když voda stoupne nad úroveň sání, čerpadlo se znovu spustí a pokračuje v čerpání. 

Výhody ochrany proti chodu na sucho jsou tedy u čerpadel SQ/SQE zřejmé.

Instalatéři se vyhnou drahým servisním návštěvám, jelikož dlouhodobý chod na sucho čerpadla poškozuje.

Obyvatelé domu budou mít vodu vždy, pokud ve studni nějaká bude, a čerpadlo jim vydrží bez poškození pracovat spolehlivě po mnoho let.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý

Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Ochrana proti chodu nasucho

Zjistěte více o zabudované ochraně proti chodu na sucho, kterou čerpadla SQ/SQE disponují, a podívejte se i na další výhody, které z toho plynou jak pro instalatéry, tak zákazníky.

The Grundfos SQ/SQE submersible pump range comes equipped with three unique protection features.

In this video, we’ll focus on Dry-Running Protection.To illustrate the feature, we’ll compare the SQ/SQE pumps with a conventional 4” submersible pump.

But first let’s have a closer look at why dry-running occurs.

The static water level around a well will rise and fall, depending on how much it rains and how much water is being pumped in the area.When you turn on a pump in a well it draws the water towards the pump inlet, creating a cone shaped drawdown zone.If the static water level is too low or if the pump capacity exceeds the maximum well yield, the drawdown will bring the water level in the well below the inlet of the pump. This means that that pump will run without water.

A conventional 4” pump has no way of detecting such a dry-run situation. It will simply keep running, only without the vital flow of water to cool the motor and lubricate the pump bearings. The result is critical wear of the bearings and an imminent risk of overheating.

If the motor has built-in thermal protection, it will shut down once a certain motor temperature is detected. But once the motor cools down, it will automatically restart and repeat the damaging dry-running pattern.Even short-term dry-running will result in reduced pump performance and loss of lifetime. If it goes on for an extended period of time, the pump may break down completely due to component wear.

For regular 4” pumps, protection against dry-run requires extra equipment. 

With the SQ/SQE range, it’s a built-in feature. 

Let’s see how it works.

If the water level in the well drops below the inlet, the motor power consumption will drop drastically – there’s no water to transport. 

This change in operation is detected immediately by the built-in frequency converter, which stops the motor before any damage is done.

After 5 minutes, the pump will automatically resume operation, but if the water hasn’t returned yet, the pump will cease operation after only five seconds.

This pattern will repeat itself until the water has risen above the inlet level. 

Pump lifetime and performance remains the same after these very brief instances of dry-running.

When the water level rises above the inlet, the pump will restart and run unaffected.

The benefits of dry-run protection for the SQ/SQE pumps are quite obvious.

The installer will avoid costly, time-consuming service calls due to pumps being damaged by long periods of dry-running.

The homeowner will have access to water, whenever it’s available in the well, with a pump that’ll protect itself and run reliably for years.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý