Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Měkký start

Podívejte se, proč čerpadla SQ/SQE díky funkci měkkého startu, rychlejší instalaci a vyšší spolehlivosti představují alternativu ke klasickým čtyřpalcovým ponorným čerpadlům.

Ponorná čerpadla řady Grundfos SQ/SQE disponují třemi unikátními ochrannými funkcemi. V tomto videu se zaměříme na měkký start a ukážeme si, proč je tato funkce výhodná jak pro instalatéry, tak pro majitele domů. Pro názornou ukázku porovnáme ponorné čerpadlo SQ/SQE a 4“ ponorné čerpadlo s běžným nebo třífázovým motorem. Začneme 4“ čerpadlem.

Motory v běžných 4“ čerpadlech se většinou spouštějí přímo, takzvaně Direct On Line (DOL). Laicky řečeno – plnou parou vpřed. Pokud jednofázové motory využívají přímé spouštění, nelze je spustit bez pomoci. Pro spuštění motoru je potřeba zařízení, kterému se říká motorový spouštěč. Tento spouštěč může být již součástí motoru, ale často je připojen externě mezi ponorný a napájecí kabel, což vyžaduje práci navíc. Třífázové motory spouštěče nepotřebují. Tak v čem je problém? Pokud je motor čerpadla spouštěn přímo, dosáhne jmenovitých otáček téměř okamžitě. Během prvních milisekund může proud motoru dosáhnout úrovně, která mnohonásobně překračuje jeho jmenovitou hodnotu.

Tento způsob má řadu nevýhod:

1) Prudký start může poškodit další elektrická zařízení, která jsou připojena ke stejnému zdroji energie, např. osvětlení.

2) Může také způsobit vzedmutí vody, a tím pádem vodní ráz. Takové nárazy mohou snížit životnost instalace.

3) Otáčivé části motoru se při spuštění začnou rychle pohybovat, díky čemuž se čerpadlo ve studni může posunout.

Tím se také zkracuje životnost systému. 

Nyní se pojďme podívat na řadu SQ/SQE. Čerpadla SQE v této řadě mají integrovaný frekvenční měnič a nevyžadují motorový spouštěč. Díky integrovanému frekvenčnímu měniči se čerpadlo spustí pozvolna. Otáčky motoru se zvyšují pomalu a jmenovité hodnoty dosáhnou za 3 vteřiny. 

Toto pomalé zvyšování otáček udržuje v motoru nízký proud a eliminuje riziko výpadků. Průtok se navíc zvyšuje úměrně k otáčkám motoru. Díky tomu voda z kohoutků nebude prskat. Pohyby čerpadla jsou navíc opravdu minimální.

Zopakujme si tedy výhody. Pozvolné spuštění snižuje zatížení elektrické i mechanické instalace. Pro instalatéry to znamená snadnou a rychlou instalaci a nepotřebují žádný motorový spouštěč. Majitelé domů pak ocení ochranu elektrických spotřebičů a plynulý tok vody při spuštění čerpadla. Čerpadlo představuje pro systém minimální zátěž a vydrží spolehlivě fungovat dlouhé roky.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý