Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Napěťová ochrana

Podívejte se, jak čerpadla SQ/SQE dokáží upravit svůj provoz podle aktuálního napájecího napětí. Pro instalatéry to znamená, že nebudou muset tak často jezdit za zákazníkem kvůli servisu, a zákazník získá čerpadlo, které mu dlouho vydrží.

Ponorná čerpadla Grundfos SQ/SQE mají tři unikátní ochranné funkce. V tomto videu se zaměříme na napěťovou ochranu. Než se dostaneme k čerpadlům SQ/SQE, ukážeme si, jak na měnící se napětí reagují běžná 4“ ponorná čerpadla.

V naší situaci platí, že standardní napětí je 230 V. V různých částech světa se napájecí napětí značně liší. To má negativní vliv na elektrická zařízení, která mají malý rozsah napájecího napětí. Vezměte si například běžné 4“ ponorné čerpadlo.

Pokud dojde k poklesu napájecího napětí, proud v motoru se zvýší, kvůli čemuž vzroste teplota motoru.

Pokud napětí klesne o více než 10 % na hodnotu nižší než 207 V, motorový jistič čerpadlo jednoduše zastaví, protože proud bude příliš vysoký.

Jakmile napětí vzroste a vrátí se do přijatelného rozsahu, čerpadlo nemusí být schopné automaticky obnovit činnost, pokud má motorový jistič ruční resetování.

Zvýší-li se napájecí napětí nad jmenovitou hodnotu, zvýší se také otáčky motoru a v důsledku toho i zatížení. To způsobí, že se zvýší proud v motoru a jeho teplota.

Přesáhne-li napájecí napětí 252 V, motorový jistič čerpadlo zastaví.

Čerpadla SQ/SQE takové výkyvy zvládnou lépe.

Zaprvé mohou čerpadla pracovat ve velmi širokém rozsahu napájecího napětí. Také dokáží automaticky upravit provoz podle skutečného napájecího napětí. Tím udržují proud i teplotu motoru pod horním limitem. Čerpadlo SQ/SQE pro jmenovité napětí 230 V zajistí průtok vody, dokud napětí neklesne pod 150 V. Dokonce mu k maximálnímu výkonu stačí pouhých 198 V.

Pokud napájecí napětí klesne pod 198 V, čerpadlo sníží otáčky motoru, aby proud zůstal pod horní mezí a motor se nepřehřál.

Dodávka vody do domu se však nepřeruší, dokud napájecí napětí neklesne pod 150 V, čerpadlo SQ/SQE stále poběží. Totéž platí, pokud se napájecí napětí zvýší.

Pokud bude napětí 230–264 V, výkon čerpadla se nezmění. A proud motoru se sníží. Za určitých podmínek může čerpadlo pracovat i při vyšším napětí. Čerpadlo se však nakonec zastaví, aby samo sebe ochránilo. Jakmile se napájecí napětí vrátí do přijatelného rozsahu, čerpadla SQ/SQE se automaticky spustí.

Pokud je napájecí napětí v rozmezí 14 % jmenovité hodnoty, nebude to mít vliv na výkon. Výhody jsou tedy naprosto zřejmé. 

Pro instalatéra znamená napěťová ochrana čerpadel SQ méně servisních návštěv. 

Čerpadlo je zkrátka pro kolísavé napájecí napětí lépe vybavené. Zvládne i výchylky, které by běžné čerpadlo úplně zastavily.

Pro majitele napěťová ochrana znamená stabilní dodávku vody a široký rozsah využitelného napětí.

Nemluvě o tom, že se čerpadlo přehřívá opravdu minimálně, takže vydrží fungovat velmi dlouho.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý

Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Napěťová ochrana

Podívejte se, jak čerpadla SQ/SQE dokáží upravit svůj provoz podle aktuálního napájecího napětí. Pro instalatéry to znamená, že nebudou muset tak často jezdit za zákazníkem kvůli servisu, a zákazník získá čerpadlo, které mu dlouho vydrží.

The Grundfos SQ/SQE submersible pump range comes equipped with three unique protection features.In this video, we’ll focus on soft-start and show how this feature benefits both installer and homeowner.To illustrate our point, we’ll compare the SQ/SQE range with a 4” submersible pump with a conventional one- or three-phase motor.Let’s begin with the 4” pump.

The most commonly used starting method for motors in 4” conventional pumps is called Direct On Line (DOL). In layman’s terms: Full speed ahead.Single-phase motors are unable to start unassisted when using DOL. They require a device called a motor starter to get the motor up and running. The motor starter can be integrated in the motor but often it is mounted externally between the drop cable and the power supply cable, demanding extra installation work.Three-phase motors do not need a motor starter a DOL start-up.So why is this an issue?Well, when a pump motor is started using DOL, the nominal speed is reached almost immediately. During the first milliseconds of the start the motor current can reach a level of up to seven times higher than the nominal value. 

This method has several drawbacks:

1) The abrupt start-up can lead to disruptions of other electrical devices connected to the same power supply, for instance lighting. 

 

2) It can also produce a burst of water, causing a liquid hammer effect. These bursts may reduce the lifetime of the installation.

3) Lastly, it can cause the pump to shift in the well as a physical counter-reaction to the acceleration of the rotating parts. 

This will also contribute to reduced system lifetime.

Now, let’s have a look at the SQ/SQE range.All the pumps in this range have an integrated frequency converter and do not require a motor starter.Due to the features of the integrated frequency converter, the pump offers a smooth start-up. The motor speed increases slowly and reaches the nominal value within a period of 2 seconds. 

This slow increase in speed keeps the motor current low and eliminates the risk of electrical disruptions.On top of this, the flow rate increases proportionally to the motor speed, which means that there are no sudden bursts of water at the taps. While keeping pump movements at an absolute minimum

So, let’s recap the benefits.Overall, the soft start reduces the load on the electrical and mechanical installation.For the installer, the soft start feature means a quick and simple installation, with no need for motor contactors.For the homeowner, the soft start feature means no disruptions of electrical appliances and no sudden water bursts when the pump starts. It also means that the pump will run reliably for years, with minimum wear to the system.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý