Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Napěťová ochrana

Podívejte se, jak čerpadla SQ/SQE dokáží upravit svůj provoz podle aktuálního napájecího napětí. Pro instalatéry to znamená, že nebudou muset tak často jezdit za zákazníkem kvůli servisu, a zákazník získá čerpadlo, které mu dlouho vydrží.

Ponorná čerpadla Grundfos SQ/SQE mají tři unikátní ochranné funkce. V tomto videu se zaměříme na napěťovou ochranu. Než se dostaneme k čerpadlům SQ/SQE, ukážeme si, jak na měnící se napětí reagují běžná 4“ ponorná čerpadla.

V naší situaci platí, že standardní napětí je 230 V. V různých částech světa se napájecí napětí značně liší. To má negativní vliv na elektrická zařízení, která mají malý rozsah napájecího napětí. Vezměte si například běžné 4“ ponorné čerpadlo.

Pokud dojde k poklesu napájecího napětí, proud v motoru se zvýší, kvůli čemuž vzroste teplota motoru.

Pokud napětí klesne o více než 10 % na hodnotu nižší než 207 V, motorový jistič čerpadlo jednoduše zastaví, protože proud bude příliš vysoký.

Jakmile napětí vzroste a vrátí se do přijatelného rozsahu, čerpadlo nemusí být schopné automaticky obnovit činnost, pokud má motorový jistič ruční resetování.

Zvýší-li se napájecí napětí nad jmenovitou hodnotu, zvýší se také otáčky motoru a v důsledku toho i zatížení. To způsobí, že se zvýší proud v motoru a jeho teplota.

Přesáhne-li napájecí napětí 252 V, motorový jistič čerpadlo zastaví.

Čerpadla SQ/SQE takové výkyvy zvládnou lépe.

Zaprvé mohou čerpadla pracovat ve velmi širokém rozsahu napájecího napětí. Také dokáží automaticky upravit provoz podle skutečného napájecího napětí. Tím udržují proud i teplotu motoru pod horním limitem. Čerpadlo SQ/SQE pro jmenovité napětí 230 V zajistí průtok vody, dokud napětí neklesne pod 150 V. Dokonce mu k maximálnímu výkonu stačí pouhých 198 V.

Pokud napájecí napětí klesne pod 198 V, čerpadlo sníží otáčky motoru, aby proud zůstal pod horní mezí a motor se nepřehřál.

Dodávka vody do domu se však nepřeruší, dokud napájecí napětí neklesne pod 150 V, čerpadlo SQ/SQE stále poběží. Totéž platí, pokud se napájecí napětí zvýší.

Pokud bude napětí 230–264 V, výkon čerpadla se nezmění. A proud motoru se sníží. Za určitých podmínek může čerpadlo pracovat i při vyšším napětí. Čerpadlo se však nakonec zastaví, aby samo sebe ochránilo. Jakmile se napájecí napětí vrátí do přijatelného rozsahu, čerpadla SQ/SQE se automaticky spustí.

Pokud je napájecí napětí v rozmezí 14 % jmenovité hodnoty, nebude to mít vliv na výkon. Výhody jsou tedy naprosto zřejmé. 

Pro instalatéra znamená napěťová ochrana čerpadel SQ méně servisních návštěv. 

Čerpadlo je zkrátka pro kolísavé napájecí napětí lépe vybavené. Zvládne i výchylky, které by běžné čerpadlo úplně zastavily.

Pro majitele napěťová ochrana znamená stabilní dodávku vody a široký rozsah využitelného napětí.

Nemluvě o tom, že se čerpadlo přehřívá opravdu minimálně, takže vydrží fungovat velmi dlouho.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý