Dimenzování čerpadel v GPC

78 - Dimenzování čerpadel v GPC

Tento kurz popisuje, jakým způsobem Grundfos Product Center zjednodušuje a urychluje jinak velmi časově náročné procesy, jako je dimenzování a výběr čerpadel – bez ohledu na to, zda se jedná o rychlé dimenzování podle aplikace, konstrukce nebo typu čerpadla, dimenzování podle konkrétní oblasti použití, jako jsou například čerpadla určená pro obnovitelné zdroje energie, nebo dimenzování pomocí vlastních kritérií hodnocení.

Začít kurz

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončení
Čas dokončení: 10 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní

Přehled kurzů

00:01:36

Chytrý a snadný způsob dimenzování čerpadel pro obnovitelné zdroje energie

Zjistěte, jak lze pomocí Grundfos Product Center snadno a chytře dimenzovat čerpadla určená pro obnovitelné zdroje energie

00:01:17

Rychlé dimenzování čerpadel podle využití

Zjistěte, jak lze pomocí Grundfos Product Center rychle dimenzovat čerpadla podle využití

00:01:26

Rychlé dimenzování čerpadel podle konstrukce

Zjistěte, jak lze pomocí Grundfos Product Center rychle dimenzovat čerpadla podle konstrukce

00:01:37

Rychlé dimenzování podle typu

Zjistěte, jak lze pomocí Grundfos Product Center rychle dimenzovat čerpadla podle typu

00:01:53

Nastavení kritérií hodnocení při dimenzování čerpadel

Zjistěte, jak lze při dimenzování čerpadel v Grundfos Product Center nastavovat kritéria hodnocení

Otestujte své znalosti

Odpovězte na otázky a otestujte, co jste se naučili