Kompletní přehled příslušenství k solárním systémům

Získejte kompletní přehled o příslušenství pro solární čerpací řešení. Vše vám ukážeme.

Pro aplikace se solárním čerpáním vody existuje mnoho zařízení, kterými lze solární čerpací stanice doplnit. V tomto krátkém modulu vám představíme veškeré příslušenství, které Grundfos pro solární čerpací systémy nabízí – od snímačů, které zabraňují chodu na sucho, po systémy monitorování na dálku. Pojďme začít.

Jistič stejnosměrného proudu

Jako první si ukážeme jistič stejnosměrného proudu. Jistič  je určen pro SOLÁRNÍ panely a jeho hlavní funkcí je odpojení elektřiny, aby bylo možné panely během údržby bezpečně obsluhovat. Jistič navíc můžete nainstalovat ke každé sérii paralelního zapojení. Díky tomu můžete lépe zjistit, kde je chyba, protože můžete série jednu po druhé odpojit a zkontrolovat kabely nebo cokoliv jiného.

Přepěťová ochrana

Dalším zařízením je přepěťová ochrana. Tato jednotka představuje ochranu proti bleskům a bouřkám. Proti přímému zásahu blesku však neochrání. Díky tomu, že tato jednotka dokáže systém před takovými přírodními jevy ochránit, prodlužuje se životnost solárních invertorů a zároveň se tím chrání solární panely.

Rozvodná skříň

Dalším produktem je rozvodná skříň. Ta slouží k tomu, aby sloučila výkon více jednotlivých sérií. Rozvodné skříně jsou různé. První varianta je jednoduché řešení,v němž jsou kabely připojeny přímo k panelům, zatímco druhá varianta je pokročilejší a obsahuje pojistky, možnost odpojení proudu a také již zmíněná přepěťová ochrana.

Sinusový filtr

Další na řadě je sinusový filtr. Sinusový filtr je určen jen pro externí měniče frekvence s napětím 380 V nebo více. Jedná se o zásadní součástku, protože chrání motor před opotřebením.

To je proto, že externí měniče frekvence využívají k vytvoření sinusoidy pulzně šířkovou modulaci. To vytváří napětí a výkyvy proudu, což poškozuje izolaci motoru.

Sinusový filtr prodlužuje životnost motoru, systém je díky němu méně namáhán a také se sníží hluk na minimum.

Spínač proti chodu na sucho

Další produkt je spínač proti chodu na sucho. Je důležité, aby bylo čerpadlo vždy ponořeno pod vodou. Jinak čerpadlo vystavujete vysokému riziku poškození. Čerpadlo SQFlex má takový spínač zabudovaný, ale pro čerpadla SP potřebujete externí spínač, který chod na sucho detekuje. Pokud hrozí, že by čerpadlo mohlo běžet na sucho, doporučujeme k čerpadlu tento spínač nainstalovat.

Pokud k ponornému čerpadlu přidáte spínač proti chodu na sucho, může váš systém poznat, když voda ve vrtu klesne nebo zmizí. V případě povrchového čerpadla doporučujeme ultrazvukový spínač, který snímá hladinu vody v potrubí.

Galvanická ochrana

Dále se podíváme na galvanickou ochranu, kterou představují zinkové anody. Pomáhají zabraňovat vzniku koroze ve vodě. Malé obětované anody pomáhají chránit před vodou s vysokým obsahem chloridů nebo brakickou vodou. V závislosti na kvalitě vody by měly být anody čas od času vyměněny.

Chladící plášť

Teď se podíváme na chladicí plášť. Chladicí plášť zajištuje chlazení motoru. Takový plášť je klíčový, pokud voda do vrtu přitéká nad úrovní čerpadla a písek a bahno se tak dostávají k sání. Bez pláště by se písek a bahno dostaly do čerpadla a poškodily jej.

Řídicí jednotky

Dalším zařízením jsou řídicí jednotky. Jednotka CU200, která je určena pro čerpadlo Grundfos SQFlex, umožňuje přidání plovákového spínače. Pokud se sběrná nádrž naplní, spínač vyšle signál jednotce CU200, která čerpadlo vypne.

Další možností je jednotka IO101. Ta vám umožňuje při provozu čerpadla automaticky přepínat mezi solárními panely a záložním generátorem. Obě jednotky jsou navrženy přímo pro čerpadla SQFlex, ale IO101 funguje také s čerpadly CRFlex.

Vzdálený monitoring

A nakonec monitorování na dálku. Solární instalace se často nacházejí na odlehlých místech a nelze se spoléhat na to, že bude vždy někdo poblíž, aby systém ručně zkontroloval. Proto je tedy výhodné ke kontrole solárních čerpacích stanic využít řešení monitorování na dálku jako například Grundfos Remote Management.

Díky tomu okamžitě získáte reálné informace o provozu, vývojových tendencích křivek, alarmech a upozorněních. Můžete tak reagovat na jakékoli problémy a osobní údržbu omezit na minimum.

To bylo tedy příslušenství k solárním systémům od Grundfosu. Díky němu se můžete spolehnout, že budete při výběru solárních čerpacích stanic dostatečně vybaveni.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 2
Čas dokončení
Čas dokončení: 18 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Pokročilý