Jak dimenzovat a vybrat solární čerpací systém

Krok za krokem vás provedeme procesem dimenzování a výběru čerpadla SQFlex v Grundfos Product Center.

Pokud dimenzujete solární řešení, je důležité čerpadlo dimenzovat podle aplikace a konkrétních požadavků, pro jejichž plnění je určeno. V tomto modulu se blíže podíváme na dimenzování čerpadla SQFlex. Vytvoříme si hypotetickou situaci, ale s reálnými údaji a provedeme vás dimenzováním čerpadla SQFlex krok za krokem.

Použijeme k tomu náš program Grundfos Product Center. Ale ještě než začneme s dimenzováním, je potřeba zvážit určité okolnosti. Zaprvé, pokud chcete čerpadlo využít v solárních čerpacích systémech, nelze jej rovnou vybrat jen za pomoci technických listů, jak je tomu u klasických systémů. To proto, že výkon čerpadla v průběhu dne závisí na slunci. A slunce samozřejmě svítí více v létě, než v zimě. Proto je zásadní, aby výchozí měsíc odpovídal měsíci, v němž jsou požadavky pro čerpání největší.

Představme si, že na farmě používáme ponorné čerpadlo na solární pohon a potřebujeme napojit dobytek. Je dobré zvážit několik faktorů, aby dimenzování proběhlo úspěšně. Mezi takové faktory patří místo instalace, požadovaná denní spotřeba vody a celková dopravní výška, což je součet stálé výšky nad zemí a dynamické hladiny vody.

V našem případě vypadají data následovně: Naše farma se nachází ve španělské Seville. Požadovaný průtok za den je 10 m3. Celková dopravní výška je 110 m. Stálá výška je 10 m. Dynamická hladina vody je 100 m. A čerpadlo je ponorné. Systém dokáže sám určit, jestli použít SQFlex nebo RSI. To není potřeba předem určovat. To je vše, co k dimenzování a výběru systému potřebujeme.

Pojďme do Grundfos Product Center a můžeme začít. Na hlavní obrazovce máte možnost vytvořit si svůj bezplatný účet, v němž si můžete ukládat údaje o svých solárních panelech a máte tak rychlý přístup ke všem zadaným informacím. Vytvoření účtu doporučujeme, ale není to nezbytné a můžete pokračovat i bez toho.

Nyní můžeme začít s procesem dimenzování. Nejprve zvolte možnost „Dimenzování dle aplikace“ nebo „Pokročilé dimenzování dle aplikace“. V tomto videu vám ukážeme pokročilé dimenzování. Dále je třeba vybrat aplikaci, lokalitu, typ systému a řadu dalších důležitých parametrů. Jako aplikaci zvolíme „Solární systémy“ a změníme naši lokaci na Seville, Spain. Nyní je třeba zvolit typ systému a instalace.

Vyberte tedy možnost „Solární“. Jelikož chceme použít ponorné čerpadlo, vyberte v kolonce „Instalace“ možnost „Vrt“. Jako další vybereme denní objem vody. V našem případě jsme si řekli, že chceme, aby byl denní objem 10 m3. Pokud neznáte denní spotřebu vody, použijte šestinásobek ustáleného průtoku za hodinu.

Poté zadejte geodetickou výšku nad zemí a dynamickou hladinu vody. Tyto informace obvykle zjistíte u toho, kdo studnu či vrt vyhloubil. V našem případě jsme si tyto hodnoty již určili, takže je jen zadáme. Také si můžete vypočítat případné ztráty třením v potrubním systému. To se hodí, pokud je geodetická výška nad zemí vysoká nebo pokud vodu potřebujete přečerpat na dlouhé vzdálenosti.

V našem případě necháme pole prázdné. Nastavení měsíce pro dimenzování je důležité vzhledem k provoznímu bodu. Pokud pracujeme se zavlažovacím systémem, měli bychom nastavit měsíc, v němž jsou hodnoty nejvyšší. Při použití u pitné vody bychom měli nastavit měsíc, v němž je sluneční záření nejslabší.

Obecně platí, že pokud jste na severní polokouli, měli byste nastavit červenec, a pokud jste na jižní polokouli, nastavte leden. Vzhledem k tomu, že jsme v Seville, nastavíme červenec. Dále je třeba vybrat typ solárního modulu. Pokud chcete porovnat dva typy, můžete zadat oba. My ponecháme standardní modul, v tomto případě „GF 270“.

Teď, když je hlavní nastavení hotové, se podíváme na výsledky dimenzování. V případě, že chcete svůj projekt ještě dále upřesnit, podívejte se na nastavení v rozbalovacích nabídkách. Zde naleznete další parametry, které si můžete navolit podle přání. Až budete mít vše nastaveno, podívejte se na výsledky dimenzování. Klikněte na „Začít dimenzování“.

Zde uvidíte seznam výsledků. Můžete si je projít a porovnat různé parametry jako například počet solárních modulů, průměrný denní objem vody a výkon solární baterie. Také uvidíte přehled výkonu čerpadla během konkrétních měsíců. Klikněte na řešení, které se vám hodí.

Ukáže se vám podrobná výkonová křivka. Zároveň si můžete zobrazit specifikace, systémové části a další informace o výsledku dimenzování. Kliknutím na „Tisk/PDF“ můžete vytvořit zprávu. Zde uvidíte nabídku, v níž si můžete vybrat, jaké přesně informace chcete ve zprávě zobrazit. Doporučujeme zvolit alespoň “Výsledek dimenzování“ a „Příslušenství“.

Nyní klikněte na „Vytvořit PDF“ a zpráva se vám ukáže na obrazovce. Tak to byl základní přehled. Veškeré informace, které k dimenzování solárního čerpacího systému potřebujete, jsou lokalita projektu, denní průtok, geodetická výška nad zemí a dynamická hladina vody.

Takhle jednoduché to je. Teď je řada na vás! 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 25 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý