Úvod do základů hydrauliky

Naučte se základy hydrauliky a dozvíte se, co znamenají pojmy jako průtok a dopravní výška.

Co se týká hydrauliky čerpacích systémů, je třeba vzít v potaz tři hlavní veličiny: Průtok, dopravní výšku a výkon – neboli Q, H a P. V tomto krátkém modulu vám tyto základní veličiny popíšeme a vysvětlíme také to, jak spolu souvisí.

Pojďme začít. Průtok (Q) se obvykle měří v m3/h. Stručně řečeno, průtok ukazuje množství vody, které čerpadlo potrubím přečerpá za určitý čas. Právě proto se měří v m3/h.

Dopravní výška čerpadla (H) znázorňuje tlak, který je čerpadlo schopné vyvinout. Udává výšku, do níž čerpadlo vodu dokáže dopravit. Pokud je tedy dopravní výška čerpadla například 20 m, znamená to, že čerpadlo vytlačí vodu 20 m do vzduchu.

A nakonec výkon (P). Jak již název naznačuje, výkon udává jakou silou a rychlostí je voda čerpána. Výkon měříme v kilowattech.

Vzhledem k tomu, že výkon závisí na průtoku (Q) a dopravní výšce (H), můžete jej vypočítat pomocí tohoto vzorce: P = Q × H × c.

V tomto vzorci je „c“ konstanta, která závisí na účinnosti čerpadla, vlivu gravitace a čerpané kapalině.

Pamatujte, že pokud zdvojnásobíte průtok čerpadla nebo dopravní výšku, automaticky tak zdvojnásobíte výkon čerpadla.

A pokud zdvojnásobíte jak průtok, tak dopravní výšku, celková spotřeba energie vzroste na čtyřnásobek. Tak to bylo k úvodu do základů hydrauliky vše.

Děkujeme, že jste se dívali.

 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 8 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní