Úvod do základních typů čerpadel

Úvod do základních typů čerpadel

Podívejte se na krátkou ukázku nejčastějších typů čerpadel a k čemu se využívají. 

Pokud potřebujete čerpadlo, můžete si vybírat z mnoha různých řešení. V tomto modulu vám ukážeme dva základní typy čerpadel a také některá nejběžnější čerpadla, která jsou v současnosti na trhu.

Pojďme začít. Odstředivá čerpadla jsou zdaleka nejčastějším typem čerpadel. Odstředivé čerpadlo využívá rotační energii, kterou dodává buď normální, nebo elektrický motor. Druhým typem čerpadla jsou objemová. U objemových čerpadel průtok závisí na otáčkách čerpadla.

Tato čerpadla se často více hodí pro hustější kapaliny než je voda. Nyní jsme si popsali dva základní typy čerpadel, takže teď se podíváme na některá nejběžnější čerpadla.

Mezi taková čerpadla patří:

  • Čerpadla s axiálním sáním
  • Inline čerpadla
  • Ponorná čerpadla
  • Vícestupňová čerpadla
  • Proudová čerpadla
  • Vnorná čerpadla
  • Dávkovací čerpadla
  • A horizontálně dělená čerpadla

Prohlédneme si je jedno po druhém.

Čerpadla s axiálním sáním jsou nejčastějšími čerpadly v rámci odstředivých čerpadel ve všech průmyslových odvětvích.

Axiální čerpadla mají sání na konci a dělíme je na dvě skupiny: malá axiálně dělená čerpadla určená pro domácí tlakové systémy, a velká axiálně dělená čerpadla určená pro zavlažování, zásobování vodou a průmyslové procesy.

Inline čerpadla se vyznačují tím, že mají sání i odtok v jedné linii, proto se jim říká inline čerpadla. Inline čerpadla se běžně využívají jako oběhová čerpadla, pokud potřebujete vodu v soustavě natlakovat.

Inline čerpadla se obvykle používají pro oběh teplé vody nebo v chladicích soustavách komerčních budov. Jak již název napovídá, jsou ponorná čerpadla navržena pro takový provoz, kdy je celé čerpadlo i s motorem ponořeno pod vodou. Ponorná čerpadla se využívají jak v domácnostech, tak v komerčních budovách či průmyslu.

Dokáží čerpat jak pevné látky, tak různé druh kapalin. Vícestupňové čerpadlo se skládá z více stupňů odstředivého čerpadla, které jsou připevněny k jedné hřídeli. Vícestupňová čerpadla jsou ideální pro vrty a pro zvyšování tlaku vody nebo její přepravu v oblastech, v nichž se značně liší výška.

V porovnání se standardními odstředivými čerpadly mají proudová čerpadla trysku a venturiho trubici. Když voda proudí skrze trysku, zvyšuje se rychlost a klesá tlak, což vytváří podtlak. Jedná se sice o nejlepší řešení pro čerpání vody až do výšky 6 metrů, ale tato čerpadla mohou být dost hlučná

Proudová čerpadla se obvykle využívají v domácnostech například pro zvyšování tlaku či zavlažování zahrady, nebo v menších komerčních budovách. Dále tu máme vnorná čerpadla.

Na rozdíl od ponorných čerpadel je v kapalině ponořeno jen čerpadlo, ale motor je chlazen vzduchem. Vnorná čerpadla se výborně hodí pro aplikace v průmyslu jako je obrábění, umývací systémy a regulace teploty.

Dalším typem jsou dávkovací čerpadla. Dávkovací čerpadla jsou zkonstruována tak, aby v nepravidelných intervalech přidávala určené množství látek. U dávkovacích čerpadel rozlišujeme tři hlavní typy: plunžrová, pístová a membránová.

Všechny tyto typy se řadí k objemovým čerpadlům. Dávkovací čerpadla se využívají pro úpravu průmyslové vody, při níž je třeba dávkovat chemikálie, jako třeba v řešeních se směšovací smyčkou.

A nakonec horizontálně dělená čerpadla. Jsou podobná čerpadlům s axiálním sáním, ale liší se tím, že je plášť a sací a odtoková tryska v jedné skříni. Navíc je plášť navržen tak, aby byla horizontálně dělená čerpadla ideální pro aplikace s vysokými požadavky na vodu.

Tak to byl úvod k základním typům čerpadel. Doufáme, že jste připraveni na to, abyste se ponořili hlouběji do čerpacích řešení.