Úvod do základních typů čerpadel

Podívejte se na krátkou ukázku nejčastějších typů čerpadel a k čemu se využívají. Věnujte prosím pozornost textu pod videem.

Pokud potřebujete čerpadlo, můžete si vybírat z mnoha různých řešení. V tomto modulu vám ukážeme dva základní typy čerpadel a také některá nejběžnější čerpadla, která jsou v současnosti na trhu.

Odstředivá čerpadla jsou zdaleka nejčastějším typem čerpadel. Odstředivé čerpadlo využívá rotační energii, kterou mu dodává motor. Druhým typem čerpadla jsou objemová. U objemových čerpadel průtok závisí na otáčkách čerpadla.Tato čerpadla se často více hodí pro hustější kapaliny než je voda.

Nyní jsme si popsali dva základní typy čerpadel, takže teď se podíváme na některá nejběžnější čerpadla.

Mezi taková čerpadla patří:

  • Čerpadla s axiálním sáním
  • Inline čerpadla
  • Ponorná čerpadla
  • Vícestupňová čerpadla
  • Samonasávací čerpadla
  • Vnorná čerpadla
  • Dávkovací čerpadla
  • A horizontální čerpadla

Čerpadla s axiálním sáním

Čerpadla s axiálním sáním jsou nejčastějšími čerpadly v rámci odstředivých čerpadel ve všech průmyslových odvětvích. U axiálních čerpadel kapalina vstupuje přímo do oběžného kola a dělíme je na dvě skupiny: malá axiální čerpadla určená pro domácí tlakové systémy, a velká axiální čerpadla určená pro zavlažování, zásobování vodou a průmyslové procesy.

Inline čerpadla

Inline čerpadla se vyznačují sacím a výtlačným hrdlem v jedné ose. Inline čerpadla se nejčastěji využívají jako oběhová čerpadla v topných soustavách nebo v chladicích soustavách komerčních budov. 

Ponorná čerpadla

Jak již název napovídá, ponorná čerpadla jsou navržena pro takový provoz, kdy je celé čerpadlo i s motorem ponořeno do čerpané kapaliny. Ponorná čerpadla se využívají jak v domácnostech, tak v komerčních budovách či průmyslu. Ponorná kalová čerpadla jsou schopna čerpat znečištěnou vodu a odpadní vodu s obsahem pevných látek.

Vícestupňová čerpadla

Vícestupňové čerpadlo se skládá z více oběžných kol s rozvaděči řazenými za sebou sériově, což umožňuje dosahovat vyšších tlaků a tím vyšší výtlačné výšky. Proto jsou ideální pro čerpání vody z vrtů, pro zvyšování tlaku nebo čerpání v oblastech, kde je velké převýšení.

Samonasávací čerpadla

V porovnání se standardními odstředivými čerpadly mají samonasávací čerpadla ejektor. Vlivem zúžení průřezu v místě trysky se zvýší rychlost kapaliny, klesne tlak a vytvoří se podtlak potřebný pro nasátí vody. Jedná se sice o nejlepší řešení pro čerpání vody až z hloubky 8 metrů včetně ztrát na sacím potrubí a armaturách, ale může docházet ke zvýšené hlučnosti. Samonasávací čerpadla se obvykle využívají v domácnostech například pro zvyšování tlaku či zavlažování zahrady, nebo v menších komerčních budovách.

Vnorná čerpadla

Na rozdíl od ponorných čerpadel je v kapalině ponořena pouze hydraulická část čerpadla. Motor je chlazen vzduchem. Vnorná čerpadla se výborně hodí pro aplikace v průmyslu, především chlazení a oplach při obrábění, dále filtrace, nebo i regulace teploty.  

Dávkovací čerpadla

Dávkovací čerpadla jsou zkonstruována tak, aby v určených intervalech dávkovala přesný objem kapaliny. U dávkovacích čerpadel rozlišujeme tři hlavní typy: plunžrová, pístová a membránová. Všechny tyto typy se řadí k objemovým čerpadlům. Dávkovací čerpadla se využívají například pro úpravu průmyslové vody při které je nutné dávkovat chemikálie, jako třeba v řešeních se směšovací smyčkou.

Horizontálně dělená čerpadla.

Jsou podobná čerpadlům s axiálním sáním, ale liší se tím, že mají sací a výtlačné hrdlo v jedné ose a skříň je horizontálně dělená.  Čerpadla jsou navržena tak, aby byla schopna dosahovat velkých průtoků.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 13 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní