Proč si vybrat oběhové čerpadlo Magna1?

V tomto videu vás seznámíme s výhodami MAGNA1 z pohledu instalatéra i uživatele. Získáte cenné znalosti a argumenty, které vám pomohou přesvědčit uživatele pro nákup MAGNA1.

Oběhové čerpadlo MAGNA1 nabízí řadu výhod, které ho odlišují od jeho předchůdců. V tomto modulu se blíže podíváme na tyto výhody se zdůrazněním, proč má pro Vás jako instalatéra smysl vybrat si MAGNA1 Model C. 

Za prvé MAGNA1 má nízké investiční náklady. Takže pokud hledáte náhradu za starší a již neefektivních oběhová čerpadla, MAGNA1 je dobrou volbou. Nízké investiční náklady v kombinaci s vysokou účinností čerpadla přináší uživateli krátkou návratnost investice. 

Dále uživatele ocení vysoké úspory energie. Pro čerpadlo MAGNA1 je charakteristický nízký index energetické účinnosti. Index energetické účinnosti (EEI) platí pro oběhová čerpadla pro vytápění a udává, o kolik procent leží skutečný příkon čerpadla pod určeným referenčním výkonem.  EEI MAGNA1 dosahuje pro jednoduchá čerpadla ≤  0,20 a EEI MAGNA1 pro zdvojená čerpadla je ≤ 0,23. Což znamená, že MAGNA1 potřebuje jen 20% (23%) příkonu, který je stanoven jako mezní hodnota. 

Představte si staré a neefektivní oběhové čerpadlo s extrémně vysokou energetickou spotřebou. Doba návratnosti investice do náhrady tohoto starého čerpadla čerpadlem MAGNA1 může být menší než dva roky.

Další výhodou MAGNA1 je snadná instalace a provoz. Jednoduše instalujete čerpadlo do potrubního systému a utáhnete šrouby a mechanická instalace je dokončena. V případě potřeby stačí povolit upínací kroužek pro snadné přemístění hlavy čerpadla. Nastavení zdvojeného čerpadla by obvykle vyžadovalo značné úsilí z hlediska zapojení. Ale to neplatí pro MAGNA1. Propojení hlav čerpadel je bezdrátové. 

Díky svému jednoduchému uživatelskému rozhraní je uvedení do provozu čerpadla snadné a lze ho provést pomocí jednoho tlačítka. Jednoduše stiskněte tlačítko pro přepínání mezi řídicími funkcemi. Můžete zvolit mezi třemi předem definovanými řídicími funkcemi, ze kterých každá má tři úrovně:

Existují tři křivky proporcionálního tlaku, zvláště vhodné pro systémy s radiátory, tři křivky konstantního tlaku pro systémy podlahového vytápění a tři konstantní křivky, pokud chcete, aby čerpadlo běželo na konstantních otáčkách. Čerpadlo je z výroby nastaveno na provoz na druhé řídící křivce proporcionálního tlaku.

Rozhraní Vás také informuje o stavu čerpadla pomocí kruhového LED indikátoru – tomu se říká Grundfos Eye. To může svítit v různých barvách a sekvencích, které znamenají různé stavy. Například když je čerpadlo zapnuté a běží, Grundfos Eye svítí zeleně a otáčí se ve směru otáčení čerpadla. Pokud se čerpadlo zastaví, ale napájení je stále zapnuté, svítí dvě permanentní kontrolky. V případě varování se světlo změní na žluté, a pokud je na čerpadle porucha, Grundfos Eye bude svítit permanentním červeným světlem.

Jedním z hlavních vlastností MAGNA1 Model C je, že ho lze snadno integrovat do jednoduchých monitorovacích a řídicích systémů. Je to díky jeho digitálnímu vstupu pro spuštění a zastavení čerpadla, stejně jako jeho výstupu relé alarmu, který při připojení umožňuje systému odesílání zpráv do externích monitorovacích systémů. To přináší spokojenost koncového uživatele a snižuje celkové výpadky systému.

Představte s situaci v suterénu hotelu. Zdrojem tepla je plynový kotel a úkolem čerpadla MAGNA1 je cirkulovat ohřívanou vodu v systému radiátorů. Díky výstupu relé alarmu u MAGNA1 řadič PLC může informovat kotel, aby se nespustil, pokud obdrží zprávu o chybě od relé alarmu. Podobně digitální vstup u MAGNA1 umožňuje čerpadlu spustit se nebo zastavit pomocí externího vstupu.

Pokud jde o systém monitorování, existují tři různé úrovně monitorování.

  • Za prvé je to Grundfos Eye na panelu čerpadla, které Vám umožní monitorovat čerpadlo lokálně z místa instalace čerpadla.
  • Za druhé je tady externí monitorování. Je-li Vaše čerpadlo připojeno k externímu monitorovacímu systému jinde v budově, můžete přijímat alarmové hlášení vzdáleně, pokud Váš systém správy budovy nabízí tuto funkci.
  • Konečně můžete zkontrolovat alarmové hlášení v aplikaci  Grundfos GO Remote, pokud čerpadlo je připojeno k aplikaci. Grundfos GO lze také použít ke generování zpráv.

Kromě toho Grundfos GO nabízí snadné řešení problémů čerpadla. Jednoduše přejděte na menu alarmů a varování, kde najdete vysvětlení poruchy, stejně jako najdete její řešení.

Pokud hledáte pokročilejší funkce čerpadla pro optimalizaci systému, Grundfos MAGNA3 nabízí dobrou alternativu.

Pojďme si shrnout výhody, které přináší MAGNA1:

  • Má nízké investiční náklady – což je ideální náhradní čerpadlo za starší oběhová čerpadla.
  • Nejlepší účinnost ve své třídě bude mít za následek významné úspory energie pro koncového uživatele.
  • Je snadné na instalaci a uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje uvedení do provozu pouze jedním tlačítkem
  • Lze ho připojit k jednoduchým monitorovacím a řídicím systémům, přispívá k spokojenosti instalatéra i koncového uživatele
  • Nakonec, existují tři různé úrovně monitorování: monitorování na čerpadle, vnější monitorování nebo prostřednictvím Grundfos aplikace GO

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončení
Čas dokončení: 22 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý