Instalace a nastavení čerpadla MAGNA3

Podívejte se podrobněji, jak nainstalovat a nastavit oběhové čerpadlo MAGNA3.

Jakmile čerpadlo MAGNA3 pevně přišroubujete, začněte tím, že povolíte šroub objímky, abyste mohli otočit hlavu čerpadla. Hlava čerpadla musí být vždy v poloze 3 hodin, protože čerpadlo je chlazeno vzduchem. Pokud potřebujete čerpadlo připojit k řídicímu a monitorovacímu systému, stačí do čerpadla namontovat příslušný modul CIM.

Není to nic složitého a je to určitě jednodušší než dříve, když bylo třeba připevnit samostatnou jednotku CIU na zeď vedle čerpadla. Dalším vylepšením je možnost bezdrátové radiové komunikace. To znamená, že za použití ovladače a bezplatné aplikace Grundfos GO remote můžete čerpadlo MAGNA3 rychle a snadno nastavit.

Čerpadlo lze také nastavit jen za pomoci displeje. Nejprve vyberte jazyk, datum a čas. Poté zvolte provozní režim. Jako výchozí je nastaven AUTOADAPT, což je doporučené nastavení pro dvoutrubkové soustavy otopných těles. Pokud chcete provést nastavením, vyberte „Jdi na ‚Průvodce aplikací‘“ a podívejte se do příručky na ukázky různých aplikací. Možnost „Automatický“ přepne čerpadlo do režimu AUTOADAPT. Nebo můžete ručně nastavit provozní bod. Zadejte průtok a tlak.

Na obrazovce uvidíte přehled zadaných hodnot. Pokud potřebujete zvolit jinou aplikaci, všechny je naleznete pod záložkou „Asistence“. Pokud zvolíte nabídku „Stav“, zobrazí se důležité parametry. Další informace naleznete v příručce. V aplikaci Grundfos GO můžete vypnout možnost nastavení, čímž zamezíte změně nastavených hodnot.

Nastavení můžete kdykoliv znovu povolit. Pokud máte vše nastaveno, můžete využít aplikaci Grundfos GO, k vytvoření zprávy, kterou rovnou zašlete zákazníkovi. 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní