Provozní a řídicí režimy čerpadla MAGNA3

Prozkoumejte rozmanité provozní a řídicí režimy, kterými disponuje čerpadlo MAGNA3 a podívejte se, co jednotlivé režimy nabízí.

Čerpadlo MAGNA3 od Grundfosu disponuje jak provozními, tak řídicími režimy. Pokud chcete využít řídicí režimy, musí být čerpadlo v provozním režimu „Normální“, což je zároveň tovární nastavení. MAGNA3 disponuje také třemi dalšími provozními režimy: Stop, Minimum a Maximum. Pokud je MAGNA3 v režimu „Normální“, máte na výběr ze všech funkcí, které byste u supermoderního oběhového čerpadla očekávali.

Ale to, co čerpadlo MAGNAopravdu odlišuje od konkurence, jsou chytré režimy AUTOADAPT a FLOWADAPT. Řídicí funkci FLOWLIMIT můžete použít ve všech řídicích režimech čerpadla MAGNA3. Režim konstantní křivky napodobuje čerpadlo s konstantními otáčkami, které je nastaveno na určitý provozní bod a pracuje při konstantních otáčkách.

Co se týče čerpadla MAGNA3, rozsah otáček není řízen osou tlaku, ale osou průtoku. To ve výsledku znamená, že jakýkoli model čerpadla MAGNAbude mít vyšší maximální průtok, než předchozí modely se stejnou maximální dopravní výškou. MAGNA3 však dokáže měnit otáčky, což vám umožní využít mnohem více řídicích algoritmů.

Režim konstantního tlaku je určen pro soustavy s proměnlivým průtokem a velmi nízkými ztrátami tlaku a pro otevřené soustavy, v nichž je stálá dopravní výška důležitější, než ztráty tlaku v potrubí. V režimu proporcionálního tlaku, který se využívá v oběhových soustavách, čerpadlo neustále upravuje výkon podle měnícího se průtoku a požadovaného tlaku.

MAGNA3 umí spočítat počet ot./min., svoji spotřebu energie a průtok. Na základě těchto dat čerpadlo vypočítá, kde se v grafu nachází provozní bod. Čerpadlo se pohybuje tam a zpět po dané křivce díky tomu, že měří kroutivý moment a upravuje počet otáček. Při malém nebo žádném odporu je soustava otevřená a čerpadlo rychle zvýší otáčky. Pokud je odpor soustavy velký, ventily jsou zavřené a čerpadlo otáčky sníží. V režimu AUTOADAPT, který je nastaven jako výchozí, čerpadlo průběžně upravuje křivku proporcionálního tlaku a automaticky vytváří účinnější křivku, aniž by byl snížen uživatelský komfort.

Díky tomu není v 80 % případů potřeba ruční úprava. V režimu AUTOADAPT je křivka proporcionálního tlaku nastavena na hodnotu 55 % maximální dopravní výšky čerpadla. S tím, jak se ventily otevírají, pohybuje se provozní bod po této křivce a zvýší se otáčky a průtok. Pokud je dosaženo maximální křivky, provozní bod bude po této křivce pokračovat a vytvoří novou křivku proporcionálního tlaku podle nového provozního bodu. Poté celý proces začíná znovu.

Řídicí režim FLOWADAPT kombinuje vlastnosti režimu AUTOADAPT s řídicí funkci flow limit. Výchozí nastavení této funkce v režimu FLOWADAPT je průsečíkem mezi křivkou proporcionálního tlaku a maximální křivkou režimu AUTOADAPT. Díky tomu MAGNA3 zajistí, že průtok není nikdy překročen. Tím ušetříte náklady za škrticí ventil.

Co se týče tepelných aplikací, měl by průtok odpovídat provoznímu bodu Q. Výpočet provedete tak, že převedete teplo na kilokalorie za hodinu, vynásobíte konstantou 0,a výsledek vydělíte rozdílem teplot mezi přívodním a návratovým potrubím. Uvedeme si příklad: Představte si nový bytový dům s obytnou plochou 10 000 m², který vyžaduje 500 kW. Je vytápěn moderními radiátory, jejichž rozdíl teplot mezi přívodním a návratovým potrubím činí 20 °C.

Abyste vypočítali provozní bod pro MAGNAa tím i průtokový limit, vynásobíte 500 kW konstantou 0,86, čímž získáte potřebné teplo, které činí 430 kilokalorií za hodinu. Když číslo vydělíte dvaceti, vyjde vám provozní bod 21,5 m³/h. Tento výsledek poté zadáte jako limit průtoku čerpadla. Řídicí režim konstantní teploty se využívá u soustav s proměnlivým průtokem, které vyžadují konstantní teplotu nastavenou uživatelem. Čerpadlo určuje průtok a vnější regulace teploty není potřeba.

Přesto můžete použít externí snímač teploty pro nastavení požadované hodnoty, která se liší od teploty změřené čerpadlem. Tento řídicí režim je navržen hlavně pro domácnosti, kde se hojně využívá pro oběh teplé vody, a proto je regulace záměrně pomalá. Řídicí režim diferenční teploty zajišťuje konstantní rozdíl teplot ve všech topných i chladicích soustavách. Čerpadlo bude udržovat konstantní rozdíl teplot mezi čerpadlem a externím snímačem.

A konečně režim konstantního průtoku. Ten se využívá v soustavách, které vyžadují konstantní průtok a nezáleží v nich na ztrátách tlaku, jako je tomu v chladičích u klimatizací, nebo topných a chladicích plochách. V tomto režimu MAGNA3 automaticky upraví otáčky podle měnícího se odporu. Tím je zajištěno, že průtok zůstane vždy stejný. 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní