Instalace přečerpávací stanice SOLOLIFT2 a její uvedení do provozu

V tomto krátkém modulu získáte základní přehled o tom, jak nainstalovat čerpací stanici SOLOLIFT2 a jak ji uvést do provozu.

V tomto videu vám ukážeme, jak nainstalovat přečerpávací stanici Grundfos SOLOLIFT2. Ještě než začnete, ujistěte se, že jsou splněny všechny předpisy a požadavky pro danou budovu a že máte k dispozici všechno potřebné nářadí a vybavení.

Nejprve zjistěte, kde je odpadní potrubí, k němuž stanici chcete připojit. Ujistěte se, že je v místnosti sucho a že na podlaze nejsou nečistoty. Zkontrolujte, jestli je podlaha rovná. Podle potřeby umístěte stanici, toaletu a umyvadlo.

Při instalaci dávejte pozor, abyste stanici nebo připojovací potrubí nepoškodili. Nepoužívejte kladivo ani jiné nářadí, ale pouze jemně zatlačte, jinak byste stanici mohli poškodit nebo rozbít. Pokud instalujete části s gumovým těsněním, můžete použít trochu mýdlové vody. Připojte odtokové potrubí z umyvadla a ujistěte se, že má sklon alespoň 1 %.

Než potrubí připojíte ke stanici, sundejte nejprve koncovku. Prostředek koncovky vyřízněte nožem. Koncovku vraťte zpět a nasaďte krytku. Krytku lze natočit a ohnout podle potřeby, takže může směřovat jakýmkoli směrem. Pokud má potrubí menší průměr, použijte redukci. Pokud máte potrubí se širším průměrem, nožem seřízněte úzkou část koncovky.

Na závěr koncovku i potrubí připevněte svorkami. Poté pevně nainstalujte výtlačné potrubí. Ujistěte se, že je potrubí správně zahnuté a má potřebný sklon. Poté jej připojte k odpadnímu potrubí. Konstrukce stanice SOLOLIFT2 umožňuje, aby bylo výtlačné potrubí připojeno ze strany anebo z vrchu. Podle toho, jak se vám to hodí.

Nezapomeňte druhý konec, který nepotřebujete, zaslepit. Připojte koleno. Následně připojte odtokové potrubí. Pokud potřebujete zmenšit průměr, použijte redukci. Pokud máte širší potrubí, odřízněte ohebnou koncovku, čímž zvětšíte vnitřní průměr. Doporučujeme zvolit takové potrubí, abyste mohli vodu vypustit, pokud bude potřeba servis.

Nezapomeňte jej však zaslepit. Pomocí přiložených úchytek stanici připevněte k podlaze. Ty se jednoduše zasunou ze strany stanice. Přišroubujte je. Nyní připojte toaletu. Podívejte se do instalační příručky, v níž zjistíte, jak daleko od zdi by stanice měla být. Přetáhněte krytku přes potrubí a zajistěte ji svorkou. Přišroubujte toaletu k podlaze.

Zapojení stanice do elektrické sítě by měl provádět kvalifikovaný odborník, který dohlédne na všechny místní předpisy. Zespodu víka prkénka nalepte výstražnou samolepku, aby ji každý viděl.

A máte hotovo! Pro podrobnější popis se podívejte do instalační příručky SOLOLIFT2.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončení
Čas dokončení: 20 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní