Tajemství podzemní vody Nezmizí někam?

Nadužívání podzemní vody je velký problém, protože se často používá k zavlažování a rychle se znovu vypaří. A klimatická změna navíc ovlivňuje její dostupnost. Poslechněte si, co podle profesora Anderse Vesta Christiansena ohrožuje zásoby podzemní vody.

Podzemní voda je velmi užitečný zdroj.  

Při správném zacházení lze udržitelně získávat čistou vodu.  

Pokud si však nedáme pozor, riskujeme vyčerpání nebo zničení zdroje.  

To může mít vážné důsledky.  

Podzemní vodu doplňují srážky, které se vsáknou do půdy.  Kolik vody se vsákne závisí na mnoha faktorech,  ale tím hlavním je objem a frekvence srážek.  

Když tedy prší více,  vsákne se do zvodně více vody a hladina podzemní vody stoupne.  

Během suchých období naopak hladina klesá.  

Čerpání vody tuto rovnováhu narušuje.  

V mnoha částech světa však lze vodu čerpat udržitelně.  

Jsou to jednoduché počty: Pokud vyčerpáme více vody, než se do půdy vsákne,  hladina podzemní vody klesne a zvodeň bude prázdná.  

Neustálé čerpání nakonec vysuší jakoukoli zvodeň.  

Podzemní vodu využíváme hlavně jako pitnou vodu a na zavlažování.  

V mnoha zemích tvoří zavlažování vůbec největší složku spotřeby vody.  

Alternativou jsou povrchové zdroje jako řeky, jezera a přehrady.  

V takovém případě se jedná o dešťovou vodu,  která není očištěna půdními vrstvami.  

V některých suchých oblastech se podzemní voda čerpala tak dlouho,  až se její hladina výrazně snížila.  

Důsledkem není jen to, že musíme vodu čerpat z větší hloubky,  ale také riziko propadu půdy způsobené  absencí vody, která ji podpírá.  

Tento problém má mnoho řešení.  

Nejjednodušší je však čerpat méně vody.  

Často existují i jiné způsoby jako třeba rozložit nápor na zvodeň tím,  že vrty rozmístíme dále od sebe.  

Dalším faktorem, který lze ovlivnit, je infiltrace.  

Voda se přirozeně vsakuje ze srážek.  

Výše srážek se však během roku může velmi výrazně měnit.  

Někdy prší více, jindy zas méně.  

Během období bohatých na srážky steče hodně vody  zpět do řek a oceánů.  

Nedávno proběhlo několik experimentů,  v nichž se přebytečná voda ukládala v jímkách a nádržích. 

Voda z těchto nádrží pak může doplňovat hladinu ve zvodni.  

Vodu lze během deštivého období uchovat a poté využít, když je sucho.  

Podzemní voda tam dole je. 

Její hladina se neustále doplňuje vodou ze srážek.  

Pokud budeme čerpat méně vody, než kolik naprší,  můžeme podzemní vodu využívat jako bezpečný a udržitelný zdroj  jak pro pitnou vodu, tak pro zavlažování.  

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončení
Čas dokončení: 25 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní