Co je na vodě tak fascinujícího?

Voda je neskutečně fascinující a představuje snad nejdůležitější molekulu naší planety. Nechte si od profesora Sørena Ruda Keidinga vysvětlit, proč je tak důležité vlastnostem vody porozumět.

Podle mě je voda naprosto fascinující.

Naše schopnost přemisťovat vodu z místa, kde ji najdeme, na místo, kde ji potřebujeme, byla hybnou silou pro celé civilizace. Schopnost přemisťovat a využívat vodu byla základním kamenem všech civilizací. To je hybnou silou také pro mě, jako vědce, k porozumění vlastností vody. Voda je nesmírně fascinující látka. Je to nejdůležitější molekula na Zemi.

Možná je dokonce nejdůležitější v celém vesmíru. Hybnou sílu představuje také pro společnosti jako je Grundfos, pro něž je přemisťování vody stěžejní. Grundfos přemisťuje vodu. Zabývá se globálními problémy. Je pro nás důležité přemisťovat vodu tam, kde je potřeba – v zemědělství, v domácnostech, v průmyslu nebo v nemocnicích po celém světě.

Díky tomu můžeme zachovat život a můžeme zůstat naživu a být zdraví. Molekuly vody jsou vlastně velmi jednoduché. Většina z nás zná i vzorec. H2O Znají ho lidé po celém světě. Molekuly vody nejsou sice nijak složité, ale stále o nich ještě mnoho nevíme. Jako chemik stojím před výzvou, jestli dokážeme vlastnostem vody porozumět jen díky tomu, že se podíváme na jednu její molekulu. Zní to jednoduše, ale je to složitější, než se zdá.

Pokud máte vysoké ambice a chcete získat Nobelovu cenu za chemii, radil bych vám, abyste zkoumali vodu. Dnes známe přibližně sto milionů molekul, ale jen o jedné z nich víme, že se vyskytuje ve třech skupenstvích. Je to právě voda. Vyskytuje se jako led, dále jako kapalná voda a v plynném skupenství jako pára. Tím že přechází z pevného ledu na kapalnou vodu a z kapalného skupenství na plynné, tedy páru, voda řídí celý náš klimatický systém.

Molekuly vody tedy existují ve formě ledu, kapaliny nebo plynu. Přeměna mezi těmito skupenstvími je hybnou silou pro náš klimatický systém. Při těchto přeměnách se uvolňuje obrovské množství energie. Představte si běžný déšť, při němž spadne 15 mm srážek. Pokud by nad menším městem pršelo jednu hodinu, množství uvolněné energie by se rovnalo jaderné explozi. Voda obsahuje hodně vody. Možná to zní zvláštně, ale jeden litr vody obsahuje nesmírné množství molekul vody. Pokud si místo jedné molekuly vody představíte zrnko písku, potřebovali byste pískoviště, které by bylo 200 km široké, 200 km dlouhé a 200 km hluboké.

Pokud byste v takovém pískovišti spočítali všechna zrnka, dostali byste počet molekul vody v jednom litru vody. Hlavní tajemství molekul vody představuje vodíková vazba. Tato vlastnost se netýká jen jedné molekuly, ale ve skutečnosti dvou a více molekul. Představte si jednu molekulu vody. Tato molekula se ráda váže na další molekulu vody. Takovému spojení říkáme vodíková vazba. Porozumění této vodíkové vazbě je klíčem k porozumění vodě samotné. 

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 6
Čas dokončení
Čas dokončení: 30 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý