Výzkum a vývoj

Dokážou čerpadla dostát klimatickým cílům EU?

Měnící se požadavky si žádají inovativní řešení vytápění. My vám ukážeme, jak si díky správnému výběru tepelných čerpadel udržet náskok před konkurencí.

Vzhledem k tomu, že se EU do roku 2050 zavázala snížit emise uhlíku o 80 %, roste mezi politiky poptávka po nefosilních palivech pro vytápění, chlazení a ohřev vody.

Vytápění a chlazení totiž představuje 50 % celkové spotřeby energie v EU. Proto je o tepelná čerpadla velký zájem, neboť mohou z celkové spotřeby energie EU ušetřit až 16,1% . Plné nasazení tepelných čerpadel by mohlo zajistit poloviční splnění cíle EU o snížení emisí CO2 do roku 2030.

Poptávka po tepelných čerpadlech v budoucnu poroste

Čím dál tím více instalatérů požaduje elektrická tepelná čerpadla. Očekává se, že během tří let se prodeje tepelných čerpadel zdvojnásobí.

Aby však tepelná čerpadla mohla fungovat správně a účinně, je třeba zajistit vysoký průtok. Výrobci kotlů a tepelných čerpadel jsou tlačení k tomu, aby vyvíjeli nová řešení vytápění, která se spoléhají na vysoký průtok a zároveň stabilní a energeticky úspornou integraci tepelných čerpadel a kotlů.

Tepelná čerpadla musí být flexibilní a přizpůsobivá

Stručně řečeno, tepelné čerpadlo budoucnosti musí být nastavitelné a účinné. Přesto se výrobci kotlů a tepelných čerpadel často potýkají se složitými tepelnými čerpadly a jejich omezenou flexibilitou. Součástka pro jedno řešení nemusí být totiž úplně kompatibilní s jiným tepelným čerpadlem.

Hydraulická jednotka CHBL (Compact HydroBlock Large) pro tepelná čerpadla šetří výrobcům HVAC cenný čas při výrobě i montáži, protože se skládá z méně součástek a je možné ji propojit se všemi tepelnými čerpadly. Jelikož se hodí pro všechna malá a střední cirkulační čerpadla, umožňuje vysoký průtok, a tudíž lze u různých druhů čerpadel zvýšit dopravní výšku.

Integrovaná přípojka pro expanzní nádobu znamená, že do soustavy není potřeba nic dalšího zapojovat, takže je celá soustava jednodušší a kompaktnější.

Výrobci kotlů a tepelných čerpadel mohou v dlouhodobém hledisku ušetřit náklady

Jelikož je 80 % řešení tepelného čerpadla vyráběno na jednom místě, jsou již některé součástky přímo zakomponovány do jednotky CHBL, což výrazně snižuje rizika dodavatelských řetězců a šetří čas při instalaci přímo na místě. Jedná se například o odvzdušňovací otvor, regulační tlakový ventil a snímač či odvodňovací ventil.

CHBL představuje integrované a flexibilní hydraulické řešení pro tepelná čerpadla

CHBL

CHBL se zpětným ventilem RV20

Zpětný ventil RV20

Jednotku CHBL jsme podrobili důkladnému testování, abychom zajistili vysokou kvalitu a snížili náklady, které by se mohly objevit v budoucnu. Díky tomu mohou výrobci kotlů a tepelných čerpadel těžit z následujících výhod:

  • Přednastavené funkce, které jsou již zabudovány do jednotky
  • Celá otopná soustava vyžaduje méně místa
  • Významné snížení nákladů (týká se např. montážních linek a údržby)
  • Pravidelné testy kvality pro dosažení dokonalosti
  • Vysoká energetická účinnost
  • Jednodušší dodavatelský řetězec (jeden dodavatel)

Pokud se chcete dozvědět více o obchodních podmínkách nebo o nákupu čerpadel Grundfos pro OEM výrobce, neváhejte nás kontaktovat.