Výzkum a vývoj

Objevte potenciál sběrnice LIN-BUS pro tepelná čerpadla a kotle nové generace

Využívání dat pro spolehlivější, účinnější a chytřejší provoz v budoucnu

Pro výrobce tepelných čerpadel a kotlů jsou nyní data klíčová, aby mohli zajistit optimální a dlouhý provoz celé infrastruktury vytápění. Je na výrobcích, aby zprostředkovali důležitou komunikační infrastrukturu a umožnili přenos dat mezi různými zařízeními – od sběru relevantních informací až po dešifrování datových bodů do využitelných informací. Jakmile bude taková infrastruktura fungovat, otevírá se tím cesta k velkým inovacím.

Přidané hodnota vaší otopné soustavy

Od chytrého přenosu dat mezi zařízeními až po chytrý sběr, ukládání a analýzu dat – naše systémy jsou stále více propojeny.

Aby zajistili řešení pro tepelná čerpadla a kotle do budoucna, jsou výrobci OEM pod obrovským tlakem, neboť musí držet krok s rychlou digitální transformací našeho odvětví. Instalatéři pak požadují řešení, která šetří čas a úsilí vynaložené na servis, zatímco koncoví uživatelé očekávají od svých instalovaných systémů větší pohodlí, nižší náklady na energii a jednodušší údržbu.

Jak může systém se sběrnicí LIN-BUS pomoct utvářet budoucnost datové komunikace

Komunikační protokol převzatý z automobilového průmyslu vytváří datovou dálnici, díky níž spolu mohou jednotlivé součástky komunikovat. Tímto způsobem lze data přes široké pásmo přenášet spolehlivěji a levněji.

Ve srovnání s tradičními komunikačními protokoly systém LIN-BUS pomáhá výrobcům pracovat s více datovými body současně. Přímé propojení dat zajišťuje, že systém lze flexibilně nastavit a integrovat do různých typů výrobků. Zároveň umožňuje budoucí přidávání datových bodů a funkcí.

Co lze od protokolu LIN-BUS očekávat?

 • Rámec pro komunikační sběrnici uvnitř zařízení
 • Jednoduché komunikační rozhraní se třemi vodiči
 • Síť LIN zabudovanou v zařízení s až 15 podřízenými zařízeními, která nahrazují tradiční rozhraní "point-to-point".
 • Možnosti přidání nových datových bodů a funkcí
 • Vyhovuje normě VDMA 24226: 2019-04.

Nový svět možností pro inovace

Aby bylo možné vyhovět dnešním požadavkům, výrobci musí být připraveni usnadnit přenos potřebných dat mezi součástkami a zpracovávat je v reálném čase. Nejen že tedy řešení příští generace na základě dat v reálném čase optimalizují provoz čerpadel, ale také se od čerpadel budoucnosti očekává, že budou nasbíraná data využívat k předvídání potenciálních poruch a automaticky vyžadovat servis, než celý systém selže.

Proč můžete od řešení tepelných čerpadel a kotlů budoucnosti očekávat více

 • Pokročilejší komunikační protokol umožňuje flexibilní přenos dat
 • Více signálů odeslaných do modulu PPM umožňuje výrobcům monitorovat výkon v reálném čase
 • Integrované řídicí a optimalizační funkce se automaticky vylepšují a přizpůsobují se aktuálním podmínkám čerpadla (např. nastavováním konstantního či proporcionálního tlaku)
 • Chytrá analýza dat pomáhá vytvářet užitečné informace, které zlepšují diagnostiku a rozpoznávání poruch

Prediktivní diagnostika a detekce poruch pro pokročilý provoz

Pro výrobce jsou výkon a garance kvality klíčové. A v mnoha případech lze závažným selháním systému zabránit, pokud jsou odhalena včas. To je důvod, proč v budoucnosti potřebujeme zkombinovat efektivní přenos dat pomocí systému LIN-BUS s chytrými analytickými technologiemi, jako je například analýza dat v reálném čase. Díky úzké spolupráci s výrobci můžeme data využívat a vyvíjet nové funkce, abychom mohli zajistit hladký provoz za nižší spotřeby a nákladů na servis a údržbu.

Možnosti budoucnosti s LIN-BUS

 • Go Balance pro jednoduché a rychlé vyvážení čerpadla
 • Diagnostika na dálku před návštěvou zákazníka šetří čas a zlepšuje servis
 • Digitální diagnostika přímo na místě umožňuje rychle vyřešit problémy
 • Chytré nastavení rezonance v aplikaci omezuje jejich frekvenci
 • Monitorování výkonu tepelného výměníku

Pokud se chcete dozvědět více o obchodních podmínkách nebo o nákupu čerpadel Grundfos pro OEM výrobce, neváhejte nás kontaktovat.