Technická příručka

Získejte příručku: Projektování protipovodňových čerpacích stanic

Špatně navrhnutá přečerpávací stanice je v případě vzniku havárie neúčinná. Naše příručka nabízí návody a doporučení pro spolehlivý návrh čerpací stanice, který omezí škody na zdraví a majetku. Příručka je v angličtině.

Stáhnout manuál

Náš technický manuál Vám pomůže pochopit důležité a kritické části Vašeho projektu. Vyplňte, prosím, níže uvedený formulář a my Vám zašleme e-mail s okamžitým přístupem ke stažení.

Odstranění turbulencí: snížit spotřebu energie 1-2%

Myšlenka je jednoduchá, ale účinek je výrazný. Pokud čerpadlo pracuje uvnitř sloupcového potrubí, gumový optimizátor vírů (Turbulence Optimiser™) se zvětší a vytvoří těsnění. To vytváří tok bez vírů a snižuje energetické ztráty.

Jak nakládáte s kaly?

Pomalý přítok a nízké hladiny vody v období sucha mohou způsobit problém s kalem. Pro udržení čisté nádrže namontujte malé kalové čerpadlo do samostatné malé odvodňovací nádrže, které je uvnitř hlavní nádrže.

Jak zmenšit velikost kabelu?

Pro zmenšení velikosti kabelu v sestavě Vaší čerpací stanice zohledněte vysokonapěťový motor. Jsou k dispozici motory od 220 do 6,600 voltů.

Další související články a postřehy

Najděte související články o výzkumu a poznatcích z Grundfos.

Související aplikace

Najděte aplikace související s tímto předmětem.

Související produkty

Najděte naše produkty související s tímto tématem.