Výzkum a vývoj

Řešení propojitelná s internetem věcí pro vyšší výkon systému

Od chytrého přenosu dat po jejich chytrou analýzu. Podívejme se, co nás čeká.

Zákazníci dnes od instalací očekávají stále více. Od inovativních technologií, které udržují nízké náklady na vytápění, až po informace z nasbíraných dat, která zajišťují dlouhodobý provoz našich soustav v domácnostech. Očekává se tedy, že instalace v oblasti vytápění, větrání a klimatizace budou chytřejší a propojenější.

Pro výrobce jsou oběhová čerpadla klíčovou součástí pro vytvoření další generace chytrých otopných soustav v domácnostech. A jelikož budoucnost našeho odvětví směřuje k propojování s internetem věcí, chytrá analýza dat je nyní klíčem k zajištění optimálního výkonu kotlů a tepelných čerpadel.

Chytré zabudované funkce, které zajišťují hladký provoz systému

V budoucnu budou čerpadla propojitelná s internetem věcí disponovat funkcemi, které dokáží sbírat data o otopné soustavě v reálném čase. Pomocí chytrých algoritmů mohou výrobci regulovat proměnné jako teplotu, průtok, dopravní výšku, výkon, napětí a otáčky čerpadla, aby zaručili optimální výkon soustavy.

To otevírá zajímavé příležitosti, které umožňují vylepšit provoz, přesně předpovídat poruchy a získat cenné poznatky do budoucna. Co od budoucnosti můžeme očekávat:

Rychlejší hydronické vyvažování

Pro spolehlivé a úsporné vytápění je hydronické vyvažování klíčové. Může však trvat až 4 hodiny. Pokud instalatéři využijí internet věcí, mohou kotel propojit se zabudovanou aplikací, která pomocí přesných datových bodů, automatických výpočtů a unikátního vyvažovacího algoritmu upravuje otopnou soustavu. Díky tomu mohou instalatéři soustavu vyvážit rychleji a vylepšit její výkon až o 25 %.

Chytřejší auto-diagnostika a předvídání poruch

Nefunkční otopná soustava může mít více důvodů. V mnoha případech je navíc obtížné určit, proč kotel nefunguje tak, jak má. Čerpadlo se tedy často raději vymění za nové, což pro výrobce znamená vysoké náklady, aniž by to nutně řešilo celý problém.

Díky čerpadlům, která umí pracovat s daty, mohou výrobci do řešené s kotli zabudovávat automatické diagnostické funkce, které obsluze zasílají důležité informace a zprávy o stavu. Tímto způsobem se mohou výrobci vyhnout zbytečným záměnám a instalatérům usnadnit uvádění do provozu. Díky včasným varováním a diagnostice mohou aktivně plánovat údržbu a problémy řešit přesněji. Tím šetří drahocenný čas strávený přípravou a instalací na místě.

Snadné rozpoznávání poruch

  • Funkce „Vzduch v médiu“ dokáže rozpoznat, že je v čerpaném médiu vzduch a varovat dříve, než se to projeví. Pro zákazníky to znamená maximální pohodlí a mohou díky tomu snížit nadměrnou spotřebu způsobenou nevyváženými otopnými soustavami.
  • Vytvoření vodního kamene může způsobit, že tepelný výměník začne ztrácet výkon. Proto čerpadla budoucnosti neustále monitorují celou soustavu a předem uživatele varují, pokud zjistí nějaký problém.
  • Časté zapínání a vypínání může za určitých podmínek způsobit nižší energetickou účinnosti soustavy. Chytrá tepelná čerpadla, která umí pracovat s daty, toto dokážou rozpoznat a vyslat žádost o servis.
  • V mnoha domácnostech může příliš vysoká dopravní výška instalace způsobovat rezonance a hluk. Přes zabudovanou aplikaci mohou uživatelé rychle měnit nastavení a upravovat provozní režimy.

Pojďme do digitální budoucnosti vstoupit společně

Pokročilé komunikační protokoly výrobcům otevírají cestu k tomu, aby mohli garantovat účinnější řešení vytápění založená na datech. A nyní je čas na další krok. Díky využití technologií umožňujících propojení s internetem věcí mohou výrobci budovat základ pro přesnější prediktivní diagnostiku, což našemu odvětví umožňuje lépe udržovat a vylepšovat otopné soustavy, snižovat prostoje a vyhýbat se zbytečným nákladům na údržbu.

Pokud se chcete dozvědět více o obchodních podmínkách nebo o nákupu čerpadel Grundfos pro OEM výrobce, neváhejte nás kontaktovat.