Nahrané webináře

LIN-BUS

Řešení kompatibilní se sběrnicí LIN-BUS představují obrovské příležitosti, jak významně zvýšit digitalizaci kotlů a tepelných čerpadel, a současně umožňují díky širšímu pásu přenášet větší množství dat.

Průmysl postavený na datech

Data jsou pro průmysl stále důležitější. Sběrnice LIN-BUS se vyznačuje širším pásmem, které umožňuje v reálném čase získat informace o vašich systémech HVAC a jejich výkonu. Pro vás to znamená, že komponenty jako snímače průtoku či spínače budou již rovnou zabudované. Navíc můžete instalatérům poskytnout více informací, které pak mohou využít při instalaci u zákazníka.

Proč LIN-BUS?

Díky pokročilému a rozšířenému komunikačnímu protokolu umožňuje sběrnice LIN-BUS lepší flexibilitu otopné soustavy. Dokáže pracovat s více různými datovými body současně, umožňuje rychlé nastavení a do budoucna zvyšuje možnosti inovací.

Optimalizace kdekoli a kdykoli

Kromě rozšířeného sběru dat lze také přidat optimalizační modul pro automatické pokročilé řízení výkonu čerpadla. Tím se zvýší flexibilita, protože čerpadlo se může přizpůsobit poptávce a měnit nastavení podle potřeby. Uživatelé tak mohou být v klidu, protože se mohou spolehnout na to, že tepelné čerpadlo či kotel budou fungovat spolehlivě.

Partner s odborníky v oboru

Grundfos má přes 50 let zkušeností s čerpadly a vodou obecně. Nabízíme výrobcům OEM možnost partnerství, což znamená, že sdílíme naše data a znalosti, abychom vylepšili výkon kotlů a tepelných čerpadel a vyvinuli nové funkce a nástroje, které budou mít přidanou hodnotu. Kromě toho, že tyto funkce a nástroje nabízejí vašim zákazníkům, představují také způsob, jak díky službám s přidanou hodnotou, zvýšit tržby, protože se budete lišit od konkurence.

Pěkným příkladem tohoto oboustranného partnerství je aplikace GO Balance, která pracuje s daty v reálném čase a lze díky ní ovládat jak kotel, tak tepelná čerpadla.