Whitepaper

Bílá kniha: Optimalizace směšovacích smyček s Grundfos MIXIT

Jednoduché řešení směšovacích smyček pro každou situaci

Směšovací smyčky se využívají v systémech HVAC kvůli upravování průtokové teploty podle potřeby vytápění v jednotlivých zónách. Optimální plánování a nastavení značně ovlivňuje investiční náklady, pohodlí, energetickou účinnost a provozní náklady systému.

Klasické směšovací smyčky sestavené z několika součástek mají celou řadu nevýhod.

Směšovací smyčky lze však nainstalovat pomocí jednoho kompletního řešení MIXIT. Tento dokument popisuje, jak je takové řešení sestaveno, jak jej lze použít a jaké jsou jeho výhody oproti klasickým řešením.

Stáhnout bílou knihu Grundfos nyní

Vyplňte níže uvedený formulář a potvrďte, že souhlasíte se zasíláním personalizovaných informací od Grundfosu.