DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PATNÍCH VENTILŮ S PRŮTOKEM DO 60 l/h (malé)

VYMĚŇTE VŠECHNY PATNÍ VENTILY Z PE A PVDF, KTERÉ PŘICHÁZEJÍ DO KONTAKTU S OXIDUJÍCÍMI CHEMIKÁLIEMI

Toto bezpečnostní upozornění informuje o riziku nekompatibility chemikálií při používání patního ventilu (se snímači hladiny nebo bez) od společnosti Grundfos pro malá dávkovací čerpadla s průtokem do 60 l/h, která dávkují oxidující chemikálie, jako například kyselinu peroctovou (PAA) a směsi peroxidu vodíku (H2O2).

Mechanické, fyzikální a chemické vlivy mohou časem způsobit opotřebení závaží patního ventilu, a uhlíková ocel uvnitř tak může přijít do kontaktu s chemikáliemi.

V takovém případě může dojít k chemické reakci, což může v konečném důsledku vést k úniku chemikálie ze zásobní nádrže. Závažnost a typ nebezpečí záleží na dané chemikálii.

Společnost Grundfos doporučuje:

Pokud používáte patní ventily s oxidujícími chemikáliemi jako kyselinou peroctovou (PAA) nebo roztoky peroxidu vodíku (H2O2), je třeba dodržovat následující pokyny:  

  • Všechna černá závaží z uhlíkové oceli PE a PVDF je třeba vyměnit za keramická závaží s novým sítkem 
  • Při vyměňování nádrží s chemikáliemi vždy používejte ochranné prostředky (ochranný štít či brýle a dlouhé rukavice) 
  • Nádrž s chemikálií musí být dobře odvětrávána, aby se v ní netvořil tlak  
  • Při každé výměně nádrže nebo jejího obsahu patní ventil zkontrolujte 
  • Řiďte se pokyny na bezpečnostním listu daných chemikálií. Další informace žádejte po dodavateli chemikálií.  

Řešení:

Společnost Grundfos vytvořila dvě sady náhradních dílů, které obsahují nové keramické závaží se sítkem jako náhradu za to z uhlíkové oceli. Tyto sady jsou kompatibilní s patními ventily se snímačem hladiny i bez: 

  • provedení PE: PN 92700245
  • provedení PVDF: PN 92700239 

Tyto sady si můžete zdarma objednat u místního prodejce Grundfos.

Společnost Grundfos vás jako váženého zákazníka důrazně vyzývá: 

  1. abyste kontaktovali místního prodejce nebo přímo společnost Grundfos a objednali si náhradní sady. 
  2. abyste pečlivě kontrolovali všechny patní ventily, které přicházejí do styku s oxidujícími chemikáliemi, a pokud zjistíte jakékoli známky oxidace (např. bubliny), okamžitě je přestaňte používat.

Hluboce se omlouváme za jakékoli nepříjemnosti. Bezpečnost, odpovědnost a spolehlivost jsou naší hlavní prioritou. 

 

 

Patní ventily Grundfos se skládají z následujících součástí: hadicová přípojka, zpětný ventil, síto a černé závaží z uhlíkové oceli, případně dva snímače hladiny, signální kabel a plastová krytka. K dispozici jsou provedení ze dvou materiálů: PE a PVDF. Patní ventily se prodávají samostatně, v sadách nebo rovnou s dávkovacími čerpadly.