01-06-2015

Důležité bezpečnostní upozornění týkající se čerpadel Conlift od společnosti Grundfos

Společnost Grundfos vydala bezpečnostní varování týkající se dřívějšího modelu čerpadel CONLIFT vyrobených v 47. týdnu roku 2007 nebo dříve. Čerpadla z této doby mohou za určitých okolností  představovat bezpečnostní riziko vzniku požáru.

Společnost Grundfos vydala bezpečnostní varování týkající se dřívějšího modelu čerpadel CONLIFT vyrobených v 47. týdnu roku 2007 nebo dříve. Čerpadla z této doby mohou za určitých okolností  představovat bezpečnostní riziko vzniku požáru.

Bezpečnost a spolehlivost produktů je vždy naší nejvyšší prioritou. To je důvod, proč společnost Grundfos vydává toto bezpečnostní varování ohledně řady kompaktních čerpadel pro kondenzáty využívaných v různých instalacích.

CONLIFT je řada profesionálních kompaktních čerpadel na kondenzáty, které jsou instalované jak v komerčních, budovách tak v domácnostech. Tyto produkty jsou používány tam, kde kondenzát nemůže odtékat přirozeně, nebo když se zdroj kondenzátu nachází pod úrovní výpustní hladiny. Jejich typické využití je pro odstranění kondenzátů z kondenzačních kotlů, komínů, klimatizací, odvlhčovačů a chladicích zařízení.

Na základě vlastního šetření, došla společnost Grundfos k závěru, že za určitých technických podmínek, zahrnujících použití pojistek pro domácnost nad 10 A, se motor čerpadla CONLIFT vyrobeného až do týdne 47/2007 (včetně) může přehřát, což by mohlo způsobit požár.

Všechna čerpadla CONLIFT vyrobená v týdnu 48/2007 nebo později žádné riziko vzniku požáru nepředstavují, protože jejich provedení se výrazně liší od předchozího modelu.

Společnost Grundfos důrazně vyzývá koncové zákazníky, aby si ověřili, zda nevlastní dotčený model čerpadla CONLIFT. Pokud ano, měli by bezodkladně kontaktovat svého instalačního technika, který jim jejich čerpadlo bezplatně vymění.

Koncoví zákazníci, kteří mají nějaké dotazy, mohou kontaktovat místního dealera společnosti Grundfos nebo instalatéra.

Nápravná opatření

1) Společnost Grundfos zajistí výměnu všech čerpadel CONLIFT vyrobených do týdne 47/2007 (včetně) a nahradí je novými čerpadly CONLIFT. Tato výměna je pro koncového zákazníka bezplatná a společnost Grundfos pokryje i všechny Vaše další náklady vzniklé v souvislosti s výměnou produktu (viz další informace níže).

2) Vznik požáru je nepravděpodobný, nicméně nelze jej úplně vyloučit. Proto, pokud se koncový uživatel chce vyvarovat jakéhokoli rizika do doby provedení výměny, by mělo být čerpadlo vypnuto. Nicméně, všechna připojená zařízení, např. kondenzační kotel, klimatizace, odvlhčovač nebo lednička, musí být vypnuta kvůli nebezpečí úniku vody.

3) Grundfos informuje prodejce, instalační techniky a koncové uživatele, že čerpadla CONLIFT z daného období mohou představovat potenciální riziko vzniku požáru, a musí být proto přijata nápravná opatření.

4) Společnost Grundfos zároveň publikuje bezpečnostní varování na příslušných webových stránkách Grundfos a nabízí další pomoc a informace jak centrálně, tak na lokální úrovni.

Toto varování se netýká modelů CONLIFT1 (LS), CONLIFT1, CONLIFT2 nebo CONLIFT2 pH+.

Omlouváme se za případné způsobené nepříjemnosti, ale bezpečnost a spolehlivost jsou pro společnost Grundfos hlavní prioritou.

Dotčený produkt CONLIFT vypadá jako čerpadlo na obrázku.