Instalatéři a Servisní partneři

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ O TŘÍFÁZOVÝCH ČERPADLECH UNILIFT APB A TŘÍFÁZOVÝCH PŘEČERPÁVACÍCH STANICÍCH STANICÍCH MULTILIFT MSS

Prostřednictvím tohoto sdělení vás informujeme o bezpečnostním varování a žádáme vás o neprodlenou asistenci.

Společnost Grundfos vydala bezpečnostní varování týkající se našich třífázových čerpadel UNILIFT APB vyrobených od 49. týdne 2016 do 37. týdne 2017 a třífázových přečerpávacích stanic MULTILIFT MSS vyrobených od 27. týdne 2012 do 37. týdne 2017.

Na základě našeho vlastního šetření jsme došli k závěru, že některé z výrobků by za určitých okolností během provozu mohly představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

Riziko představují pouze výrobky vyrobené ve zmíněných obdobích, protože konstrukce jiných modelů je odlišná. V příloze naleznete pokyny k identifikaci dotčených produktů.

Vzhledem k tomu, že jste v minulosti tyto výrobky zakoupil a instaloval, vás tímto žádáme o vaši okamžitou pomoc a asistenci, aby byly veškeré dotčené výrobky co nejdříve identifikovány a vyměněny nebo opraveny.

Společnost Grundfos vás tímto jako instalačního technika důrazně vyzývá, abyste:

  • zkontrolovali, kde jste dotčené produkty instalovali.
  • neprodleně kontaktovali veškeré dotčené zákazníky. K tomuto účelu můžete využít přiložený dopis.
  • co nejdříve naplánovali kontrolu u příslušných zákazníků pomocí stacionárních aplikací.
  • informovali své zákazníky, aby přestali používat čerpadla v mobilních aplikacích v případě, že pocházejí z dotčeného období.
  • zastavili instalaci těchto výrobků, máte-li nějaké skladem.

Upozornění:

Pokud existuje riziko dotyku s výrobkem, je třeba vyhnout se používání výrobků bez jističe proti zemnímu spojení (ELCB) instalovaného v napájecím zdroji. Pokud si nejste jisti, zda má produkt nainstalován ELCB, nepoužívejte jej a vypněte jej. 

Postup opravy a výměny naleznete v podrobných pokynech.

Potřebujeme vaši pomoc:

Abychom zvládli kontaktovat všechny instalační techniky, kteří tento produkt koupili, potřebujeme Vaši pomoc.

  1. Zkontrolujte prosím interní databázi zákazníků, kteří si produkty zakoupili.
  2. Projděte tuto databázi a zjistěte, zda nevlastní produkty;

Grundfos UNILIFT P/N: 96004601, 96468195, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96Z01866, 96468194

Grundfos MULTILIFT P/N: Kompletní jednotky: 97901027, 97901029, 98714824 (jen v Číně), 97901061, 97901063, 98721203

S namontovanými motory: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

3: Zaregistrujte prosím každý případ do nástroje Recall Tool. 

Je nutné zaregistrovat každý případ společně s fotografií štítku a náklady na výměnu čerpadla. Použijte prosím následující stránku k nahrání obrázku a požádejte o schválení nákladů. Servisní oddělení váš případ schválí a po schválení může být nahrána faktura. Dotčené čerpadlo si prosím ponechte než vám společnost Grundfos podá další informace. Musíme se ujistit, že všechny tyto výrobky jsou u vašich zákazníků vyměněny. Spoléháme na vaši podporu. Společnost Grundfos pokryje veškeré náklady.

Z důvodu pojištění a bezpečnosti vás žádáme, abyste původní produkty odstavili a uschovali, dokud nedostanete informace od společnosti Grundfos o jejich likvidaci.

Nápravná opatření:

1: Společnost Grundfos vymění nebo opraví všechna třífázová čerpadla UNILIFT APB vyrobená od 49. týdne 2016 do 37. týdne 2017. Tato výměna je pro koncového zákazníka bezplatná a společnost Grundfos pokryje i další náklady vzniklé v souvislosti s výměnou produktu.

Společnost Grundfos opraví nebo vymění motor u všech třífázových přečerpávacích stanic MULTILIFT MSS vyrobených od 27. týdne 2012 do 37. týdne 2017. Společnost Grundfos pokryje veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto výměnou.

2: Společnost Grundfos informuje příslušné úřady, distributory, instalační firmy a konečné uživatele, že výrobky ze specifikovaného období mohou za určitých okolností představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

3: Společnost Grundfos zároveň publikuje bezpečnostní varování na příslušných webových stránkách Grundfos a dalších komunikačních kanálech a nabízí další pomoc a informace.

Velice se omlouváme za případné nepříjemnosti, které tím můžeme způsobit, ale bezpečnost, zodpovědnost a spolehlivost jsou pro společnost Grundfos hlavní prioritou. Vezměte prosím na vědomí, že s ohledem na ohrožení bezpečnosti a naléhavost očekáváme, že jako vážený a věrný partner bez váhání přijmete nezbytné kroky pro zvládnutí tohoto problému.

 

 

Stáhněte si pokyny pro identifikaci dotčených produktů

Stáhnout

 

Otázky a odpovědi

Přejít na  Q & A