Lepší systémy posilování tlaku

 

Article page: NEDOSTATEČNÝ TLAK VODY NEBO HLUČNÝ POSILOVACÍ SYSTÉM

Pokles úrovně hluku 6 dB(A): Výpočet provedl Patrick Glibert, Lead Sound & Vibration Engineer, Grundfos Sound Lab Denmark

Úroveň hluku domácích spotřebičů: https://www.nonoise.org/library/household/index.htm

Article page: KOMPLIKOVANÝ VÝBĚR, DIMENZOVÁNÍ NEBO INSTALACE

Předpokládaná časová ztráta 4 hodiny je odhad času navíc, který instalatér potřebuje k zjištění problému na místě, cestě pro nákup případných dodatečných komponentů zpět do velkoobchodu nebo skladu a dokončení instalace

Hot water recirculation

Předpoklady: 

Pokud budeme počítat s tím, že v průměrné domácnosti žijí tři lidé, vyplýtvá taková domácnost podle odhadů 16 425 litrů ročně, což odpovídá 66 napuštěným vanám a 37 hodinám čekání. 

 1. Odhaduje se, že člověk průměrně čeká na teplou vodu pětkrát za den. 
  https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf  
 2. Pokud má kohoutek průtok 6 litrů za minutu, proplýtvá člověk pokaždé přibližně 2 litry vody.
  https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/  
 3. Průměrně také člověk jednou denně čeká na teplou vodu ve sprše. 
  https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf  
 4. Při průtoku 15 litrů za minutu to znamená, že člověk každý den ve sprše proplýtvá 5 litrů. 
  https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/  
 5. Podle výzkumné organizace PRB žije v průměrné evropské domácnosti 2,4 osob. Ve výpočtech počítáme s 3 osobami na domácnost.
  https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/
 6. Podle odhadů trvá přibližně 20 vteřin, než začne téct teplá. 
 7. Odhady počítají s tím, že se délka potrubí od zdroje vody či ohřívače pohybuje kolem 20 metrů. 
 8. Objem vany se odhaduje na 250 litrů.
  https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathtub-hold/

 

Zdroj:

Energy Saving Trust (2013) "Water at home - The biggest ever review of domestic water use in Great Britain"
https://energysavingtrust.org.uk/sites/default/files/reports/AtHomewithWater(7).pdf (1, 3) 

Sustainability Info (2021) "How much Water does a Faucet Use
https://sustainabilityinfo.com/water/how-much-water-does-a-faucet-use/ (2, 4) 

PRB (2020) PRB’s World Population Data Sheet "Average household size" 
https://www.prb.org/international/indicator/hh-size-av/map/country/ (5)

Badeloft (2021) "How Many Gallons Does a Bathtub Hold?"
https://www.badeloftusa.com/ideas/how-much-does-bathtub-hold/ (8) 

 

Odhadované úspory:  

Záměna třírychlostního čerpadla UPS s dopravní výškou 6m za nové čerpadlo pro cirkulaci teplé vody od Grundfosu  

Staré čerpadlo UPS 6m – otáčkový stupeň III – Příkon: 90 W – Doba provozu za den: 24 hodin* – Denní spotřeba: 90 W  

Nové čerpadlo COMFORT BASIC – Příkon: 7 W – Doba provozu za den: 24 hodin* – Denní spotřeba: 7 W – Úspory: 92 % 

Nové čerpadlo COMFORT BDT – Příkon: 7 W – Doba provozu za den: 10,5 hodiny** – Denní spotřeba: 3 W – Úspory: 97 %  

Nové čerpadlo COMFORT AUTOADAPT – Příkon: 7 W – Doba provozu za den: 2,5 hodiny – Denní spotřeba: 0,7 W – Úspory: 99 % 

Nové čerpadlo ALPHA N 25-60 180  – otáčkový stupeň II – Příkon: 28 W – Denní doba provozu: 24 hodin* – Denní spotřeba: 28 W – Úspory: 69 %

Nové čerpadlo UPS N 20-60-180 – otáčkový stupeň II – Příkon: 70 W – Doba provozu za den: 24 hodin* – Denní spotřeba: 70 W – Úspory: 22 %

* Bez externího časovače 

** Čerpadlo Grundfos BDT je továrně nastaveno tak, že má aktivováno 21 půlhodinových časových slotů. 

 

Zdroje: 

Eco Friendly Habits (2021) "Water Waste Facts: Stats About Water Consumption & Usage"
https://www.ecofriendlyhabits.com/water-wasting-facts/  

Energy Efficiency Standards Group, Energy Analysis and Environmental Impacts Division (2011) "Water and Energy Wasted During Residential Shower Events: Findings from a Pilot Field Study of Hot Water Distribution Systems"
https://energyanalysis.lbl.gov/publications/water-and-energy-wasted-during

Energy Efficiency Standards Group, Energy Analysis and Environmental Impacts Division (2011) "Water and Energy Wasted During Residential Shower Events: Findings from a Pilot Field Study of Hot Water Distribution Systems"
https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/water_and_energy_wasted_during_residential_shower_events_findings_from_a_pilot_field_study_of_hot_water_distribution_systems_lbnl-5115e.pdf