Podmínky použití materiálů v Marketingovém Centru

(strojový překlad AJ originálu)

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti - použití propagačních materiálů Grundfos online

Všechny materiály, distribuované prostřednictvím nebo přístupné v Marketingovém centru jsou poskytovány "tak jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakékoli záruky, vyjádřené nebo předpokládané, včetně, nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo porušení předpisů.

Proto společnost GRUNDFOS nezaručuje, že materiály poskytované v Marketingovém centru buď společností GRUNDFOS, nebo jménem firmy GRUNDFOS, splní vaše požadavky nebo budou nepřerušené, aktuální, bezpečné nebo bez chyb, nebo že online materiály nebo servery používané GRUNDFOS jsou bez virů nebo chyb, nebo jsou plně funkční nebo přesné.

Společnost GRUNDFOS nezodpovídá za žádné ztráty hardwaru, softwaru nebo souborů způsobené použitím on-line propagačního materiálů nebo prvků stažených nebo použitých z/na online propagačním balíku.

V žádném případě společnost GRUNDFOS nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, speciální, nepřímé, následné, postihující nebo jiné škody jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku jakékoli příčiny, včetně a mimo jiné ztráty z používání, ztráty zisků nebo ztráty dat, ať už na základě akce ve smlouvě, zanedbání nebo striktní odpovědnosti či jinak, vyplývajících z jakékoli propagační akce Grundfos nebo jakýchkoli materiálů spojených s používáním jakéhokoli propagačního balíku společnosti Grundfos nebo jakýchkoli materiálů, informací či dokumentů, nebo které jsou přístupné prostřednictvím jakéhokoli propagačního balíku Grundfos.

Informace o autorských právech:

Vlastníkem autorských práv na všechny materiály, které jsou k dispozici v Marketingovém centru je Grundfos Holding A/S.

Společnost Grundfos Holding A/S vám uděluje nevýlučnou, celosvětově nevýlučnou, nezvratnou licenci na používání materiálů z online propagačního balíku Grundfos pouze v souvislosti s prodejem a marketingem zboží a služeb společnosti Grundfos. Materiály se smí používat pouze tak, jak jsou, a nemohou se upravovat, měnit ani upravovat.

Grundfos Holding A/S si vyhrazuje právo kdykoli zrušit tuto licenci, kdy pak budete nuceni okamžitě přestat používat materiály z Marketringového centra pro budoucí publikace.

Všechna ostatní práva jsou vyhrazena.