Návod jak na to

Co je to energetický audit čerpadla od Grundfos

Máte přehled o spotřebě energie vašeho čerpadla? Objednejte si energetický audit čerpadla od Grundfos a zjistěte, jak ušetřit energii a peníze.

Čas na energetický audit čerpadla?

Účinnost čerpadla může mít obrovský vliv na celkové náklady vašeho provozu. Jestliže si nejste jistí, zda vaše čerpadlo pracuje s optimální spotřebou energie, může vám pomoci energetický a technický audit čerpadla od Grundfos. Během auditu se zaměříme na technický stav čerpadla, provozní parametry, změříme spotřebu energie během různých provozních podmínek a posoudíme vhodnost čerpadla z pohledu celé aplikace. Z auditu zjistíte, jaké jsou vaše potenciální úspory při případném přechodu na účinné a modernější řešení. Výsledná zpráva nabízí komplexní přehled o vašich čerpadlech, jejich současné účinnosti a o tom, jak můžete realizovat finanční, provozní a environmentální úspory. Přechod na energeticky úsporná čerpadla vám může pomoci snížit energetické náklady a emise CO2 - často s krátkou dobou návratnosti.

Díky eneregtickému auditu čerpadla od Grundfos získáte:

  • Pečlivé vyhodnocení nákladů na životní cyklus čerpadla
  • Podrobné informace o potenciálních úsporách energie
  • Možnost snížení negativních ekologických dopadů vašeho provozu
  • Seznam instalací, s podrobnými informacemi o čerpadlech a systémech, které by mohly využít energetického auditu


Jak energetický audit čerpadla od Grundfos probíhá

První kontakt a schůzka 

Prvním krokem energetického auditu je schůzka se zástupcem společnosti Grundfos. Ten vás zasvětí do celého postupu auditu, probere s vámi problematiku vaší soustavy, zjistí jaké jsou vaše potřeby a jiné aspekty, které je potřeba vzít v úvahu při návrhu našeho řešení.

Kontrola na místě instalace

Druhým krokem energetického auditu čerpadel je vizuální kontrola vašeho systému. Provedeme celoplošnou prohlídku vaší aplikace, abychom se vyhnuli budoucím zbytečným zásahům do systému a našli nejkritičtějších místa vaší čerpací soustavy, které vyžadují optimalizaci. To mimo jiné vyžaduje inspekci jednotlivých stávajících čerpadel a jejich okolí, jakož i potrubí, armatur a technologických schémat.

Měření a získávání dat

Sběr dat a měření neomezí váš provoz. V závislosti na složitosti vaší čerpací soustavy je možno aplikovat různé nástroje za účelem získání údajů, které potřebujeme, abychom vám mohli dát doporučení k optimalizaci kritických míst vašeho systému.

  1. Inspekce instalovaného zařízení - Některá vyhodnocení provádíme pouze na základě srovnání údajů z typového štítku stávajícího čerpadla s parametry výkonnějších, moderních čerpadel a jejich materiálového provedení. Tím může být dán podnět k uvažované náhradě stávajícího čerpadla.
  2. Rychlá kontrola účinnosti čerpadla - V tomto případě měříme tlak a energetickou spotřebu čerpadla. Průtok se odhadne na základě dostupných parametrů čerpadla a výsledků měření. Na základě těchto dat se vytipuje nové úspornější čerpadlo.
  3. Audit čerpadla provedený bez dlouhodobého záznamu dat - Měříme tlaky, energetickou spotřebu a průtok. Pomocí armatur se vyvolá pět provozních režimů. Podle vašich vstupních údajů se vytvoří fiktivní zátěžový profil. Na základě naměřených údajů v pěti provozních bodech a fiktivního zátěžového profilu se pak zvolí nové čerpadlo.
  4. Audit čerpadla včetně zápisu dat - Tlaky, energetická spotřeba a průtok se měří a zapisují. V případě potřeby je možno měřit i teploty. Ze zapsaných údajů, získaných z dostupných informací a výsledků vizuální inspekce se vygeneruje zátěžový profil s čtyřmi provozními body. Podle vyhodnocení profilu ve vztahu k provozní době mezi provozními body a kritérii nejvyšší účinnosti a maximálního počtu provozních hodin se vybere nové úspornější čerpadlo a způsob jeho regulace.

Vyhodnocení a nabídka

Na základě výsledků kontroly na místě, sběru dat a měření vám předložíme zprávu.  Zpráva obsahuje přehled získaných dat, návrh nového efektivnějšího řešení, které může spočívat ve výměně čerpadla, výměně potrubí, změně uspořádání čerpadla nebo použití frekvenčních měničů.   Srovnání vašeho stávajícího systému s navrhovaným řešením bude dále podloženo výpočtem návratnosti finančních prostředků vložených do realizace navrženého řešení. 

Současně s výsledky auditu čerpadla a zprávou předložíme naši nabídku, jež bude obsahovat kompletní řešení problémů, které vyplynuly z vyhodnocení stávající situace. V této nabídce bude také podrobně rozvedena doba návratnosti investice a uvažovaná redukce emisí CO2.

 

Objednat AUDIT ČERPADLA

Další průvodce