Mere regn! Hyppigere og kraftigere skybrud! Alt sammen fører det oftere og oftere til, at mange kældre står under vand. Og det kan blive dyrt og give skader på huset. MULTIBOX alt i en-nødhjælpskasse hjælper dig med at være forberedt!

 

Kraftigere regnskyl øger risikoen for oversvømmede kældre

Vejrkort de seneste 100 år viser det, som mange husejere, der bor i huse med kældre, kan bekræfte – at nedbørsmængderne bliver større år for år. Det kan give oversvømmelser, som kan blive et dyrt bekendtskab. Rørbrud kan også forårsage oversvømmede kældre. Uanset årsagen kan det uønskede vand resultere i skader på indbo og medføre risiko for dannelse af skimmelsvamp, hvis man ikke sætter ind hurtigt.

Så er kælderen først oversvømmet, gælder det om at transportere vandet væk hurtigst muligt, så skaden minimeres.

En løsning kan være Grundfos MULTIBOX, der er en komplet drænpumpeløsning, som hjælper dig med at få bugt med vandet i kælderen hurtigt og effektivt. Pumpeløsningen er klar til brug på få minutter og nem at betjene.

MULTIBOX består af en UNILIFT CC kælderpumpe, slange med Storz-kobling, tilpasningsstykke til Storz-kobling med gevind samt boks med netsider, som filtrerer væsken, før den når pumpen.

I videoen viser vi, hvordan du bruger løsningen - uanset om det er til at tømme kælderen for vand, eller når havebasin og svømmepøl skal tømmes. 

Skader efter skybrud kan minimeres

Klimaforandringerne betyder, at vi kan forvente 70% flere skybrud frem mod slutningen af århundredet1. Udsigten til flere og større oversvømmelser får mange boligejere til at forberede sig på en hurtig indsats. 

Nyeste tal viser, at 5.014 villaejere i 2021 anmeldte vandskader som følge af skybrud til deres forsikringsselskab. Det var 1.794 flere end året før2. Skaderne opstår typisk, når det offentlige kloaknet ikke kan håndtere de store mængder vand, som et skybrud medfører. 

Overbelastningen betyder, at vandet presses tilbage i kloakkerne og op i kældrene. Foruden skader på huset ødelægger vandet hvert år både møbler, hvidevarer og opmagasineret indbo. I 2021 udbetalte forsikringsselskaberne således erstatninger på løsøre for 227 mio. kr.2

Det er skader, der kan minimeres gennem en hurtig indsats.

Særligt udsatte områder

Klimaforandringerne betyder, at vandstanden langs de danske kyster forudses at stige med ca. en halv meter frem mod slutningen af dette århundrede3. Samtidig kan vi forvente omkring 25% mere og ekstrem nedbør om vinteren, mens sommerens regn vil falde som færre, men kraftigere byger3. Ifølge Miljøministeriet vil størstedelen af den forøgede nedbør ende i åer og vandløb4, hvor mange lodsejere allerede i de senere år har kæmpet mod vandmasserne. 

Også grundvandet stiger
Det er primært den øgede nedbør om vinteren, der ifølge GEUS vil give stigninger i grundvandsstanden. Langs vandløb forventes stigningerne at blive på mere end en halv meter frem mod 2050. Men lokalt kan stigningerne blive på flere meter, fordi der er meget forskellige jordbundsforhold i Danmark. 

Udviklingen betyder, at mange bolig- og sommerhusejere må forberede sig på en stærkt forøget risiko for vandskader.

Alt i en-nødhjælpskasse 

Ideen med MULTIBOX er såre simpel. Den indeholder nemlig alle de komponenter, du har brug for, hvis kælderen står under vand. Og jo hurtigere, du sætter ind, jo mindre bliver skaden.

Løsningen består af

  • UNILIFT CC7-drænpumpe med påmonteret Storz-C kobling
  • En multifunktions-filterboks
  • 15 meter afgangsslange med beskyttelseskappe
  • Ekstra UNILIFT CC-adapter, som passer til flere størrelser slanger

Suger ned til en vandstand på 3 mm
Ved en oversvømmelse betyder det rigtig meget, hvor ”lav” sugeevne pumpen har. Med UNILIFT CC-pumpen, som indgår i MULTIBOX-løsningen, kan du pumpe vandet væk helt ned til en vandstand på 3 mm (ved at fjerne sien), hvor de fleste andre pumper kun kan pumpe ned til en vandstand på 3 cm. I en kælder på 100 m2 betyder det 2.700 liter mindre, du skal fjerne med klud og spand.

MULTIBOX kan naturligvis anvendes til andre formål end oversvømmede kældre - fx hvis du vil tømme havedammen eller svømmepølen for vand.

Oversvømmede kældre er ikke længere en sjældenhed

Ekstra kraftigt regnvejr øger risikoen for oversvømmelser - og dermed behovet for effektive dyk- og kælderpumper! Med Grundfos MULTIBOX'en har du en komplet drænpumpeløsning, som består af præcis de ting, du har brug for, hvis du skal tømme en oversvømmet kælder i en fart.

Alt-i-en drænløsningen er klar til brug på få minutter, nem at betjene og sparer dig dyrbar tid.

Valgfri afgang

Med UNILIFT CC har dobbelt afgang, hvilket gør det nemt at tilpasse den til eksisterende rør - uanset om det er horisontalt eller vertikalt.

Suger ned til en vandstand på 3 mm
Fjerner du sien på UNILIFT CC-drænpumpen, kan du pumpe helt ned til en vandstand på 3 mm. Til sammenligning pumper de fleste andre drænpumper ned til en vandstand på 3 cm. I en kælder på 100 m2 betyder det 2.700 liter mindre, du skal fjerne med klud og spand.

Hvad bruges boksen til?
Boksens primære opgave er at fungere som filter under pumpningen. Pumpen placeres inde i boksen, hvor hullerne sikrer, at vandet flyder frit og mindsker risikoen for blokering forårsaget af de forskellige materialer, der flyder rundt i vandet. Boksen fungerer desuden som praktisk opbevaring for alle delene.

Selvudluftende ventil
UNILIFT CC7-pumpen er udstyret med en selvudluftende ventil, som sidder i håndtaget. Ventilen forhindrer, at der kommer luft i pumpen og sikrer optimal drift.

 

 

Læs mere om, hvordan du håndterer spildevand og regnvand fra private husstande

Oversvømmelser i huse kan føre til alvorlige skader på indbo og også føre til dannelse af skimmelsvamp. Med den rette drænløsning kan du være på forkant med udfordringerne.

     

Drænpumpeløsninger til inde og ude

Spildevand fra private husstande er noget, man helst ikke vil tænke på. Normalt forsvinder det bare ned i afløbet. Men når kælderen står under vand, eller der opstår tilbageløb fra kloak, er der brug for en drænpumpeløsning, som hurtigt og effektivt kan fjerne spildevandet, så husejeren undgår forurenet spildevand i hjemmet, og minimerer udgifter til rengøring og renovering. 

Se udvalget af drænpumpeløsningerne nedenfor.

UNILIFT CC

Komposit. Rent, ikke-aggressivt, lettere gråt spildevand. Vertikal/horisontal afgang. Max 10 mm partikler. 

UNILIFT KP

Rustfrit stål. Rent, ikke-aggresivt, lettere gråt spildevand. Vertikal afgang. Max 10 mm partikler.
 

UNILIFT AP

Rustfrit stål. Rent, ikke-aggressivt, lettere gråt spildevand/uden fækalier. Vertikal afgang. Varianter til hhv. 12 og 35 mm partikler.

Bliv ekspert med ganske få klik

Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.

Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.