8 spørgsmål Middelsvær

ECADEMY-test

18 - Transport af spildevand

Denne kursustest indeholder 8 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 8 af 8 Middelsvær

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 18 - Transport af spildevand

Opnåede badges:

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 18 - Transport af spildevand test denne gang

Correct
Q: Hvad er fordelene ved en pumpestation med et separat ventilkammer?
A: Det gør det muligt at udføre eftersyn og vedligeholdelse på ventilerne uden kontakt med selve brønden.
Correct
Q: Hvad kan årsagen være til, at en spildevandspumpe kræver stor fri passage?
A: Behovet for højt flow og/eller et højt indhold af faste stoffer.
Correct
Q: Hvad er paralleldrift?
A: Når to eller flere pumper kører samtidigt ved siden af hinanden.
Correct
Q: Hvorfor er det vigtigt, at afstanden mellem start- og stopniveauet ikke er for langt?
A: Hvis afstanden er for lang, reducerer det antallet af cyklusser, hvilket kan forårsage bundfældning, fordi vandet bliver i brønden for længe.
Correct
Q: Hvad er en af de største udfordringer for forsyningsselskaber i dag, når det gælder transport af spildevand?
A: Lavere vandforbrug har ændret sammensætningen af spildevand, der nu har et højere tørstofindhold end tidligere.
Correct
Q: Hvad er formålet med startsignalgiveren?
A: Det aktiverer pumpen, når vandet når dette niveau.
Correct
Q: Hvad er de største fordele ved S-tube®-løberen?
A: Den byder både på fremragende virkningsgrad og stor fri passage.
Correct
Q: Hvor langt under jorden skal manifolden – eller afgangsrøret – installeres?
A: Det afhænger af lokale regler, men typisk én meter nede.