Artikel

Kompliceret valg, dimensionering eller installation?

Valg og dimensionering af en trykforøgerpumpe kan være vanskeligt og tidskrævende, og installationen ikke altid lige nem. Forkert valg og dimensionering af komponenter kan fx betyde, at det tager længere tid at installere løsningen, ligesom det ikke altid er muligt at installere en trykforøgerløsning i det eksisterende setup.

Se videoen om trykforøgeranlæg i private husstande


Valg og dimensionering af en trykforøgerpumpe - hvor skal jeg begynde?

Der indgår mange forskellige komponenter, når du konstruerer og installerer en trykforøgerløsning i private hjem. Samtidig fungerer nogle trykforøgerpumper bedre end andre i specifikke situationer. Det kan derfor være vanskeligt at vide, hvilken pumpe der bedst opfylder behovet i den aktuelle applikation, og hvilke komponenter du skal bruge til at konstruere den bedst dimensionerede trykforøgerløsning. Forkert valg af pumpe, beholder eller trykstyring kan betyde op til 4 timers ekstra arbejde på at finde de korrekte komponenter.


Lang og kompleks installation

Traditionelle trykforøgeranlæg kan være komplekse. De består af mange forskellige komponenter, herunder ekspansionsbeholdere, pumper, ventiler og styringer. Alle disse elementer skal indbygges i én løsning. Øget kompleksitet betyder længere installationstid og større risiko for at købe de forkerte komponenter. Den tid, du bruger på at genfinde komponenter eller genmontere rør, kan forlænge installationstiden med op til to timer og medføre ekstra omkostninger for kunden. Både tiden og de ekstra udgifter kan undgås.

Begrænset installationsplads

Begrænset plads er et af de mest almindelige problemer, når der skal installeres et trykforøgeranlæg. Ofte betyder det, at der skal findes ekstra eller alternativ plads, eller at trykforøgerløsningen skal tilpasses den eksisterende installation. Begge situationer kan være tidskrævende og komplekse - og forbundet med ærgrelser og bekymringer for kunden. Installation af et trykforøgeranlæg, som ikke passer til den eksisterende installationsplads, kan forlænge installationstiden med op til to timer og medføre ekstra omkostninger på grund af yderligere rør og tilslutningsdele.


En kompakt alt i én-løsning

Grundfos SCALA2 alt i en-trykforøgerløsning integrerer alle komponenter i én og samme enhed. Den kompakte løsning gør installationen hurtig og ukompliceret - og frigiver tid, som du kan bruge på andre opgaver. SCALA2 er konstrueret til alle anvendelsesformål og anvendes til både indendørs og udendørs installation. Med kun en model har vi fjernet al kompleksitet i forhold til valg og dimensionering.

Hurtige og nemme installationer

Som en fuldt integreret alt-i-en-løsning installerer du SCALA2 i blot tre trin:

  1. Tilslut rørene: De justerbare tilgangs- og afgangstilslutninger gør det nemt at flytte +/-5°, så installationen bliver let.
  2. Spæd pumpen: Den store spædeprop gør det nemt og hurtigt at påfylde vand. Du skal fylde pumpen med mindst 1,7 liter vand.
  3. Sæt pumpen i stikkontakten, og pumpen starter.

Se, hvordan du gør i denne korte SCALA2-installationsvejledning.


Er du i tvivl om installationen er korrekt? Husk at du altid kan få hjælp i quickguiden, der leveres med SCALA2-pumpen.

Som standard leverer SCALA2 et vandtryk på 3 bar, uanset tilgangstryk og antal åbne haner. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke skal bruge tid på idriftsætning.

For nem og hurtig idriftsætning kan du konfigurere pumpen på betjeningspanelet. 

Kilde