Artikel

Driftsudfordringer i et trykforøgeranlæg

Dårlig styring af trykforøgningen kan beskadige pumperne og føre til lækage i rørene. Over tid kan det resultere i for højt vandforbrug, stigende udgifter og endda indendørs oversvømmelse. Disse udfordringer kan du undgå med SCALA2.

Se videoen, og undgå driftsudfordringer af trykforøgeranlægDriftsrisici i trykforøgeranlæg

Trykforøgerpumper er ikke bygget til at køre uden vand. Hvis vandtanken løber tom, eller der ikke er tilstrækkeligt vand fra hovedvandledningen, kører pumpen den vand. Det vil medføre overophedning og i sidste ende nedbrud.

Vandlækager fra rør i anlægget kan forårsage skader i boligen og i værste tilfælde resultere i oversvømmelse indendørs. Selv et lækkende toilet eller en dryppende havehane kan forbruge en betydelig mængde drikkevand og reducere pumpens levetid. Situationer som disse kan føre til yderligere udgifter for husejere både i forbindelse med reparation af ejendommen og ekstra vandregninger.
SCALA2 trykforøger - konstant tryk - konstant komfort

En trykforøgerpumpe, der kan registrere driftsrisici, bør også kunne reagere for at undgå dem. 

Derfor er SCALA2 bygget til at beskytte trykforøgeranlægget og omfatter adskillige beskyttelsesfunktioner, der kan kan aflæses betjeningspanelet som alarmer. 

Disse alarmer indikerer ikke nødvendigvis skader på pumpen, men advarer i langt de fleste tilfælde om et problem i selve anlægget, der kan kræve en handling. For eksempel kan tørløbsalarmen indikere, at vandforsyningen er utilstrækkelig, selvom pumpen endnu ikke er løbet tør. På den måde kan problemet løses, før skaden sker.

Indbyggede beskyttelsesfunktioner i SCALA2

  • Cyklusbeskyttelse: Deaktiverer pumpen, hvis den registrerer tegn på en mindre lækage i anlægget eller en hane, der ikke er lukket helt.
  • Tørløbssikring: Deaktiverer pumpen og advarer brugeren om mangel på vand i installationen for at forhindre beskadigelse af pumpen.
  • Maksimal driftstid: Deaktiverer pumpen efter en fastsat tid, hvilket reducerer risikoen for lækage, når der køres husholdningsapparater. 

Med en SCALA2 får du en alt i en-løsning med alle nødvendige komponenter og funktioner indbygget. Det sikrer optimal driftssikkerhed og komfort i hele hjemmet, betyder at husejeren kan spare udgifter på overforbrug af vand og forhindrer skader på ejendommen.

Vil du vide mere?

Vi har sammensat en række kurser til dig, som giver en god indføring i trykforøgning i private husstande. Gennemfører du et kursus, får du et mærke.

Vil du vide mere?

Du har flere muligheder for at tilegne dig viden på Ecademy. Her er nogle af de emner om trykforøgning i private husstande, som vi vil foreslå, du gennemfører.

Gør som mange andre vvs-installatører

Få de seneste nyheder om gratis kurser, produkter, værktøjer og arrangementer.