Artikel

Driftudfordringer i et trykforøgeranlæg

Dårlig styring af trykforøgningen kan beskadige pumperne og føre til lækage i rørene. Over tid kan det resultere i for højt vandforbrug, stigende udgifter og endda indendørs oversvømmelse. Disse udfordringer kan du undgå med SCALA2.

Se videoen, og undgå driftsudfordringer af trykforøgeranlægDriftsrisici i trykforøgeranlæg

Trykforøgerpumper er ikke bygget til at køre uden vand. Hvis vandtanken løber tom, eller der ikke er tilstrækkeligt vand fra hovedvandledningen, kører pumpen den vand. Det vil medføre overophedning og i sidste ende nedbrud.

Vandlækager fra rør i anlægget kan forårsage skader i boligen og i værste tilfælde resultere i oversvømmelse indendørs. Selv et lækkende toilet eller en dryppende havehane kan forbruge en betydelig mængde drikkevand og reducere pumpens levetid. Situationer som disse kan føre til yderligere udgifter for husejere både i forbindelse med reparation af ejendommen og ekstra vandregninger.Trykforøgerpumpe med intelligens

Det er muligt at undgå disse driftsmæssige risici, hvis trykforøgerløsningen registrerer dem og reagerer i tide. SCALA2 er bygget til at beskytte trykforøgeranlægget og har flere beskyttelsesfunktioner og funktioner, som kan ses på betjeningspanelet. Alarmerne angiver ikke nødvendigvis, at pumpen er beskadiget. Oftest advarer de brugeren om et problem i systemet, som kræver opmærksomhed. For eksempel kan tørløbsalarmen tyde på utilstrækkelig vandforsyning uden at løbe tør. Dette gør det muligt at løse problemerne, før de forårsager egentlig skade.

Tørløbssikring eller vandmangel:

  • SCALA2 har en indbygget tørløbssikringsfunktion, som deaktiverer pumpen og advarer om vandmangel i installationen.
  • Maksimal kørselstid og anti-cyklus-funktion deaktiverer pumpen, hvis der registreres tegn på lækage eller rørbrud. Ved at deaktivere pumpen efter en given periode reducerer man risikoen for vandlækage ift. anvendelse af vaske- og opvaskemaskiner.

Med en SCALA2 opnår du høj driftssikkerhed og funktioner, der sikrer optimal komfort i hele huset, så du sparer penge på vandforbrug og undgår skader på boligen. SCALA2: Trykforøgerpumpen med intelligent pumperegulering!

Vil du vide mere?

Vi har sammensat en række kurser til dig, som giver en god indføring i trykforøgning i private husstande. Gennemfører du et kursus, får du et mærke.

Vil du vide mere?

Du har flere muligheder for at tilegne dig viden på Ecademy. Her er nogle af de emner om trykforøgning i private husstande, som vi vil foreslå, du gennemfører.