Artikel

Sådan reducerer du CO2-udledningen ved hjælp af lave temperaturzoner i fjernvarmenettet

Med Grundfos iGRID er det muligt at frigive energi til mere end 1,3 millioner europæiske husstande og reducere CO2-udledningen i fjernvarmenettet betydeligt, da den lave forsyningstemperatur gør det muligt at udnytte mere vedvarende energi.

EU har en ambition om at fjernvarme skal være omdrejningspunkt for energiovergangen, fordi den kan lagre energi fra ustabile vedvarende energikilder som vind og sol. Disse lagre skal bruges til at dække et stigende varmebehov og derved understøtte ambitionen om at reducere CO2-udledningen med 40% i 2030.

For at nå i mål med ambitionerne og udnytte flere vedvarende energikilder er der bred enighed om, at temperaturen i fjernvarmenettet skal sænkes.

Fremtidens fjernvarmeanlæg benytter intelligente og behovsdrevne løsninger

Grundfos iGRID gør det muligt at opdele fjernvarmenettet i mindre lavtemperaturzoner med ensartet bygningsmasse, så man arbejder med differentieret tryk baseret på aktuelt, zoneopdelt forsyningsbehov.

 

Ændringen betyder, at det ikke længere er bygningsmassen med det højeste temperaturbehov, som afgør den generelle fremløbstemperatur.

For at reducere varmetabet i netværket så meget som muligt optimeres temperaturerne ud fra realtidsdata fra iGRID Målepunkter placeret relevante steder i fjernvarmenettet. Disse data bruges til iGRID Temperaturzone, som kombinerer en blandesløjfe med iGRID Temperaturoptimering til at sænke fremløbstemperaturen for at opfylde det helt nøjagtige behov - hverken mere eller mindre.

Ved installation af iGRID Omløbsskabe i nettets endepunkter sikrer man, at en minimum vejtemperatur overholdes for at sikre varmtvandsproduktionen. Det gælder især om sommeren, hvor opvarmningsbehovet er lavt.

Ved at sænke temperaturen og øge trykket der, hvor det er nødvendigt, reducerer man varmetabet betydeligt, forlænger levetiden på udstyr og rørføring, og desuden muliggøres anvendelsen af flere vedvarende energikilder.

iGRID indregulerer automatisk den enkelte zone baseret på realtidsdata i stedet for manuelt at ændre sætpunkter baseret på teoretiske hydrauliske modeller.

 

Storkøbenhavn reducerer varmetab med 25%

Efter idriftsætning af en iGRID-løsning i Gentofte er der opnået en reduktion i varmetabet på næsten 19% i det første år, mens det forventede varmetab for år 2 er på over 26%. Det betyder med andre ord en tilbagebetalingstid på det samlede projekt på mindre end 3 år.

I et område med ca. 300 store villaer giver det en årlig reduktion af varmetab på over 680 MWh, hvilket svarer til en CO2-reduktion på 165 ton (baseret på det gennemsnitlige EU-CO2-indeks for 2017 (GaBi)).

Hidtidige iGRID-projekter viser et potentiale for at reducere varmetab med ca. 20-30%.

 

Gratis opvarmning til 1,3 millioner private husstande

Baseret på Euroheat & Power-landestatistikken for 2017 er mængden af solgt energi i europæiske fjernvarmeselskaber ca. 415 TWh.

Antager man, at temperaturerne i halvdelen af dette fjernvarmenetværk kunne sænkes med 20° C i zoner med et aktuelt varmetab på 20%, ville det give en potentiel reduktion af varmetabet på mere end 15 TWh og en reduktion i CO2-udledningen på 3.700.000 ton.

Med udgangspunkt i et gennemsnitligt varmeforbrug på 12 MWh pr. EU-husstand giver det gratis opvarmning til 1,3 millioner private husstande - blot ved hjælp af temperaturoptimering!

Hver zone kan desuden udstyres med fx varmepumper, som gør, at nettet i den pågældende zone kan anvendes som "termisk batteri" På den måde kan man opsamle overskudsenergi fra forskellige kilder. Samtidig er det muligt at levere et lokalt boost af varme, hvor dette måtte ønskes.

Udforsk alle iGRID-løsningerne

Grundfos iGRID dækker over en række produkter og serviceydelser, der reducerer varmetabet i den enkelte fjernvarmeforsyning markant og er samtidig med til at bane vejen for udnyttelse af vedvarende energikilder ved hjælp af intelligent temperaturstyring.

Ved at arbejde med flere byzoner med blandesløjfer kan temperaturen sænkes, så den opfylder kravene til det aktuelle varmeforsyningsbehov i den enkelte zone og leverer dermed kun den varmeenergi, der er nødvendig - hverken mere eller mindre!

KONTAKT

Lars Heine Knudsen
Senior Key Account, iGRID

lknudsen@grundfos.com52 32 76 87

Fakta


Vandtab

På verdensplan når gennemsnitligt 30% af alt pumpet vand aldrig ud til forbrugeren. I byerne kan tallet endda nå helt op på 60%. Vandspildet skyldes både lækager og tyveri. Omfanget af ikke-indtægtsgivende vand taler sit eget tydelige sprog: Storbritannien 21%, Mexico 40%, USA 20%, Sverige 40%, Liberia 49%, Armenien 89%, Kina 21% og Venezuela 62%.

Kilde: Quantifying the global non-revenue water problem, R. Liemberger og A. Wyatt:


Efterspørgslen på vand

I dag lever mere end 2 milliarder mennesker med risiko for begrænset adgang til ferskvandskilder. Og i 2050 kan vi stå i en situation, hvor den globale efterspørgsel på vand er hele 30% større end i dag.

Kilder: United Nations Sustainable Development Goal 6, UNWD Report 2018


Urbanisering

I 2050 forventes yderligere 2,5 milliarder mennesker at bo i byer, hvilket svarer til 70% af verdens befolkning. 90% af denne stigning forventes at ske i Afrika og Asien.

Kilde: United Nations Department of Economic and Social Affairs

 

Løsningerne findes

Selvom byer over hele verden oplever et massivt pres, eksisterer der heldigvis allerede intelligente løsninger, der kan bidrage til både bedre, mere effektiv og mere bæredygtig forvaltning af vand. Nogle af disse løsninger, der bidrager til fx bedre vandrensning, genanvendelse og behovsstyret forsyning, er allerede sat i drift i byer over hele verden, hvor de sikrer optimalt vandtryk og flow, og minimerer antallet af rørbrud.

Ningbo doserer sikkert og præcist til 1,5 millioner indbyggere

For 10 år siden bad den kinesiske by Ningbo om hjælp til forsvarlig pumpning af det farlige natriumhypochlorit i forbindelse med deres søvandsanlæg. I dag kører Grundfos' doseringspumper fortsat driftssikkert og garanterer sikkert vand til 1,5 millioner af indbyggere.

Vandværk sparer 20% på energi og vand

I den cambodjanske provins Takéo kæmpede vandforsyningsselskabet med at levere drikkevand til den lille by Doun Kaev og de omkringliggende 45 landsbyer. En intelligent, behovsstyret vandforsyningsløsning fra Grundfos reducerede vandtabet med 13% og antallet af rørbrud med 29%. Resultatet var, at landsbyboerne fik pålidelig vandforsyning døgnet rundt.

Pumpeporte sikrer nyt flow i floderne

Den kinesiske by Fuzhou har i årtier levet med både snavset og ildeugtende vand i byens floder og kanaler. En række Grundfos-pumpeporte sørgede for fornyet flow til vandet. Løsningen med pumpeporte satte en stopper for ildelugtende, forurenet vand og forbedrede leveforholdene langs de befolkede floder markant.

Vil du vide mere?

For at stoppe klimaforandringerne, skal vi handle nu! Vil du have mere viden om pumpeløsninger, kan du gå på opdagelse i linksene herunder.

Bliv ekspert med ganske få klik

Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder og øge din viden med gratis, online kurser på ECADEMY.

Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse nu.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.