Artikel

Øget energieffektivitet kan have mange positive virkninger

EN HISTORIE, DER SKAL FORTÆLLES

Energiforbrug og CO2-udledning spiller en afgørende rolle for klimaforandringerne. Da klimaforandringer kan føre til alvorlig tørke nogle steder og kraftigere nedbør og oversvømmelser andre steder, er det afgørende, at vi går sammen om at reducere vores energiforbrug

#FOROURWATER

Hvordan kan vi øge bygnings- intelligens og forbruge mindre?

Ved at implementere intelligente løsninger i erhvervs- og husbygninger kan man reducere energiforbruget markant og frigøre enorme energibesparelser – uden at gå på kompromis med komforten. Hvis alle over hele verden prioriterer intelligente løsninger i bygninger, vil vi ikke kun forbedre energieffektiviteten, men også bidrage til at overvinde de største globale miljøproblemer ved at reducere den globale CO2-udledning markant.


CO2 og klimaforandringer

Der findes løsninger til håndtering af unødigt stort energiforbrug i både små og store bygninger. Da energiforbruget i øjeblikket tegner sig for 73 % af den globale CO2-udledning*, kan vi gøre en forskel med intelligente løsninger.

*Kilde: United Nations Water


Energiforbrug i bygninger

40 % af EU's samlede energiforbrug kommer fra bygninger, hvilket gør dem til den største energiforbruger*. Det kan vi ændre med mere intelligente og energieffektive løsninger i bygninger.

*Kilde: Europa-Kommissionens direktiv om bygningers energimæssige ydeevne


Opnå store energibesparelser – uden at gå på kompromis med komforten

Vi kan reducere energiforbruget til køling betydeligt med intelligente løsninger. Siden århundredeskiftet er mængden af energi, der bruges til køling, fordoblet*. Sammen kan øge bygningsintelligens og forbruge mindre.

*Kilde: Quantifying the global non-revenue water problem, R. Liemberger and A. Wyatt

Løsningerne

Byer, virksomheder og mennesker skal gå sammen og i fællesskab ændre den måde, de forbruger energi på. For at reducere energiforbruget og yde et positivt og varigt bidrag til at løse de globale klimaudfordringer optimerer man i mange bygninger og virksomheder sin energieffektivitet med intelligente, bæredygtige løsninger. Få mere at vide om, hvordan de bidrager til klimaindsatsen og opnår betydelige energibesparelser i de følgende casestudier. 

Det er de historier, der skal fortælles.

Udskiftning af pumper fører til enorme besparelser

Da Byen Dubai har en ambition om at reducere sit energiforbrug med 30 % inden 2030, skulle alle de bygninger, der blev drevet ineffektivt, optimeres. Intelligente løsninger gjorde det muligt for dem at opnå energibesparelser på op til 80 %.

Konkurrerer I det bedste klima

Effektive pumper holder Krakóws Arena bæredygtig og behagelig for tusindvis af fans

Opnåede energibesparelser uden at gå på kompromis med komforten

Da man på det femstjernede hotel Marriott i Shunde, Kina, besluttede at optimere sine bygninger, hjalp intelligente løsninger fra Grundfos med at opnå enorme energibesparelser uden at

Energirenovering for en bæredygtig fremtid

Sligo University Hospital energirenoverede sit varmesystem med nye kedler og intelligente pumpeløsninger og reducerede derigennem energiforbruget med 80 %. Find ud af, hvordan de

Intelligente løsninger til alle bygninger

Fra VVS og trykforstærkning til varmtvandscirkulation og spildevand – Grundfos iSOLUTIONS sikrer bedre ydeevne, komfort, kontrol og

Discover our solutions

Ved at opbygge stærke, varige partnerskaber med alle, der gør noget #FOROURWATER, og tilbyde dem ekspertise og intelligente løsninger, kan vi hjælpe med at løse verdens vand- og klimaudfordringer i fællesskab. 
Udforsk vores store udvalg af intelligente løsninger til bygninger.

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.