Artikel

Reducer antallet af rørbrud

Kender I tilstanden på rørene i jeres forsyningsnet lige nu?

For de fleste vandforsyninger er det svært at holde øje med tilstanden på anlæg, der ligger i jorden. Og uden den rette indsigt vil der uundgåeligt opstå rørbrud, der kunne have været forhindret.

Nogle af de typiske årsager til rørbrud er et for højt tryk i nettet og deraf følgende slid på rørene. I skal selvfølgelig levere tilstrækkeligt tryk til at opfylde kundernes behov, men hvis trykket er unødvendigt højt, går det ud over rørene og forårsager udnødvendig slitage. Og hvis I så samtidig ikke har mulighed for at overvåge tilstanden på ledningerne, vil det medføre rørbrud og have flere negative konsekvenser for jeres virksomhed:

    

Hvor meget ville I kunne spare?

Som en tommelfingerregel forventer de fleste vandforsyninger hvert år ét rørbrud for hver kilometer rørledning. Hvad hvis I kunne undgå bare 10 % af rørbruddene i jeres forsyningsnet næste år? Hvor megen tid, hvor mange penge og hvor meget besvær ville det kunne spare jer for? Hvad hvis I kunne undgå 20 % af rørbruddene?

Løsning: Zoneinddeling og efterspørgselsdrevet distribution

Vi har specifikt undersøgt registrering af uregelmæssigheder om natten og trykovervågning. Her har vi beregnet de gennemsnitlige besparelser for 100 projekter over hele verden. Resultaterne var imponerende: 15 % sparet på lækager, 25 % sparet på energi og 35 % færre rørbrud. 

Resultaterne understreger vigtigheden af at undgå unødig slitage og at sikre, at trykket i forsyningsnettet ikke er højere end det, der er nødvendigt for at kunne dække kundernes behov over hele døgnet Men trykket må selvfølgelig heller ikke være for lavt. Det rette tryk findes ved at overvåge og analysere forbrugsdata og tilpasse trykket i forsyningsnettet til forbruget.

Ved at opdele forsyningsnettet i zoner ud fra forbrugsdata er det muligt at levere forskelligt tryk i forskellige dele af forsyningsnettet.

Den rette trykregulering i forsyningsnettet kan forlænge ledningernes levetid betydeligt. I skal bruge historiske data og data i realtid til at vurdere, hvilke ledninger i forsyningsnettet det bedst kan betale sig at udskifte, så I undgår at udskifte velfungerende rør. Få mere at vide om langsigtet asset management her.