Artikel

Undgå at miste viden i jeres organisation

I nutidens organisationer opstår datasiloer typisk, når videndelingen mellem afdelinger eller endda mellem medarbejdere i samme afdeling ikke er tilstrækkelig. Der kan være mange årsager til den utilstrækkelige videndeling, og det kan være svært at gøre noget ved uden den rette tekniske løsning.

Organisationen bliver sårbar på flere fronter, hvis videndeling udelukkende foregår som en praksis mellem organisationens medarbejdere. 

For det første er det meget lettere sagt end gjort at skabe en videndelingskultur, og det er bestemt ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden.

For det andet er der stor sandsynlighed for, at de fleste i organisationen har travlt med mere presserende opgaver og derfor har svært ved at finde tid til videndeling i dagligdagen.

For det tredje kan det ske, at en medarbejder forlader organisationen og tager al den viden med sig, som ikke er blevet centraliseret.

Hvis alle i organisationen og selve organisationen skal kunne realisere sit fulde potentiale, er det afgørende, at der er adgang til alle relevante data og oplysninger.

Hvad sker der, når forskellige afdelinger ikke deler viden?

Når et vedligeholdelsesteam finder en lækage i forsyningsnettet, vil de sandsynligvis allokere ressourcer til at reparere lækagen med det samme. Men hvad nu hvis planlægningsafdelingen allerede har planlagt at udskifte den rørsektion inden for de næste par måneder? I så fald ville det være bedre, hvis vedligeholdelsesteamet tog sig af andre presserende opgaver. Men det vil de kun kunne gøre, hvis de to afdelinger deler de rigtige oplysninger med hinanden.

Løsning: Øg gennemsigtigheden med centraliseret dataopbevaring

Den eneste måde at forhindre tab af værdifulde oplysninger på er at sikre, at de opbevares i et centraliseret system.

Det er for eksempel vigtigt at sikre, at alle data, der indsamles fra vandforsynings- og spildevandsnettet, er kompatible og tilgængelige for alle i organisationen, der kan have glæde af dem. Det vil lette samarbejdet og forståelsen afdelingerne imellem, hvis de har adgang til de samme data.

Det er også vigtigt at sikre sig, at viden ikke er begrænset til bestemte personer. Jo mere I kan tilpasse jeres dataopbevaringsplatform, jo flere oplysninger kan den indeholde. En enkel overvågningsløsning kan for eksempel sende standardalarmer, hvis trykket i forsyningsnettet kommer under en bestemt værdi, mens man i en mere avanceret løsning kan konfigurere intelligente alarmer, der kun udløses, hvis trykket falder under en tilpasset værdi, der er baseret på historiske data fra anlægget. På den måde er du ikke afhængig af medarbejdernes erfaringer, når du skal vurdere, om en alarm er kritisk, og de medarbejdere, der typisk ville håndtere alarmerne, kan bruge deres tid på mere værdiskabende opgaver.

Alt i alt vil øget gennemsigtighed gavne alle medarbejdere i organisationen og organisationen som helhed.