Artikel

Når mangel på vand er virkelighed

Over hele verden stiger befolkningstilvæksten i byerne meget hurtigt. I 2030 forventes 60% af befolkningen således at bo i bymiljøer, og efterspørgslen efter rent og sikkert vand stiger tilsvarende.

På trods af at efterspørgslen på rent og sikkert vand stiger, fortsætter vi med at forurene eller spilde vores værdifulde ressourcer. På verdensplan ledes 80 % af alt spildevand tilbage til naturen uden forudgående, korrekt behandling. Samtidig taber vi i gennemsnit 30% af alt pumpet ferskvand og mange byer taber helt op til 60% på grund af dårlige vandforsyningsnet.

Mangel på vand er desværre ikke nyt for Mexico City. Byen er vant til at mangle vand og importerer derfor 40% af det vand, byen har brug for, fra fjerne kilder. Samtidig mister byen 40% af det pumpede vand på grund af problemer i rørnettet - og derudover er der ingen overordnet plan for genanvendelse af spildevand i stor skala. Tab som disse kan reduceres markant, hvis man anvender intelligente vandløsninger.

Vandinfrastrukturen i mange byer er gammel og i forfald, og er ganske enkelt ikke udstyret til at håndtere det pres, som en markant stigende bytilvækst fører med sig. Fortsætter byerne med at vokse med den nuværende hastighed, som forskningen næsten garanterer, forventes vandbehovet at stige med 70%, og cirka 2 milliarder byboere vil opleve vandmangel i 2050.

Allerede nu nærmer mange storbyer sig Day Zero, hvilket betyder, at byer som fx London, Miami, Peking, Mexico City og Cape Town risikerer at løbe tør for drikkevand. For at afhjælpe disse globale vandudfordringer er det altafgørende at have de rigtige løsninger til forbrug og genanvendelse af vand Med den rette indstilling til at passe på vores fælles vandressourcer er det muligt at foretage varige ændringer.

Fakta

Vandtab

Globalt set når gennemsnitligt 30% af alt pumpet vand aldrig ud til forbrugeren. I byerne kan tallet endda nå helt op på 60%. Vandspildet skyldes både lækager og tyveri. Her er et par eksempler på omfanget af ikke-indtægtsgivende vand i udvalgte lande: Storbritannien 21%, Mexico 40%, USA 20%, Sverige 40%, Liberia 49%, Armenien 89%, Kina 21% og Venezuela 62%.

Kilde: Quantifying the global non-revenue water problem, R. Liemberger og A. Wyatt

Vandbehov

I dag lever mere end 2 milliarder mennesker med risikoen for begrænset adgang til ferskvandskilder. I 2050 kan vi stå i en situation, hvor det globale vandbehov er hele 30% større end i dag.

Kilder: FNs bæredygtighedsmål nr. 6, UNWD-rapport 2018

Urbanisering

I 2050 forventes yderligere 2,5 milliarder mennesker at bo i byer, hvilket svarer til 70% af verdens befolkning. 90% af denne stigning forventes at ske i Afrika og Asien.

Kilde: FN's Økonomiske og Sociale Anliggender

Idriftsatte løsninger

Selvom byer over hele verden er under et massivt pres, er der intelligente løsninger, der kan bidrage til både en bedre, mere effektiv og mere bæredygtig vandforvaltning. Nogle af disse løsninger, der bidrager til fx bedre vandrensning, genanvendelse og behovsstyret distribution, er allerede i drift i byer over hele verden, hvor de sikrer optimalt vandtryk og flow, og minimerer antallet af rørbrud.

Ningbo doserer sikkert og præcist til 1,5 millioner indbyggere

For 10 år siden bad den kinesiske by Ningbo om hjælp til at pumpe den farlige forbindelse natriumhypochlorit ifm. deres søvandsanlæg. I dag kører Grundfos' doseringspumper fortsat driftssikkert og garanterer sikkert vand til 1,5 millioner af indbyggere.

Vandværk opnår 20% energi- og vandbesparelser

I den cambodjanske provins Takéo kæmpede en vandforsyningsvirksomhed med at levere drikkevand til den lille by Doun Kaev og de omkringliggende 45 landsbyer. En intelligent, behovsstyret vandforsyning fra Grundfos løste udfordringen, og reducerede vandtabet med 13% og rørbrud med 29%. Resultatet var, at landsbyboerne fik pålidelig vandforsyning hele døgnet.

Pumpeporte giver floder nyt flow

Fuzhou er en stor by i Kina, der i årtier har oplevet problemer med snavset, lugtende vand i sine floder og kanaler. En række Grundfos-pumpeporte sørgede for fornyet flow til vandet. Løsningen med pumpeporte var enden på det ildelugtende, forurenede vand og førte til markant bedre levemiljøer langs de befolkede floder.

Vil du vide mere?

For at stoppe den negative udvikling, skal vi handle nu. Benyt nedenstående links, hvis du vil have mere viden om relevante løsninger til større bygninger og Grundfos' intelligente pumpeløsninger.