Juhtum

Kuidas vana puhastusjaam sai üheks Poola parimaks

Together with Grundfos, we optimised system design.
Adam Bierut, Contract Manager, Cadagua, Tomaszów Mazowiecki, Poland

Poola linnas Tomaszów Mazowiecki (elanike arv 80.000) oli vananev reoveepuhasti, mis ehitati 1970. aastatel. See vajas liiga palju hooldust, kulutas liiga palju energiat ja 2000. aastateks oli sel pidevalt probleeme heitmeväärtuse piisavalt madalal hoidmisega.

"See oli tehniliselt vananenud," ütleb Waldemar Debowski, munitsipaalrajatise juhataja alates 1993. aastast. "Aeraatorid tarbisid palju energiat ja tootsid vähe hapnikku. Need moodustasid 80% meie energiatarbimisest. See ei olnud ideaalne lahendus.

"Linn sai rajatise ümberehitamiseks EL-ist raha. 2013. aastal võitis hinnapakkumiskonkursi Budimex-Cadagua kontsern. Töövõtugrupp alustas uue keemilise ja bioloogilise puhastusjaama projekteerimist. Nõue madalate (3,9 meetri sügavuste) mahutite järele pakkus väljakutset energiatõhusa õhustamis- ja segamissüsteemi kavandamisel ja ehitamisel.

The Tomaszów Mazowiecki plant uses a Grundfos Hydro MPC pressure boosting system for process water. "I buy it from Grundfos for all my projects in Poland," says Contract Manager Adam Bierut of Cadagua.

Lahendus

Selle protsessi alguses andis Cadagua Grundfosile pumbad, doseerimisseadmed ja rõhutõstepumba ning kõik seadmed bioreaktorite jaoks, sealhulgas õhustusvõred, segistid ja puhurid. Grundfos juhtis ka bioreaktorite kavandamist, varustamist ja montaaži.

"Grundfos on olnud meiega algusest peale," ütleb Adam Bierut, Cadagua lepingujuht. "Grundfos tegeles aktiivselt tehase projekteerimisega. Bioreaktorid on tehase kõige olulisem osa. Seal eemaldatakse lämmastik ja fosfor. Need on projekteerinud Grundfos.

"Grundfos kasutas arvutuslikku vedeliku dünaamikat (CFD) ja simulatsioone, et töötada välja bioreaktori jaoks ideaalsed vooluteed.

New and old. Cadagua rebuilt the Tomaszów plant while sewage continued to flow in from the city, so that meant building one line at a time. Foreground: the new, Grundfos-designed tanks.

Tulemus

"See on üks väheseid bioloogilisi puhastusjaamu Poolas, mis suudab alandada lämmastiku taset 4-5 mg/l väljavoolu juures ja fosforitaset 0,4 mg/l," ütleb Adam Bierut. "Seega sobivad kõik seadmed ja konstruktsioon ülesandeks hästi."

Tehase juhataja Waldemar Debowski sõnul on ainuüksi puhurite ja õhustussüsteemi kaasajastamine kaasa toonud palju väiksema energiatarbe ja paremad parameetrid töödeldud vees.

"Võin öelda, et Grundfos on meie kõige olulisem tarnija," ütleb Debowski.

Grundfos CFD-simulations like this one revealed the optimal design for the reactor tanks at Tomaszów.

"Pärast Grundfosi soovitatud lahenduste juurutamist vähenes meie energiatarve 50%. Kuid minu jaoks on kõige olulisem tulemus väga tõhus õhustamine. Isegi kuumadel päevadel on karusselli parameetrite säilitamine lihtne. See on minu kui tehniku jaoks kõige olulisem asi. "

Töödeldud väljavool munitsipaaltehasest suubub Pilica jõkke - Poola Visla jõe pikimasse lisajõkke. See voolab tehasest umbes 800 meetri kaugusel läbi looduskaitseala.

"Meie puhastatud heitvee parameetrid on paremad kui jõevee parameetrid," ütleb ta. "Nii et kokkuvõttes puhastame Pilica vett."

Muud seotud juhtumid

Lugege seotud lugusid klientidelt, kes on samuti saanud kasu Grundfosi lahendusest.

Seotud rakendused

Leidke Grundfosilt selle teemaga seotud rakendusi.

Seotud tooted

Leidke Grundfosilt selle teemaga seotud tooteid.