Jõudluse reguleerimine põhjaveeseadmetes

Saage teada, missugused on erinevad võimalused jõudlust reguleerivate suurte pumpade puhul ja mis on nende eelised ja puudused.

Kursuse ülevaade

Moodulid
Moodulid: 5
Lõpetamise aeg
Lõpetamise aeg: 25 minutid
Raskusaste
Raskusaste: Vahetase