6 küsimused Baastase

ECADEMY test

15 - Pumba suurus

See kursusetest sisaldab 6 questions and can be retaken at any time.

Testi läbimiseks ja kursuse lõpetamiseks peate vastama küsimustele õigesti.

Alusta testi

Küsimus 1 of 6 Baastase

1 Mis on kaevuvees leiduva liiva piirmäär, mida soovitavad USA Keskkonnakaitseagentuur ja veepuhastusjaamade ühendus?

Küsimus 3 of 6 Baastase

3 Nimetage tegurid, mida ei võeta pumba kogusurve nõudluse arvutamisel arvesse?

Küsimus 5 of 6 Baastase

5 Millised järgmistest parameetritest tehakse kindlaks tippnõudluse ajal kasutatava veehulga järgi?

Küsimus 6 of 6 Baastase

Avage MyECADEMY

Esitage oma praegused vastused ja saage testi lõplik tulemus.

Esita

Testi tulemused

Palju õnne. Läbisite testi ja lõpetasite kursuse 15 - Pumba suurus

Teenitud märgid:

Jätkake koolitust Avage MyECADEMY

Vabandust. Te ei läbinud testi 15 - Pumba suurus test this time

Correct
Q: Mis on kaevuvees leiduva liiva piirmäär, mida soovitavad USA Keskkonnakaitseagentuur ja veepuhastusjaamade ühendus?
A: 15 ppm
Correct
Q: Millised kaks tegurit peaksid olema põhjaveepumba kogusurve arvutamisel tagatud?
A: Imemiskõrgus puudub. Selle asemel on staatiline veetase ja vee alandus tuleb liita kõrguskasvule
Correct
Q: Nimetage tegurid, mida ei võeta pumba kogusurve nõudluse arvutamisel arvesse?
A: Pumba vooluhulk
Correct
Q: Missugused järgmistest väidetest on tõesed:
A: Vee alandus on staatilise ja dünaamilise veetaseme vahe
Correct
Q: Millised järgmistest parameetritest tehakse kindlaks tippnõudluse ajal kasutatava veehulga järgi?
A: Pumba minimaalne suurus
Correct
Q: Kuidas arvutada pumba kogusurvet?
A: Kõrguskasv + staatiline veetase + vee alandus kaevus + seadme surukõrgus + hõõrdekadu torudes