6 questions Basic

ECADEMY test

15 - Pumba suurus

This course test contains 6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Start test

Question 6 of 6 Basic

Happy with your answers?

Submit your current answers and get the final test result.

Submit

Test results

Congratulations. You have passed the test and completed the 15 - Pumba suurus

Achieved badges:

Continue training Go to MyECADEMY

Sorry. You did not pass the 15 - Pumba suurus test this time

Correct
01.
Q: Missugused järgmistest väidetest on tõesed:
A: Vee alandus on staatilise ja dünaamilise veetaseme vahe
Correct
02.
Q: Mitu tundi päevas töötab õige suurusega pump nõudlusele vastamiseks?
A: 12–18 tundi
Correct
03.
Q: Missugune järgmistest variantidest on tsentrifugaalpumba puhul tõene?
A: Kui pump pumpab väiksema vooluga, tekitab see kõrgema surve
Correct
04.
Q: Millised kaks tegurit peaksid olema põhjaveepumba kogusurve arvutamisel tagatud?
A: Imemiskõrgus puudub. Selle asemel on staatiline veetase ja vee alandus tuleb liita kõrguskasvule
Correct
05.
Q: Nimetage tegurid, mida ei võeta pumba kogusurve nõudluse arvutamisel arvesse?
A: Pumba vooluhulk
Correct
06.
Q: Millised järgmistest parameetritest tehakse kindlaks tippnõudluse ajal kasutatava veehulga järgi?
A: Pumba minimaalne suurus