8 küsimused Vahetase

ECADEMY test

3 - Reovesi ärihoonetes

See kursusetest sisaldab 8 questions and can be retaken at any time.

Testi läbimiseks ja kursuse lõpetamiseks peate vastama küsimustele õigesti.

Alusta testi

Küsimus 6 of 8 Vahetase

6 Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ei ole vees leiduva rasva, õli, liiva ja tahkete osakeste suhtes tundlik • võimaldab tagasivoolu ajal kasutada sanitaarseadmeid • pakub sillutatud aladele kaitset • saab ühendada hoone vihmaveetorustikuga Kas need on:

Küsimus 7 of 8 Vahetase

7 Mis tagasivoolumeetodil on järgmised puudused: • väga tundlik vees leiduva liiva ja tahkete osakeste suhtes • tagasivoolu korral ei ole võimalik selle seadmega ühendatud sanitaarseadmeid kasutada • sademevee drenaažitorusid ei saa selle seadme külge ühendada • seade ei ole 100% ohutu ja seda tuleks kasutada ainult abiruumide kaitsmiseks, kus puuduvad elutähtsad tehnilised paigaldised Kas need on:

Küsimus 8 of 8 Vahetase

Avage MyECADEMY

Esitage oma praegused vastused ja saage testi lõplik tulemus.

Esita

Testi tulemused

Palju õnne. Läbisite testi ja lõpetasite kursuse 3 - Reovesi ärihoonetes

Teenitud märgid:

Jätkake koolitust Avage MyECADEMY

Vabandust. Te ei läbinud testi 3 - Reovesi ärihoonetes test this time

Correct
01.
Q: Miks on survestatud reoveesüsteemi olelusringi maksumus väike?
A: Tõstejaama soetusmaksumus on väiksem võrreldes reservuaariga ja gravitatsioonitorud ei paikne hoonest väljaspool
Correct
02.
Q: Mis on hall reovesi?
A: Vesi, mis on pärit duššidest, kraanikaussidest, pesumasinatest, sööklate köökidest jne
Correct
03.
Q: Millised kolm tegurit suurendavad tulvavee ja tagasivoolu ohtu?
A: Sagedasemad vihmahood, vihmahoogude pikem kestus ja varasemast rohkem sillutatud alasid
Correct
04.
Q: Mis tingimustel peaksite kaaluma gravitatsiooniveesüsteemi asemel survestatud reoveesüsteemi?
A: Kui hoone ja reovee magistraaltorustiku vaheline maa on pikk, kui reovee magistraaltorustik on ülesmäge või kui hoone ja reovee magistraaltorustiku vahel on takistusi
Correct
05.
Q: Miks on tõstejaam kolmest tulvatõrjesüsteemist kõige parem?
A: See on eelmonteeritud ja asub hoone sees, mistõttu on see hooldustoimingute tegemiseks hõlpsasti ligipääsetav. Lisaks pakub see maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset
Correct
06.
Q: Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ei ole vees leiduva rasva, õli, liiva ja tahkete osakeste suhtes tundlik • võimaldab tagasivoolu ajal kasutada sanitaarseadmeid • pakub sillutatud aladele kaitset • saab ühendada hoone vihmaveetorustikuga Kas need on:
A: Pumbajaamad
Correct
07.
Q: Mis tagasivoolumeetodil on järgmised puudused: • väga tundlik vees leiduva liiva ja tahkete osakeste suhtes • tagasivoolu korral ei ole võimalik selle seadmega ühendatud sanitaarseadmeid kasutada • sademevee drenaažitorusid ei saa selle seadme külge ühendada • seade ei ole 100% ohutu ja seda tuleks kasutada ainult abiruumide kaitsmiseks, kus puuduvad elutähtsad tehnilised paigaldised Kas need on:
A: Veetaset reguleerivad klapid
Correct
08.
Q: Mis on traditsioonilise gravitatsioonisüsteemi puudused?
A: Paljud väikese läbimõõduga gravitatsioonitorud tuleb paigutada hoonest väljapoole ja vaja on teostada mahukaid kaevetöid