8 questions Intermediate

ECADEMY test

3 - Reovesi ärihoonetes

This course test contains 8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Start test

Question 3 of 8 Intermediate

3 Kellel lasub üleujutuste korral enamikus riikides rahaline vastutus?

Question 7 of 8 Intermediate

7 Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ei ole vees leiduva rasva, õli, liiva ja tahkete osakeste suhtes tundlik • võimaldab tagasivoolu ajal kasutada sanitaarseadmeid • pakub sillutatud aladele kaitset • saab ühendada hoone vihmaveetorustikuga Kas need on:

Question 8 of 8 Intermediate

8 Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ideaalne elektri- ja muude väärtuslike seadmete kaitsmiseks • võimaldab tagasivoolu korral piiramatult sanitaarseadmeid kasutada • lihtne hooldada • saab paigaldada hoone vihmavee drenaažitorustikku • ei ole tundlik vees leiduva liiva ega tahkete osakeste suhtes Kas need on:

Question 8 of 8 Intermediate

Happy with your answers?

Submit your current answers and get the final test result.

Submit

Test results

Congratulations. You have passed the test and completed the 3 - Reovesi ärihoonetes

Achieved badges:

Continue training Go to MyECADEMY

Sorry. You did not pass the 3 - Reovesi ärihoonetes test this time

Correct
01.
Q: Mis on hall reovesi?
A: Vesi, mis on pärit duššidest, kraanikaussidest, pesumasinatest, sööklate köökidest jne
Correct
02.
Q: Mis on traditsioonilise gravitatsioonisüsteemi puudused?
A: Paljud väikese läbimõõduga gravitatsioonitorud tuleb paigutada hoonest väljapoole ja vaja on teostada mahukaid kaevetöid
Correct
03.
Q: Kellel lasub üleujutuste korral enamikus riikides rahaline vastutus?
A: Hoone omanikul ja hoone arhitektidel
Correct
04.
Q: Mis on neli enamlevinud reovee liiki ärihoonetes?
A: Reovesi, sademevesi, kuivendusvesi ja parklate reovesi
Correct
05.
Q: Miks on tõstejaam kolmest tulvatõrjesüsteemist kõige parem?
A: See on eelmonteeritud ja asub hoone sees, mistõttu on see hooldustoimingute tegemiseks hõlpsasti ligipääsetav. Lisaks pakub see maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset
Correct
06.
Q: Millised kolm tegurit suurendavad tulvavee ja tagasivoolu ohtu?
A: Sagedasemad vihmahood, vihmahoogude pikem kestus ja varasemast rohkem sillutatud alasid
Correct
07.
Q: Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ei ole vees leiduva rasva, õli, liiva ja tahkete osakeste suhtes tundlik • võimaldab tagasivoolu ajal kasutada sanitaarseadmeid • pakub sillutatud aladele kaitset • saab ühendada hoone vihmaveetorustikuga Kas need on:
A: Pumbajaamad
Correct
08.
Q: Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ideaalne elektri- ja muude väärtuslike seadmete kaitsmiseks • võimaldab tagasivoolu korral piiramatult sanitaarseadmeid kasutada • lihtne hooldada • saab paigaldada hoone vihmavee drenaažitorustikku • ei ole tundlik vees leiduva liiva ega tahkete osakeste suhtes Kas need on:
A: Tõstejaamad