8 küsimused Vahetase

ECADEMY test

3 - Reovesi ärihoonetes

See kursusetest sisaldab 8 questions and can be retaken at any time.

Testi läbimiseks ja kursuse lõpetamiseks peate vastama küsimustele õigesti.

Alusta testi

Küsimus 2 of 8 Vahetase

2 Kellel lasub üleujutuste korral enamikus riikides rahaline vastutus?

Küsimus 4 of 8 Vahetase

4 Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ideaalne elektri- ja muude väärtuslike seadmete kaitsmiseks • võimaldab tagasivoolu korral piiramatult sanitaarseadmeid kasutada • lihtne hooldada • saab paigaldada hoone vihmavee drenaažitorustikku • ei ole tundlik vees leiduva liiva ega tahkete osakeste suhtes Kas need on:

Küsimus 8 of 8 Vahetase

Avage MyECADEMY

Esitage oma praegused vastused ja saage testi lõplik tulemus.

Esita

Testi tulemused

Palju õnne. Läbisite testi ja lõpetasite kursuse 3 - Reovesi ärihoonetes

Teenitud märgid:

Jätkake koolitust Avage MyECADEMY

Vabandust. Te ei läbinud testi 3 - Reovesi ärihoonetes test this time

Correct
Q: Miks on survestatud reoveesüsteemi olelusringi maksumus väike?
A: Tõstejaama soetusmaksumus on väiksem võrreldes reservuaariga ja gravitatsioonitorud ei paikne hoonest väljaspool
Correct
Q: Kellel lasub üleujutuste korral enamikus riikides rahaline vastutus?
A: Hoone omanikul ja hoone arhitektidel
Correct
Q: Miks on tõstejaam kolmest tulvatõrjesüsteemist kõige parem?
A: See on eelmonteeritud ja asub hoone sees, mistõttu on see hooldustoimingute tegemiseks hõlpsasti ligipääsetav. Lisaks pakub see maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset
Correct
Q: Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ideaalne elektri- ja muude väärtuslike seadmete kaitsmiseks • võimaldab tagasivoolu korral piiramatult sanitaarseadmeid kasutada • lihtne hooldada • saab paigaldada hoone vihmavee drenaažitorustikku • ei ole tundlik vees leiduva liiva ega tahkete osakeste suhtes Kas need on:
A: Tõstejaamad
Correct
Q: Kuidas tuleb sademevett puhastada?
A: Ei ole vaja puhastada – see pumbatakse otse vastuvõtjale
Correct
Q: Mis on traditsioonilise gravitatsioonisüsteemi puudused?
A: Paljud väikese läbimõõduga gravitatsioonitorud tuleb paigutada hoonest väljapoole ja vaja on teostada mahukaid kaevetöid
Correct
Q: Millised kolm tegurit suurendavad tulvavee ja tagasivoolu ohtu?
A: Sagedasemad vihmahood, vihmahoogude pikem kestus ja varasemast rohkem sillutatud alasid
Correct
Q: Mis on neli enamlevinud reovee liiki ärihoonetes?
A: Reovesi, sademevesi, kuivendusvesi ja parklate reovesi