8 küsimused Vahetase

ECADEMY test

3 - Reovesi ärihoonetes

See kursusetest sisaldab 8 questions and can be retaken at any time.

Testi läbimiseks ja kursuse lõpetamiseks peate vastama küsimustele õigesti.

Alusta testi

Küsimus 4 of 8 Vahetase

Kellel lasub üleujutuste korral enamikus riikides rahaline vastutus?

Küsimus 5 of 8 Vahetase

Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ei ole vees leiduva rasva, õli, liiva ja tahkete osakeste suhtes tundlik • võimaldab tagasivoolu ajal kasutada sanitaarseadmeid • pakub sillutatud aladele kaitset • saab ühendada hoone vihmaveetorustikuga Kas need on:

Küsimus 7 of 8 Vahetase

Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ideaalne elektri- ja muude väärtuslike seadmete kaitsmiseks • võimaldab tagasivoolu korral piiramatult sanitaarseadmeid kasutada • lihtne hooldada • saab paigaldada hoone vihmavee drenaažitorustikku • ei ole tundlik vees leiduva liiva ega tahkete osakeste suhtes Kas need on:

Küsimus 8 of 8 Vahetase

Avage MyECADEMY

Esitage oma praegused vastused ja saage testi lõplik tulemus.

Esita

Testi tulemused

Palju õnne. Läbisite testi ja lõpetasite kursuse 3 - Reovesi ärihoonetes

Teenitud märgid:

Kuidas hindate seda kursust?

Olete teretulnud lisama oma hinnangu sellele kursusele. Pidage meeles, et hinnangu andmiseks peate enne testi sooritamist sisse logima.

Jätkake koolitust Avage MyECADEMY

Vabandust. Te ei läbinud testi 3 - Reovesi ärihoonetes test this time

Kuidas hindate seda kursust?

Olete teretulnud lisama oma hinnangu sellele kursusele. Pidage meeles, et hinnangu andmiseks peate enne testi sooritamist sisse logima.

Correct
Q: Miks on survestatud reoveesüsteemi olelusringi maksumus väike?
A: Tõstejaama soetusmaksumus on väiksem võrreldes reservuaariga ja gravitatsioonitorud ei paikne hoonest väljaspool
Correct
Q: Millised kolm tegurit suurendavad tulvavee ja tagasivoolu ohtu?
A: Sagedasemad vihmahood, vihmahoogude pikem kestus ja varasemast rohkem sillutatud alasid
Correct
Q: Mis on traditsioonilise gravitatsioonisüsteemi puudused?
A: Paljud väikese läbimõõduga gravitatsioonitorud tuleb paigutada hoonest väljapoole ja vaja on teostada mahukaid kaevetöid
Correct
Q: Kellel lasub üleujutuste korral enamikus riikides rahaline vastutus?
A: Hoone omanikul ja hoone arhitektidel
Correct
Q: Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ei ole vees leiduva rasva, õli, liiva ja tahkete osakeste suhtes tundlik • võimaldab tagasivoolu ajal kasutada sanitaarseadmeid • pakub sillutatud aladele kaitset • saab ühendada hoone vihmaveetorustikuga Kas need on:
A: Pumbajaamad
Correct
Q: Mis tingimustel peaksite kaaluma gravitatsiooniveesüsteemi asemel survestatud reoveesüsteemi?
A: Kui hoone ja reovee magistraaltorustiku vaheline maa on pikk, kui reovee magistraaltorustik on ülesmäge või kui hoone ja reovee magistraaltorustiku vahel on takistusi
Correct
Q: Mis tagasivoolumeetodil on järgmised eelised: • pakub maksimaalset tagasivoolu- ja tulvaveekaitset • ideaalne elektri- ja muude väärtuslike seadmete kaitsmiseks • võimaldab tagasivoolu korral piiramatult sanitaarseadmeid kasutada • lihtne hooldada • saab paigaldada hoone vihmavee drenaažitorustikku • ei ole tundlik vees leiduva liiva ega tahkete osakeste suhtes Kas need on:
A: Tõstejaamad
Correct
Q: Mis on hall reovesi?
A: Vesi, mis on pärit duššidest, kraanikaussidest, pesumasinatest, sööklate köökidest jne