Artikkel

Käsitleme ja kasutame oma vett targemalt

Vaatamata kasvavatele nõudmistele vee ja energia järele, jätkame me olemasolevate ressursside saastamist või raiskamist. Maailma nappide veevarude kättesaadavus on üha enam piiratud tänu mageveevarude reostusele, mis on põhjustatud suures koguses ebapiisavalt töödeldud või puhastamata heitvee juhtimisest jõgedesse, järvedesse, põhjaveekihtidesse ja rannikuvetesse. Kokku 80% kogu reoveest jõuab loodusesse ilma seda nõuetekohaselt puhastamata.

Ja kuna üha rohkem inimesi kolib linnadesse, tarbime me rohkem kaupu, mis vajavad hiljem rohkem vett. See vesi moodustab tohutu osa meie igapäevasest kasutamisest, kuid on meie jaoks täiesti nähtamatu. Iga toote, mida me kasutame, sööme või kanname, valmistamiseks kulub vett. Näiteks teksapükste valmistamiseks kulub 8000 liitrit vett ja ühe nutitelefoni tootmiseks 12 760 liitrit vett - see on palju. Kuid kui me hakkaksime sama vett kasutama intelligentsete veelahenduste abil rohkem kui üks kord, saaksime seda arvu dramaatiliselt vähendada. Nii saaks viis nutitelefoni teha ühe ja sama vee hulgaga.

Need veeprobleemid tähendavad otseselt keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme, mis puudutavad meid kõiki. Me kõik mängime aktiivset rolli: Poliitikud peavad rakendama vajalikke õigusakte, linnad peavad rakendama olemasolevaid vee- ja energiatõhusaid lahendusi ning ettevõtted peavad tähtsustama vastutustundlikku veekasutust, taaskasutust ja puhastamist ning energiatõhusaid lahendusi.

Üheskoos saame tagada puhtama vee vajaduse korral, vee- ja energiakulu ning veekao - vähendades olemasolevate ressursside koormust.

Faktid

Vee jalajälg

Täna ei näe te ca. 90% meie igapäevaelus kasutatavast veest mitte kunagi. Seda suurt osa kasutatakse mugavaks elamiseks ning toidu ja kaupade tootmiseks.

Allikas: Maailma veenõukogu

Tarbijate käitumine

Tarbijakäitumise ja tarbimisharjumuste muutused suurendavad 2030. aastaks eeldatavasti vee- ja energiavajadust vastavalt umbes 40% ja 50%.

Allikas: Euroopa Komisjon: kasvav tarbijalikkus

Veekasutus

Kodune veekasutus moodustab ainult 10% kogu maailma veetarbimisest; 70% kasutatakse põllumajanduses ja ülejäänud 20% tööstuses.

Allikas: Maailma veenõukogu

Arukate veelahenduste abil saame midagi muuta

Mõnede maailma suurimate veeprobleemide lahendamiseks mängivad intelligentsed veelahendused kriitilist rolli. Juba on olemas lahendused, mis aitavad reovett puhastada, minimeerida vee saastumist ja taaskasutada tööstuslikku heitvett üldise veetarbimise vähendamiseks. Need lahendused võivad muuta jäätmed ressurssideks.

Vee korduvkasutamine muudab heitvee pinnatöötlusjaamas ressursiks

Varem saatis Grundfos oma määrdunud CED protsessivee kohapealsesse eeltöötluskeskusesse. Siin läbis vesi põhifiltreerimise ja eeltöötluse enne, kui suundus edasi linna oma olmeheitveepuhastusjaama. Seda seni, kuni Grundfos ehitas CED-i loputusvee jaoks täieliku reoveepuhastussüsteemi. See tähendab, et enam ei olnud raiskamist - vaid ressursse.

Kas soovite rohkem teada saada?

Ainus viis muudatusi teha on tegutseda. Allpool on mõned ressursid edasiseks õppimiseks, sealhulgas ülevaade meie praegustest lahendustest.