Juriidiline teave ja poliitikad

Privaatsuspoliitika

Kehtib alates 1. juulist 2020.

Sissejuhatus ja andmetöötlejad

Grundfosis väärtustame teie privaatsust ja võtame andmekaitset tõsiselt. Oleme pühendunud üldise andmekaitsemääruse (GDPR, määrus (EL) 2016/679) ja teiste kohaldatavate andmekaitseseaduste järgimisele riikides, kus me tegutseme. See privaatsuspoliitika kirjeldab, milliseid isikuandmeid me teilt kogume, kuidas me neid kogume, miks me neid kogume, kuidas me võime neid kasutada ja jagada ning millised on teie õigused andmesubjektina.
Selleks, et teil oleks lihtne meie poliitikat lugeda ja mõista, oleme teinud eraldi pealkirjad tüüpiliste suhtluste jaoks, mis teil võivad Grundfosiga olla. Te võite kuuluda rohkem kui ühte kategooriasse, nt kui olete nii klient kui ka turundusmaterjalide adressaat, millisel juhul kehtib teie kohta igas kategoorias esitatud kirjeldus.
See privaatsuspoliitika ei hõlma Grundfosi töötajate isikuandmeid, meie värbamisportaali kasutavate tööotsijate isikuandmeid ega isikuandmeid muudes kontekstides, mille suhtes kohaldatakse eraldi privaatsuspoliitikat.
Enamasti on teie isikuandmete eest vastutav andmetöötleja Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Taani. Kui teie isikuandmeid kogutakse või töödeldakse teie kliendi või turundusmaterjalide adressaadi rollis, on teie kohalik Grundfosi müügiettevõte koos Grundfos Holding A/S-iga ühiseks andmetöötlejaks. Meie veebisaitide küpsiste/pikslite andmetöötleja(te) kohta leiate teavet meie küpsisepoliitikast.

Meie kontaktandmed on toodud selle privaatsuspoliitika lõpus.

Teie isikuandmete suhtes võivad kehtida ka kohalikud andmekaitseseadused. Me hoolitseme selle eest, et tagada vastavus kohalikele nõuetele, ja kohalikul tasandil võivad kehtida täiendavad poliitikad, millisel juhul on need kättesaadavad meie veebisaidil.

Grundfosi kogutavad isikuandmed - mida, kuidas ja miks

Veebisaidi külastajad

Kui külastate meie veebisaite, kogume teilt isikuandmeid.
Kogutavad isikuandmed sisaldavad muu hulgas järgnevat.

 • Üksikasjad selle kohta, kuidas te meie veebisaitidele jõudsite, nt kui klõpsasite ribareklaami või saabusite sotsiaalmeedia platvormilt.
 • Asukoha üksikasjad, näiteks teie praegune asukoht, riik, kohaliku veebisaidi eelistused (nt Grundfos.com, Grundfos.de, Grundfos.us vms) jne.
 • Kasutamis- ja suhtlusteave, nagu teie IP-aadress (hashitud), üksikasjad teie suhtluste kohta meie veebisaitidega (sh tooteotsingud, lehekülgede külastused, lehtedel kulutatud aeg, tehtud klikid, kirjalik sisend jne), jõudluse ja diagnostika andmed ja statistika, seadme operatsioonisüsteem ja muud spetsifikatsioonid jne.
 • Klienditoega seotud teave, näiteks iseteenindusse või kontaktivormidesse sisestatud andmed, meie klienditoe töötajaga peetud vestluste logid jne.
 • Küsitluste ja kliendirahulolu uuringute andmed, näiteks vastused küsitlustele, Grundfosi või Grundfosi töötajatele antud tagasiside jne.

Veebisaidi külastajate osas kogume isikuandmeid intraktsioonide kaudu veebisaitidega, nt küpsiste või pikslite kasutamise kaudu (lisateavet leiate meie küpsisepoliitikast). Lõpuks võime koguda või saada isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks sotsiaalmeedia platvormidelt, veebisaitidelt ja Grundfosi äripartneritelt, või avalikult kättesaadavatest allikatest.
Kasutame isikuandmeid oma teenuste täiustamiseks ja külastajate käitumise kohta lisateabe saamiseks. Me teeme seda analüüside ja statistika kaudu, mis põhineb meie kogutud andmetel. Lisaks kasutame teie isikuandmeid Grundfosi sisemistel eesmärkidel. Peamised eesmärgid on järgmised.

 • Grundfosi pakkumiste täiustamine ja edasiarendamine, sealhulgas statistilistel eesmärkidel, ning kasutajate vajaduste analüüs;
 • kliendi edukuse juhtimine, st kliendisuhete kogu elutsükli jälgimine, analüüs, haldamine ja toetamine;
 • meie turundusteenuste optimeerimine, mis põhineb kasutajate käitumise ja kasutuse tundmisel;
 • Grundfosi töötajate koolitamine, nt klienditoe, IT-arenduse või müügi valdkonnas;
 • tugiteenuste optimeerimine ja arendamine;
 • veaparandused ja tehniline hooldus;
 • Grundfosi õiguslike kohustuste täitmine; ning
 • vaidluste lahendamine, lepinguliste kokkulepete jõustamine ja juriidiliste nõuete kehtestamine, teostamine või kaitsmine.


Eeltoodu tegemiseks kombineerime ja rikastame kogutud või saadud andmeid ning kasutame profileerimist ja automatiseeritud otsuste tegemist. Vt allpool teemat „Profileerimine ja automatiseeritud otsuste tegemine”. See tähendab, et näiteks teie tooteotsinguid või teatud funktsioonide kasutamist saab kombineerida meie turundussüsteemide andmetega (kui olete turundusmaterjalide adressaat, vt teemat „Turundusmaterjalide adressaadid”) või Grundfosi kontot puudutavate andmetega (kui olete registreeritud kasutaja, lugege teemat „Grundfosi digitaalsete pakkumiste kasutajad”), mis võimaldab meil teie jaoks sisu isikupärastada või rikastada andmeid kolmandate osapoolte või AI/masinõppe andmetega.

Grundfos kogub ja salvestab kõik Grundfosi IT-infrastruktuuris liikuvad andmed. See hõlmab kasutajate suhtlust nende Grundfosi seadmetega, Grundfosi serverite ja teenustega ja/või mis tahes veebisaitide või teenustega Internetis. Andmeid kogutakse selleks, et pakkuda küber- ja infoturbeintsidentide korral uurimisvõimalusi. 

Sel eesmärgil töötleb Grundfos järgmisi andmekategooriaid: 

 • IP-aadress
 • Juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg
 • Ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT)
 • Taotluse sisu (konkreetne sait)
 • Juurdepääsu olek/HTTP olekukood
 • Ülekantud andmemaht
 • Juurdepääsu taotlev veebisait
 • Brauser, keelesätted, brauseritarkvara operatsioonisüsteemi versioon ja surface

Nendele andmetele on juurdepääs ainult Grundfos IS-i heakskiidetud töötajatel. Kõik nende andmete juurdepääsud ja kasutused logitakse ning neid auditeeritakse. Lisaks kasutatakse inimeste juurdepääsu andmetele ainult pärast masin- ja automatiseeritud analüüsi.

Turundusmaterjalide adressaadid

Kui olete turundusmaterjalide adressaat, kogume isikuandmeid, mida kasutame selleks, et pakkuda teile kohandatud uudiseid, teavet, sündmusi ja pakkumisi, parandades seeläbi teie kogemust Grundfosiga.
Kogutavad isikuandmed sisaldavad muu hulgas järgnevat. 

 • Isikuandmed, näiteks teie nimi ja perekonnanimi, allkiri, keele-eelistused jne.
 • Kontaktandmed, näiteks teie (töö)aadress, elukohariik/geograafiline piirkond, telefoninumber, e-posti aadress jne.
 • Tööga seotud teave, nagu teie majandusharu, roll, tööandja, suhe teiste osapooltega (nt turustajad või paigaldajad), huvialad jne.
 • Teave teiega suhtlemise kohta, näiteks teie nõusolek turundusmaterjalide saamiseks, turundusalaste jõupingutuste tõhusus (näiteks teie klikid, avamised, kanalid jne), turunduseelistused, tooteotsingud ja huvid, teave müügikülastuste, üritustel või messidel osalemise kohta jne.
 • Üksikasjad, mis käsitlevad osalemist püsikliendiprogrammides ja konkurssidel, näiteks üksikasjad kogutud punktide hulga ja nende kogumise viiside kohta, punktide kulutamise kohta, preemiate ja auhindade võitmise kohta, loosipiletite hulga kohta, viktoriinivastuste kohta, mängudes osalemise kohta jne.
 • Tegevus asjakohaste kolmandate osapoolte platvormidel, nagu näiteks sotsiaalmeedia tegevus (vastavalt Teie nõusolekutele/seadistustele sellise sotsiaalmeedia kohta) ja meie äripartnerite platvormid.
 • Uuringute ja kliendirahulolu küsitluste andmed, näiteks vastused küsitlustele (v.a anonüümsed), Grundfosile või Grundfosi töötajatele antud tagasiside jne.


Kasutame teie isikuandmeid teile otseturundusmaterjalide pakkumiseks ning kasutame teie isikuandmeid, et tagada turundusmaterjalide isikupärastamine vastavalt teie huvidele ja konkreetsetele asjaoludele, nagu eespool kirjeldatud. Põhireeglina kogume teie isikuandmeid otse teie käest, nt kui esitate meile oma kontaktandmed ja registreerute turundusmaterjalide adressaadiks. Samuti võime koguda teie või teie tööandja käest isikuandmeid teie kui kliendi kohta (vt „Kliendid”) või isikuandmeid teie poolt kasutatavatest Grundfosi pakkumistest (nt tooted, rakendused või pilveteenused) ja Grundfosi veebisaitidest (vt „Grundfosi digitaalsete pakkumiste kasutajad” ja „Veebisaidi külastajad”). Ja lõpuks võime koguda või saada isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks sotsiaalmeedia platvormidelt, veebisaitidelt ja Grundfosi äripartneritelt, või avalikult kättesaadavatest allikatest.
Lisaks turundusmaterjalide pakkumisele ja saadud turundusmaterjalide isikupärastamisele kasutame teie isikuandmeid Grundfosi sisemistel eesmärkidel, sealhulgas järgnevaks.

 • Kliendi edujuhtimine, st kliendisuhete kogu elutsükli seire, analüüs, juhtimine ja toetamine;
 • turundusteenuste optimeerimine, nt klientide vajaduste analüüsimine sihtreklaami jaoks või teile olemasolevatele lisanduvate teenuste/toodete kohta teabe esitamine;
 • tugiteenuste optimeerimine ja arendamine;
 • Grundfosi töötajate koolitamine, nt klienditoe või müügi valdkonnas;
 • veaparandus ja tehniline hooldus;
 • Grundfosi õiguslike kohustuste täitmine, nt turundusseadused ja andmekaitseseadused; ning
 • vaidluste lahendamine, lepinguliste kokkulepete jõustamine ja juriidiliste nõuete kehtestamine, teostamine või kaitsmine.


Eeltoodu tegemiseks kombineerime ja rikastame kogutud või saadud andmeid ning kasutame profileerimist ja automatiseeritud otsuste tegemist. Vt allpool teemat „Profileerimine ja automatiseeritud otsuste tegemine”. See tähendab, et näiteks meie kliendisuhete halduse süsteemis (CRM) talletatud andmeid kombineeritakse meie turundussüsteemide andmetega või et me saame ühendada müügiandmed toote kasutusandmetega või et andmeid rikastatakse kolmandate isikute või AI/masinõppe andmetega. Samuti võime ühendada andmeid, et tagada Grundfosi juriidiliste kohustuste täitmine.

Kliendid

Kui olete Grundfosi klient või töötate Grundfosi kliendiks oleva ettevõtte heaks, kogume isikuandmeid, mida kasutame selleks, et pakkuda teile või teie tööandjale parimat võimalikku Grundfosi kogemust, parandades seeläbi kliendi väärtust.
Kogutavad isikuandmed sisaldavad muu hulgas järgnevat.

 • Isikuandmed, näiteks teie nimi ja perekonnanimi, allkiri, keele-eelistused, video-/helisalvestised ja fotod teist (kaugtoe korral) jne.
 • Kontaktandmed, näiteks teie (töö) aadress, elukohariik/geograafiline piirkond, telefoninumber, e-posti aadress jne.
 • Tööga seotud teave, nagu teie majandusharu, roll, tööandja, suhe teiste osapooltega (nt turustajad või paigaldajad), huvialad jne.
 • Müügiga seotud teave, kui see sisaldab isikuandmeid, näiteks e-posti kirjavahetust, teavet müügikülastuste, sündmusel või messidel osalemise, veebiseminaridel osalemise, ootel ostutellimuste või aktiivsete uudiskirja tellimuste kohta, ostude/tellimuste ajaloo, uudiskirjade tellimise ajaloo, pakkumiste ajaloo, tarneaadresside, allahindluste ja soodustuste jms kohta.
 • Toote-, garantii- ja teenusealane teave, kui see sisaldab isikuandmeid, näiteks paigaldatud baaseade, paigalduskuupäevad, garantii staatus, pikendatud garantiid, remondi- ja hooldusteave, sealhulgas hoolduse staatus ja hooldusvisiidid, jne.
 • Tootekasutuse ja toote seisundi teave, kui see sisaldab isikuandmeid ja võib olla seotud teiega kui kliendiga, nt vee voolumaht ja rõhk, vee ja heitvee väljalaskmine, energiakasutus, temperatuur, muud kasutusandmed, veateated, hooldusseisund, ootel hooldusvisiidid, kasutuslogid jne.
 • Rakenduse, pakkumise või veebisaidi kasutus, niivõrd kui see võib olla seotud teiega kui kliendiga, näiteks teie suhtlused erinevate rakenduste või teenuste funktsioonidega (sh funktsioonide kasutus, tooteotsingud, lehekülgede külastused, lehtedel veedetud aeg, tehtud klikid või puudutused, kirjalik sisend, kasutusajalugu jne), toote ühenduvus, andmed tegevuste tasemete (tegevusetuse) kohta pakkumise kontekstis, sündmustelogid, loodud või jagatud aruanded, allalaaditud/installitud rakenduste või programmide üksikasjad, teie IP-aadress, jõudlus- ja diagnostikaandmed ning muud süsteemi andmed, krahhiandmed, võrguoperaator jne.
 • Klienditoetusega seotud teave, näiteks iseteenindusse või kontaktivormidesse sisestatud andmed, meie klienditoe personaliga peetud vestluste logid, helistaja ID, kõnede helisalvestus (võib sõltuvalt asjaoludest alluda nõusolekule) või kõnemärkmed, kõnede aeg, kirjavahetus Grundfosiga jne.
 • Üksikasjad, mis käsitlevad osalemist püsikliendiprogrammides ja konkurssidel, näiteks üksikasjad kogutud punktide hulga ja nende kogumise viiside kohta, punktide kulutamise kohta, preemiate ja auhindade võitmise kohta, loosipiletite hulga kohta, viktoriinivastuste kohta, mängudes osalemise kohta jne.
 • Grundfosi majutatavas või hõlbustatavas võrgus või kogukondades osalemise üksikasjad, näiteks Grundfosi või teiste osalejatega toimunud suhtluse üksikasjad ja andmed, mis on vajalikud kõnealuse võrgu/kogukonna hõlbustamiseks.
 • Tehingu- ja/või finantsteave, kui see sisaldab isikuandmeid, näiteks arveldamise üksikasju, pangaandmeid, krediit- või deebetkaardi teavet, teavet krediidiasutustelt jne.
 • Üksikasjad Grundfosi külastuste või muude külastuste kohta, kui meie korraldame teie külastuse või muul viisil hõlbustame teie külastusi ja reisimist Grundfosi kontekstis, näiteks külastuse põhjus, vajaduse korral toitumisnõuded, samuti majutus, reisiplaan, passi koopia (vajaduse korral), kodune aadress (vajaduse korral), hädaabikontaktid, fotod ja grupifotod jne.
 • Tegevus asjakohaste kolmandate osapoolte platvormidel, nagu näiteks sotsiaalmeedia tegevus (vastavalt Teie nõusolekutele/seadistustele sellise sotsiaalmeedia kohta) ja meie äripartnerite platvormid.
 • Uuringute ja kliendirahulolu küsitluste andmed, näiteks vastused küsitlustele, Grundfosile või Grundfosi töötajatele antud tagasiside jne.


Ülalnimetatud isikuandmeid kogutakse ainult ulatuses, mis on oluline teie kliendisuhte ja Grundfosiga suhtluse seisukohast. Peamise reeglina kogume teie isikuandmeid otse teie või teie tööandja/kaastöötajate käest, nt kui te esitate meile oma kontaktandmed või ostate meilt toote/teenuse. Samuti võime koguda isikuandmeid Grundfosi pakkumistest (nt tooted, rakendused või pilveteenused) ja teie poolt kasutatavatelt Grundfosi veebisaitidelt (lisateavet leiate teemadest „Grundfosi digitaalsete pakkumiste kasutajad” ja „Veebisaidi külastajad”) või meie turundusmaterjalide teiepoolsest kättesaamisest (vt teemat „Turundusmaterjalide adressaadid”). Ja lõpuks võime koguda või saada isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks sotsiaalmeedia platvormidelt, veebisaitidelt ja Grundfosi äripartneritelt, või avalikult kättesaadavatest allikatest.
Kasutame isikuandmeid nt kohandatud pakkumiste, Grundfosi toodete parema teeninduse ja toe ning Grundfosi pakkumiste suurema funktsionaalsuse jaoks. Teisisõnu kasutame ja analüüsime isikuandmeid, et tagada teie jaoks isikupärane kliendikogemus, mis põhineb teie eelistustel ja suhtlusel Grundfosiga, ning parandada pidevalt Grundfosi pakkumisi. Lisaks kasutame teie isikuandmeid Grundfosi sisemistel eesmärkidel, sealhulgas järgnevaks:

 • kliendi edujuhtimine, st kliendisuhete kogu elutsükli seire, analüüs, juhtimine ja toetamine;
 • turundusteenuste optimeerimine, nt klientide vajaduste analüüsimine sihtreklaami jaoks või teile olemasolevatele lisanduvate teenuste/toodete kohta teabe esitamine;
 • tugiteenuste optimeerimine ja arendamine;
 • kommunikatsioonieesmärgid, nt kliendiintervjuud või lood;
 • Grundfosi töötajate koolitamine, nt klienditoe või müügi valdkonnas;
 • veaparandus ja tehniline hooldus;
 • klientidega lepinguliste suhete kavandamine, teostamine ja juhtimine, sealhulgas haldus ja raamatupidamine;
 • pettuste ja kuritarvituste ennetamine;
 • Grundfosi õiguslike kohustuste täitmine, nt ekspordi- ja tollikontroll või sanktsioonidele allutatud isikute tuvastamine; ning
 • vaidluste lahendamine, lepinguliste kokkulepete jõustamine ja juriidiliste nõuete kehtestamine, teostamine või kaitsmine.


Eeltoodu tegemiseks kombineerime ja rikastame kogutud või saadud andmeid ning kasutame profileerimist ja automatiseeritud otsuste tegemist. Vt allpool teemat „Profileerimine ja automatiseeritud otsuste tegemine”. See tähendab, et näiteks meie kliendisuhete halduse süsteemis (CRM) talletatud andmeid kombineeritakse meie turundussüsteemide andmetega või et me saame ühendada müügiandmed toote kasutusandmetega või et andmeid rikastatakse kolmandate isikute või AI/masinõppe andmetega. Samuti võime ühendada andmeid, et tagada Grundfosi juriidiliste kohustuste täitmine, näiteks sanktsioonidele allutatud isikute tuvastamine.

Grundfosi digitaalsete pakkumiste kasutajad

Kui olete Grundfosi digitaalpakkumise või -rakenduse omanik või kasutaja (sh nutika funktsionaalsusega füüsilised tooted) või kui olete Grundfosi registreeritud kasutaja (Grundfosi konto loomise teel), võime teilt isikuandmeid koguda. Pange tähele, et kõik toodete ja teenuste/rakendustega seotud andmed ei ole GDPRi mõistes „isikuandmed”. Isikuandmed on ainult andmed, mis võivad olla seotud teiega kui andmesubjektiga.
Kogutavad isikuandmed sisaldavad muu hulgas järgmist:

 • Isikuandmed, näiteks teie nimi ja perekonnanimi, allkiri, keele-eelistused, video-/helisalvestised ja fotod teist (kaugtoe korral) jne.
 • Kontaktandmed, näiteks teie (töö) aadress, elukohariik/geograafiline piirkond, telefoninumber, e-posti aadress jne.
 • Tööga seotud teave, nagu teie tööandja/ettevõte, huvialad, tööalane roll jne.
 • Müügiga seotud teave, kui see sisaldab isikuandmeid ja on seostatav teie kui kasutajaga, näiteks teave ootel ostutellimuste või aktiivsete uudiskirja tellimuste, ostude/tellimuste ajaloo, uudiskirjade tellimise ajaloo, tarneaadresside, allahindluste ja soodustuste jms kohta.
 • Toote-, garantii- ja teenusealane teave, näiteks paigaldatud baaseade (tootekood ja seerianumber, paigalduskoha aadress), paigalduskuupäevad, garantii staatus, pikendatud garantiid, remondi- ja hooldusteave, sealhulgas hoolduse staatus ja hooldusvisiidid, jne.
 • Tootekasutuse ja toote seisundi teave, kui see sisaldab isikuandmeid, nt vee voolumaht ja rõhk, vee ja heitvee väljalaskmine, energiakasutus, temperatuur, muud kasutusandmed, veateated, hooldusseisund, ootel hooldusvisiidid, kasutuslogid jne.
 • Rakenduse või pakkumise kasutus, näiteks teie suhtlused erinevate rakenduste või teenuste funktsioonidega (sh funktsioonide kasutus, tooteotsingud, lehekülgede külastused, lehtedel veedetud aeg, tehtud klikid või puudutused, kirjalik sisend jne), toote ühenduvus, andmed tegevuste tasemete (tegevusetuse) kohta pakkumise kontekstis, sündmustelogid, loodud või jagatud aruanded, allalaaditud/installitud rakenduste või programmide üksikasjad, teie IP-aadress, jõudlus- ja diagnostikaandmed ning teie seadme tüüp, operatsioonisüsteem ja muud spetsifikatsioonid, versiooni andmed, krahhi andmed, võrguoperaator jne.
 • Tegevus kolmandate osapoolte platvormidel, nagu näiteks sotsiaalmeedia tegevus (vastavalt Teie nõusolekutele/seadistustele sellise sotsiaalmeedia kohta) ja meie äripartnerite platvormid (seoses konkreetsete pakkumistega).
 • Asukohaandmed, näiteks kasutaja asukoht.
 • Klienditoetusega seotud teave, näiteks iseteeninduses või kontaktivormidel sisestatud andmed, meie klienditoe personaliga peetud vestluste logid, helistaja telefoninumber, kõnede helisalvestus (kui olete sellega nõus) jne.
 • Uuringute ja kliendirahulolu küsitluste andmed, näiteks vastused küsitlustele, Grundfosile või Grundfosi töötajatele antud tagasiside jne.


Eespool nimetatud isikuandmeid kogutakse ainult sellises ulatuses, mis on asjakohane meie pakkumiste teiepoolseks kasutamiseks ja teie muudeks suhtlusteks Grundfosiga. Me kogume isikuandmeid nii otse teilt kui ka meie pakkumiste (sh füüsiliste toodete, rakenduste, pilveteenuste jne) kasutamise kaudu. Näitena otse teilt kogutud isikuandmete kohta: Grundfosi konto loomisel esitate meile oma kontaktandmed, sisselogimiseks kasutajatunnuse, samuti tööandja info ning võite meile esitada ka täiendavaid (valikulisi) üksikasju, näiteks huvipakkuvaid valdkondi. Mõned isikuandmed kogutakse ainult siis, kui valite teatud funktsioonide (nt häirete või aruannete) kasutamise või kui lingite rakenduse/toote Grundfosi kontoga (kui linkimine on valikuline). Ja lõpuks võime koguda või saada isikuandmeid ka kolmandatelt isikutelt, näiteks Grundfosi äripartneritelt või veevarustuse/veepuhastuse teenusepakkujatelt või avalikult kättesaadavatest allikatest.
Kasutame neid isikuandmeid, et pakkuda teile lisaväärtust ja isikupärasust, nt funktsioone, mis võiksid optimeerida teie veekasutust, energiatõhusust, toodete hooldust, seada teie jaoks alarme, edastada teile aruandeid jne. Lühidalt öeldes soovime pakkuda teile väärtuslikke lahendusi ning soovime neid lahendusi ja kliendikogemust pidevalt parandada. Kui loote Grundfosi konto, kogume teilt isikuandmeid, mida kasutame, et esitada teile pakkumisi, mis nõuavad Grundfosi kontot (vt ka „Kliendid” ja „Turundusmaterjalide adressaadid”), et pakkuda teile isikupärastatud sisu ja soovitusi, mis põhinevad teie eelistustel ja suhtlusel Grundfosiga, ning parandada pidevalt Grundfosi pakkumisi ja kasutuskogemust.
Lisaks kasutame teie isikuandmeid Grundfosi sisemistel eesmärkidel. Peamised eesmärgid on järgnevad.

 • Kliendi edujuhtimine, st kliendisuhete kogu elutsükli seire, analüüs, juhtimine ja toetamine;
 • turundus- ja müügitegevuse optimeerimine, mis põhineb kasutajate käitumise tundmisel ja kasutusvõimaluste pakkumisel;
 • tugiteenuste optimeerimine ja arendamine;
 • kommunikatsioonieesmärgid, nt kasutajate intervjuud või lood;
 • Grundfosi töötajate koolitamine, nt klienditoe, tehnilise toe või müügi valdkonnas;
 • veaparandus ja tehniline hooldus;
 • kasutajatega lepinguliste suhete kavandamine, teostamine ja juhtimine, sealhulgas haldus ja raamatupidamine;
 • Grundfosi õiguslike kohustuste täitmine, nt tootevastavuse seadused või andmekaitse seadused; ning
 • vaidluste lahendamine, lepinguliste kokkulepete jõustamine ja juriidiliste nõuete kehtestamine, teostamine või kaitsmine.


Eeltoodu tegemiseks kombineerime ja rikastame kogutud või saadud andmeid ning kasutame profileerimist ja automatiseeritud otsuste tegemist. Vt allpool teemat „Profileerimine ja automatiseeritud otsuste tegemine”. See tähendab, et näiteks kombineerime erinevate toodete ja rakenduste andmed või saame ühendada müügiandmed toote kasutusandmetega (vt „Kliendid” ja „Turundusmaterjalide adressaadid”) või et andmeid rikastatakse kolmandate isikute või AI/masinõppe andmetega.

Tarnijad

Kui teie või teie tööandja on Grundfosi tarnija või alltöövõtja Grundfosi tarnijale, võime teilt koguda isikuandmeid, et tagada meie ärisuhte tõhus ja sujuv toimimine.
Kogutavad isikuandmed sisaldavad muu hulgas järgnevat.

 • Isikuandmed, näiteks teie ees- ja perekonnanimi, sisselogimiseks kasutajatunnus ja parool (kui on kohaldatav), allkiri, keele-eelistused jne.
 • Kontaktandmed, näiteks teie (töö) aadress, elukohariik/geograafiline piirkond, telefoninumber, e-posti aadress jne.
 • Tööga seotud teave, nagu teie majandusharu, roll, tööandja, suhe teiste osapooltega, tööloa staatus, haridustaust ja läbitud kursused / omandatud sertifikaadid (kui see on asjakohane) jne.
 • Tarnijaga seotud teave, kuivõrd see sisaldab isikuandmeid, nagu e-posti teel kirjavahetus, tarnija ajalugu Grundfosiga, soovitajad, toimivusülevaated, sündmustel või messidel osalemine jne.
 • Tehingu- ja/või finantsteave ulatuses, milles see sisaldab isikuandmeid, näiteks arveldamise üksikasjad, pangaandmed, krediidiasutustelt saadud teave jne.
 • Üksikasjad Grundfosi külastuste või muude külastuste kohta, kui meie korraldame teie külastuse või muul viisil hõlbustame teie külastusi ja reisimist Grundfosi kontekstis, näiteks külastuse põhjus, vajaduse korral toitumisnõuded, samuti majutus, reisiplaan, passi koopia (vajaduse korral), kodune aadress (vajaduse korral), hädaabikontaktid, fotod ja grupifotod jne.
 • Üksikasjad Grundfosis või mujal toimuvate külastuste või töötamise kohta, kui meie korraldame teie külastuse või muul viisil hõlbustame teie külastusi ja reisimist Grundfosi kontekstis või kui te teete tööd Grundfosi asukohtades või Grundfosi nimel teistes asukohtades, näiteks teie külastuse põhjus (sealhulgas tööülesande üksikasjad) ja kui see on asjakohane, siis toitumisnõuded, majutus, reisiplaan, passi koopia (kui see on nõutav), kodune aadress (kui see on nõutav), kontaktandmed, fotod ja rühmafotod jne.
 • Hankijaküsitluste andmed, näiteks vastused küsitlustele, Grundfosile või Grundfosi töötajatele antud tagasiside jne.
 • Ülalnimetatud isikuandmeid kogutakse ainult ulatuses, mis on oluline teie tarnijasuhte ja Grundfosiga suhtluse seisukohast. Peamise reeglina kogume teie isikuandmeid otse teie või teie tööandja/kaastöötajate käest, nt kui te esitate meile oma kontaktandmed või kui me sõlmime teiega ärisuhte. Samuti võime koguda isikuandmeid teie poolt kasutatavatelt Grundfosi veebisaitidelt (lisateavet leiate teemast „Veebisaidi külastajad” ja kui teil on Grundforsi konto, siis ka „Grundfosi digitaalsete pakkumiste kasutajad”). Ja lõpuks võime koguda või saada isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks Grundfosi äripartneritelt, või avalikult kättesaadavatest allikatest.


Kasutame isikuandmeid igapäevaseks koostööks, planeerimiseks, halduseks, arvete käitlemiseks jne. Samuti kasutame teie isikuandmeid, et tagada Grundfosi õiguslike kohustuste täitmine, näiteks seoses sanktsioonide või rahapesuvastaste/korruptsioonivastaste algatustega või Grundfosi poliitikate järgimisega, samuti pettuse ja kuritarvitamise vältimiseks, lepinguliste kohustuste haldamiseks ja jõustamiseks ja/või juriidiliste nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. Võime ühendada andmeid, et tagada Grundfosi juriidiliste kohustuste täitmine, näiteks sanktsioonidele allutatud isikute tuvastamine, või tagada meie tarnijate käitumisjuhendi järgimine.

 

Grundfosi poolse isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Vastavalt andmekaitseseadustele rakendame isikuandmete kogumisel ja töötlemisel erinevaid õiguslikke aluseid, sõltuvalt konkreetsest kontekstist.

 • Mõnel juhul palume Teie nõusolekut (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a), nt Teie nõusolekut meilt otseturundusmaterjalide saamiseks (kuid pange tähele, et vastavalt kohalikele seadustele võivad mõned jurisdiktsioonid põhineda registreerumise asemel loobumisel) või Teie nõusolekut meie veebisaitidel küpsiste kasutamisele. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta meie andmetöötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist, ega nõusolekust erineval õiguslikul alusel toimuvat andmete töötlemist.
 • Kui olete Grundfosi klient, digitaalpakkumise kasutaja, tarnija või registreeritud kasutaja, on meiepoolne teie isikuandmete kasutamine sageli vajalik selleks, et täita teiega sõlmitud lepingut (mis sisaldab meie kasutustingimusi ja/või mis tahes lepingut, mis on sõlmitud teie tööandjaga), või pakkuda teile teenust (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b). See on nii näiteks juhul, kui võimaldame teil kasutada pumba nutikaid funktsioone, kui teil on juurdepääs rakendusele või pilveteenusele, kui töötleme klientide ja tarnijate teavet meie IT-süsteemides, et tagada lepinguliste kohustuste haldamine, või kui osalete meie poolt korraldatud üritusel. Kui te ei esita kõnealuseid isikuandmeid, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile konkreetset teenust (nt juurdepääs rakendusele/veebisaidile või nutikate funktsioonide kasutamine).
 • Meile kehtivad mitmed juriidilised kohustused, sealhulgas raamatupidamis-/aruandluskohustused, maksude ja tolliga seotud kohustused, sanktsioonide ja ekspordikontrolliga seotud kohustused jne. Seetõttu töötleme teie isikuandmeid, et tagada nende kohustuste täitmine (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt c).
 • Ja lõpuks töötleme mõnes kontekstis teie isikuandmeid lähtuvalt Grundfosi õigustatud huvidest (GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f). See on nii näiteks siis, kui kasutame oma pakkumiste (tooted, teenused ja digitaallahendused, nagu rakendused, pilveteenused ja veebisaidid) andmeid, et analüüsida kasutust ja klientide käitumist/suhtlusi, mida seejärel kasutame, et luua väärtust nii oma klientidele/kasutajatele kui ka Grundfosile, parandades meie pakkumisi (lisatud funktsioonid, jõudluse optimeerimine, isikupärastatud kasutuskogemus, tehniline hooldus jne). Samuti toetume oma õigustatud huvidele, kui kasutame andmeid turunduse, müügi ja muude kliendialgatuste isikupärastamiseks profileerimise, turundus-/müügikanalite valiku jms kaudu. Näiteks on see nii ka siis, kui kutsume teid osalema küsitluses või kui me püüame luua, teostada või kaitsta õiguslikke nõudeid. Eespool iga kategooria all loetletud sisemised eesmärgid põhinevad meie õigustatud huvidel, välja arvatud juhul, kui need põhinevad konkreetselt lepingul või õiguslikul kohustusel. Neid õigustatud huve ei peeta teie kui andmesubjekti huvidest või põhiõigustest ja vabadustest madalamateks – sellega seoses rõhutame, et meie õigustatud huvide järgimine on kasulik ka teile kui kliendile, kasutajale, turundusmaterjalide adressaadile, tarnijale ja veebisaidi külastajale. Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid meie õigustatud huvide jaoks töödeldakse, võtke meiega ühendust allpool esitatud kontaktandmetel.

Me töötleme teie isikuandmeid muul eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti, ainult juhul, kui see on vajalik õiguslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks (nt edastamiseks kohtutele või kriminaaljuurdluse teostajatele), kui olete vastava töötlemisega nõustunud või kui töötlemine on muul viisil seaduslik.

 

Kuidas me teie isikuandmeid jagame ja edastame

Jagame teie isikuandmeid ainult siis, kui seda on vaja eespool kirjeldatud eesmärkide realiseerimiseks. Peamised adressaadikategooriad on järgnevad.

 • Teised Grundfosi kontserni kuuluvad äriühingud.
 • Grundfosi äripartnerid (nt tarnijad, müügi- ja turunduspartnerid (sh sotsiaalmeedia platvormid), digitaalsete pakkumiste ja IoT partnerid, logistikapartnerid, ürituste korraldajad, Grundfosi kliendid seoses konkreetsete pakkumistega (nt veevarustus, veepuhastusrajatised või kaugkütte pakkujad) jne).
 • Grundfosi nimel IT-teenuste pakkujad ja andmete töötlejad, nt majutusteenused, IT-tugi, pilveteenused, kasutajahalduse teenused jne.
 • Muud Grundfosi äritegevust toetavad andmete saajad, nt Grundfosi konsultandid ja nõustajad, sanktsioonidele allutatud isikute tuvatsamise partnerid jne.

Muud volitatud kolmandad isikud, kes võivad vajada juurdepääsu või säilitada isikuandmeid, kui see on nõutav või lubatud kohaldatava õigusega (nt valitsusasutused või muud pädevad avalik-õiguslikud asutused, kohtud, vahekohtud, advokaadid jne).

Me ei müü teie isikuandmeid ega jaga neid ebaoluliste kolmandate isikutega.
 

Teatud juhtudel võib teie isikuandmeid edastada riikidesse, mis ei kuulu ELi/EMPsse. Grundfos tagab, et selline edastamine toimub kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega. See tähendab, et kõik isikud, kes ei kuulu ELi/EMPsse (ja riigid, kelle suhtes kohaldatakse ELi piisavusotsust), kelle valduses on teie isikuandmed, peavad tagama piisava kaitsetaseme, näiteks sõlmides ELi lepingu tüüptingimused.
Kui asute väljaspool ELi/EMPd, võidakse teie isikuandmeid edastada ELi/EMP riikidesse või muul viisil väljapoole teie elukohariiki. Me hoolitseme väga selle eest, et andmete piiriülesel edastamisel järgitaks kohalikke nõud

 

 

Profileerimine ja automatiseeritud otsuste tegemine

Me kasutame profileerimist (automatiseeritud analüüsid või ennustused, mis põhinevad teie profiilil või sarnastel üksikisikute kategooriatel) ja automatiseeritud otsuste tegemist, et pakkuda teile väärtust lisavat sisu ja suhtlusi. Näiteks võivad need olla isikupärased pakkumised, reklaam ja muud turundusmaterjalid, mis meie arvates on teie jaoks suurema väärtusega kui üldised turundusmaterjalid. Samuti võib selle eesmärgiks olla kindlaks teha, mille osas, millal ja kuidas peaksime teiega suhtlema, et optimeerida teie kliendi- või kasutuskogemust, nt millal jõuda teieni asjakohaste materjalidega, isikupärastada oma kodulehte või Grundfosi tootekeskuse kogemusi jne. Nagu eespool kirjeldatud, võib see tähendada, et võime kasutada näiteks kliendisuhete halduse (CRM) süsteemis sisalduvaid andmeid koos üksikasjadega ostuajaloo, tooterakenduse või muu pakkumise kasutuse, teenuseajaloo, meie veebisaidil tehtud otsingute, sotsiaalmeedia tegevuse jne kohta, et saada täielikum ülevaade teie käitumisest ja nõudmistest kliendi või kasutajana.
Võimalikult suures ulatuses anonümiseerime ja koondame oma analüüside tegemisel ja statistika koostamisel andmeid.
Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil, sealhulgas sellise otseturundusega seotud profiilide koostamise, ning teil võib olla õigus esitada vastuväiteid ka muudel asjaoludel. Sel määral, kui teie suhtes kehtib otsus, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, mis tekitab teie suhtes õiguslikke tagajärgi või mõjutab teid sarnasel moel oluliselt, on teil õigus inimese sekkumisele. Palun lugege allpool teemat „Teie õigused”.

 

Isikuandmete säilitamine

Eespool nimetatud eesmärkidel kogutud isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on asjakohaseks otstarbeks vajalik. Näidetena:

 • Grundfosi konto kasutajaks registreerumisel saadetakse teile konto valideerimise e-kiri ja kuni kaks meeldetuletuse e-kirja. Kui te ei ole oma kontot pärast 7 päeva möödumist valideerinud, kustutatakse teie isikuandmed. Kui te ei ole olnud aktiivne kaks aastat (24 kuud), kustutatakse teie Grundfosi konto koos teie isikuandmetega. Enne kustutamist saate pärast 23-kuulist mittekasutamist e-kirja teel kaks meeldetuletust.
 • Kui olete klient või tarnija või kui seda on teie tööandja, säilitame teie kontaktandmed seni, kuni meil on teiega aktiivne suhe. Kui suhe ei ole enam aktiivne, säilitatakse isikuandmeid täiendava perioodi jooksul, et tagada, et me suudame suhte vajaduse korral taastada, või nii kaua, kui see on kohaldatava õiguse kohaselt nõutav, ning nii kaua, kui see on vajalik, et tagada ülejäänud lepinguliste kohustuste nõuetekohane täitmine.
 • Kui olete varem olnud meie digitaalsete pakkumiste kasutaja, võime teie isikuandmed säilitada mõistliku aja jooksul pärast deaktiveerimist, et hõlbustada nende uuesti kasutama hakkamist ja parandada digitaalsete pakkumiste kasutatavuse kvaliteeti, kui otsustate hiljem digitaalsele pakkumisele naasta. Me kehtestame säilitusperioodi, mis põhineb meie arvates realistlikul ajavahemikul kasutajate tagasipöördumiseks.
 • Finantsilisi, tehingualaseid, maksu- ja tollialaseid ning nõuetele vastavusega seotud isikuandmeid (nt arvete esitamise üksikasjad, saadud või tehtud maksed, sanktsioonidele allutatud isikute tuvastamise tulemused jne) säilitatakse nii kaua, kui see on kohaldatava õiguse kohaselt nõutav, või nii kaua, kui see on vajalik lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmise tagamiseks.
 • Kõned meie klienditoele ja helistajatunnus salvestatakse kolmeks kuuks. Tehtud ostude ja sõlmitud lepingute andmete säilitamiseks võib logisid või salvestisi säilitada pikemaks ajaks, kui olete ostnud toote või teenuse telefoni teel.

Kui algatatakse või kaalutakse kohtu - või distsiplinaarmenetlust, võib isikuandmeid säilitada kuni sellise tegevuse lõpuni, sealhulgas võimalikud edasikaebamise perioodid, ning seejärel need kustutatakse või arhiveeritakse.

Isikuandmete kustutamisel võib andmeid (sh käitumisteavet) hoida anonüümsel kujul, mis ei võimalda teid tuvastada.

 

Teie õigused

Teil on alati järgnevad õigused.
Nõusoleku tagasivõtmine: kui olete andnud oma nõusoleku mis tahes isikuandmete töötlemise tegevuseks, võite selle nõusoleku igal ajal tulevikus tagasi võtta. Selline tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist, ega andmete töötlemist, mis põhineb teistsugusel õiguslikul alusel kui nõusolek.
Sõltuvalt teie asukohast ja kohaldatavatest seadustest, sealhulgas GDPR-ist, võite saada kasu ka järgnevatest õigustest.
Juurdepääsuõigus: teil võib olla õigus saada meilt kinnitust selle kohta, kas teie kohta käivaid isikuandmeid töödeldakse või mitte, ja kui see nii on, siis taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. Juurdepääsuteave hõlmab muu hulgas töötlemise eesmärke, asjaomaste isikuandmete kategooriaid ning vastuvõtjaid või vastuvõtjate kategooriaid, kellele isikuandmed on avalikustatud või avalikustatakse. See ei ole aga absoluutne õigus ja teiste isikute huvid võivad piirata teie juurdepääsuõigust. Teil võib olla õigus saada töödeldavatest isikuandmetest koopia. Teie taotletud täiendavate koopiate eest võime halduskulude alusel nõuda mõistlikku tasu.
Õigus parandamisele: teil võib olla õigus sellele, et me parandame meil olevad teie kohta käivad ebaõiged isikuandmed. Sõltuvalt töötlemise eesmärgist võib teil olla õigus puudulike isikuandmete täiendamisele, sealhulgas täiendava avalduse esitamise teel.
Õigus kustutamisele („õigus olla unustatud”): teatud tingimustel võib teil olla õigus sellele, et me kustutame meil olevad teie kohta käivad isikuandmed kustutamist ja me võime olla kohustatud sellised isikuandmed kustutama.
Õigus töötlemise piiramisele: teatud tingimustel võib teil olla õigus sellele, et me piirame teie isikuandmete töötlemist. Sellisel juhul märgitakse vastavad andmed ära ja neid võime me töödelda ainult teatud eesmärkidel.
Õigus esitada vastuväiteid: teatud tingimustel võib teil olla õigus esitada oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel vastuväiteid või – kui isikuandmeid töödeldakse otseturustuse eesmärgil – esitada igal ajal vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolsele töötlemisele, millisel juhul võib meil olla kohustus lõpetada teie isikuandmete töötlemine.
Õigus andmete teisaldatavusele: teatud tingimustel võib teil olla õigus saada teie kohta käivaid isikuandmeid, mille olete meile esitanud, ning sweda struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis, ning teil võib olla õigus edastada need andmed ilma meie poolsete takistusteta teisele üksusele.
Kaebuse esitamise õigus: kui olete arvamusel, et teie isikuandmete töötlemine on vastuolus GDPR-iga, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige ELi või EMP liikmesriigis, kus te elate, töötate või kus väidetav rikkumine on aset leidnud. Õigus esitada kaebus kohalikule järelevalveasutusele võib sõltuvalt teie asukohast kehtida ka väljaspool ELi/EMPd.

 

Andmekaitseametnikud ja kontaktteave

Kui teil on küsimusi selle privaatsuspoliitika või meiepoolse isikuandmete töötlemise kohta või kui soovite kasutada oma õigusi, nagu on sätestatud eespool, võtke ühendust järgneval aadressil: Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Taani, +45 87 50 14 00, dataprivacy@grundfos.com
Kui teie kohalik Grundfosi müügiettevõte on koos Grundfos Holding A/S-iga ühine andmetöötleja, leiate oma kohaliku müügiettevõtte kontaktandmed siit.
Mõned Grundfosi kontserni ettevõtted on määranud andmekaitseametnikud. Nende kontaktandmed leiate siit.

 

Privaatsuspoliitika muudatused

Jätame endale õiguse seda privaatsuspoliitikat igal ajal muuta või täiendada. Kui privaatsuspoliitika muudatusi peetakse ulatuslikuks ja oluliseks, teavitatakse teid sellest näiteks e-posti teel või meie veebisaidil. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati saadaval meie veebisaidil.