Lõppkasutajad

Hea Grundfosi klient,

Selle teatega esitame teile olulise ohutusteabe. Meie enda uurimiste põhjal oleme jõudnud järeldusele, et teatud tingimustel võivad mõjutatud tooted kujutada endast töötamise ajal elektrilöögi ohtu.
Kõnealused tooted on toodetud alates 1. nädalast 2017 kuni 2. nädalani 2018 (kaasa arvatud) ja on järgmised:


* Grundfos UNILIFT AP 12 ÜHEFAASILISED
* Grundfos UNILIFT AP 35 ÜHEFAASILISED
* Grundfos UNILIFT AP 50 ÜHEFAASILISED


Ohtu kujutavad endast ainult eespool nimetatud pumbad, mida kasutatakse mis tahes teisaldataval moel. See hõlmab näiteks aiatiikide tühjendamiseks kasutatavaid pumpasid. Juba paigaldatud pumbad püsipaigaldistes on hinnatud ohutuks.
Selle lehe paremas servas leiate lingid mõjutatud toodete loendile ja juhised nende tuvastamiseks. Lisateabeks on esitatud ka küsimuste ja vastuste loend.
Vt allpool Grundfosi hooldustalituse ja Grundfosi hoolduspartnerite kontaktandmeid.
Kui te kahtlete oma paigalduses, ärge puudutage pumpa ega ühendatud süsteemi.
Kui teil on üks mõjutatud toodetest, võtke kohe ühendust Grundfosi või Grundfosi partneriga. Vältige toote teisaldatavat kasutamist, kuni see on parandatud. Grundfos parandab mõjutatud pumbad ja katab kulud.
Me palume sügavalt vabandust ebamugavuste pärast, mida see võib põhjustada, kuid ohutus, vastutus ja usaldusväärsus on meie esimene prioriteet.

Laadige alla mõjutatud toodete tuvastamise juhised

Laadi alla

Küsimused ja vastused

Ava K & V