01-03-2018


Ohutushoiatus – märts 2018

OLULINE OHUTUSHOIATUS GRUNDFOSI UNILIFT AP ÜHEFAASILISTE PUMPADE KOHTA

Grundfos annab välja ohutushoiatuse UNILIFT AP 12 ühefaasiliste, AP 35 ühefaasiliste ja AP 50 ühefaasiliste pumpade kohta, mis on toodetud alates 1. nädalast 2017 kuni 2. nädalani 2018 ja mida kasutatakse teisaldatavalt. See hõlmab näiteks aiatiikide tühjendamiseks kasutatavaid pumpasid. Juba paigaldatud pumbad püsipaigaldistes on hinnatud ohutuks.
Kõnealused tooted on järgmised:

* Grundfos UNILIFT AP 12 ÜHEFAASILINE
* Grundfos UNILIFT AP 35 ÜHEFAASILINE
* Grundfos UNILIFT AP 50 ÜHEFAASILINE

(MÄRKUS: 1 faasilised pumbad, mis tarnitakse USA pistikutega, ei ole sellest mõjutatud)
Mitmel juhul võivad need tooted põhjustada elektrilöögi. Seetõttu on väga oluline, et me tuvastaksime ja asendaksime või parandaksime mõjutatud tooted nii kiiresti kui võimalik. Palun pidage meeles, et elektrilöögi saamise ohu tõttu peaksid mõjutatud toodete tuvastamist ja asendamist või parandamist teostama käsitlema ainult professionaalid.
Põhjalikumate tegevusjuhiste leidmiseks kasutage järgmisi linke: