K & V


KASUTAMISEKS SEOSES GRUNDFOS UNILIFT AP ÜHEFAASILISTE PUMPADE OHUTUSHOIATUSEGA
1.
K: Millised tooted on mõjutatud?
V: Ühefaasilised UNILIFT AP12, AP35, AP50 50 ja 60 Hz, välja arvatud 60 Hz USA pistikutüübiga versioonid. Palun vaadake sellel lehel paremal toodud juhiseid, kuidas tuvastada mõjutatud toodet.
2. 
K: Kas see hoiatus on tõsine?
V: Jah. Mõjutatud tooted võivad tõsiselt ohustada kasutajate tervist, kui tooteid kasutatakse teisaldatavalt, näiteks aiatiikide tühjendamiseks, ning paigaldatud ei ole lekkevoolu kaitselülitit (ELCB).
3. 
K: Mida peaksin tegema, kui mul on mõjutatud toode?
V: Pöörduge Grundfosi või Grundfosi partneri poole, et pump parandataks või vahetataks välja, kui see on teie laos.
4. 
K: Mis võib juhtuda?
V: Mõjutatud tooted võivad mitmel juhul paigalduse või teisaldatava kasutamise ajal anda kasutajatele elektrilöögi.
5.
K: Mis on teisaldatav kasutamine?
V: Teisaldatav kasutamine on näiteks tiigi tühjendamine, kus seadet kasutatakse aeg-ajalt erinevateks ülesanneteks. Seda teisaldatakse erinevatesse tühjendamise kohtadesse. See tähendab põhimõtteliselt igat liiki rakendusi, mille jaoks pumpa ühest kohast teise veetakse.
6. 
K: Mis seda põhjustab?
V: Tootmisvea tõttu võivad pumba vulkaniseeritud pistiku sees või lähedal olevad juhtmed saada kahjustatud, kui kaablit tugevasti painutatakse. Voolu all olev traat ja maandustraat võivad samas kohas murduda ja lühise põhjustada.
Mitmel juhul ja kasutamise ajal, kus toitekaablit liigutatakse ja painutatakse, võib see põhjustada pumba korpuse voolu alla sattumise (kui ei ole paigaldatud vähemalt 30 mA lekkevoolu kaitselüliti).
7.
K: Kas saan kasutada statsionaarselt paigaldatud pumpa, mis asub süvendis, paagis või kaevus (fikseeritud paigaldus)?
V: Statsionaarselt paigaldatud pumbad, kus toitekaabel on fikseeritud asendis, ei ole ohus (nõuetekohase maanduse ja lekkevoolu kaitselülitiga (ELCB)).
8.
K: Miks ainult mainitud perioodi jooksul?
V: Tootmisviga on parandatud, nii et väljaspool mõjutatud perioodi toodetud seeriate tooteid see ei mõjuta.
9.
K: Kuidas on võimalik kõrvaldada risk teisaldataval moel/eemärkidel kasutatavate pumpade puhul?
V: Ainult kaablite asendamisega.
10.
K: Kuidas tuvastada, kas mul on mõjutatav toode?
V: Palun järgige meie juhistes toodud juhiseid. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.grundfos.com/XYZ.
11. 
K: Kes saab aidata ebakindluse korral ja kui on vaja rohkem teavet?
V: Minge Grundfosi kohalikule veebisaidile (või minge veebisaidile Grundfos.com ja kasutage oma riigi leidmiseks riigivalijat) ning vaadake infot alapealkirja „Ohutushoiatus” alt. Pöörduge Grundfosi või Grundfosi partneri poole, et pump parandataks või vahetataks välja, kui see on teie laos.
12.
K: Kes maksab remondi eest?
V: Grundfos katab kõik kulud, mis on seotud mõjutatud toodete kaabliasendusega.
13.
K: Mul on ujukommutaatoriga UNILIFT AP12, AP35 või AP50 pump. Kas see tuleb ka välja vahetada?
V: Jah, kõik kaablid tuleb välja vahetada.

Laadige alla mõjutatud toodete tuvastamise juhised

Laadi alla