Hulgimüüjad

Hea Grundfosi klient,

Kui meie müügiettevõte ei ole teid juba teavitanud, siis käesolevaga teavitame teid ohutusalasest hoiatusest ja palume teie viivitamatut abi.
Meie enda uurimiste põhjal oleme jõudnud järeldusele, et teil võivad olla laos tooted või te võite olla müünud tooteid, mis võivad töötamise ajal mitmel juhul põhjustada elektrilöögi ohu.


Kõnealused tooted on toodetud alates 1. nädalast 2017 kuni 2. nädalani 2018 (kaasa arvatud) ja on järgmised:

* Grundfos UNILIFT AP 12 ÜHEFAASILINE
* Grundfos UNILIFT AP 35 ÜHEFAASILINE
* Grundfos UNILIFT AP 50 ÜHEFAASILINE

(MÄRKUS: 1 faasilised pumbad, mis tarnitakse USA pistikutega, ei ole sellest mõjutatud)

Grundfos on hinnanud, et eespool nimetatud pumbad võivad paigaldamise ajal või teisaldataval kasutamisel põhjustada elektrilöögi. Püsipaigaldistes juba paigaldatud pumpasid hinnatakse püsivaks kasutamiseks ohutuks.
Selle lehe paremas servas leiate lingid mõjutatud toodete loendile ja juhised nende tuvastamiseks. Lisateabeks on esitatud ka küsimuste ja vastuste loend. Kuna teie olete need pumbad varem müünud, siis palume teile lahket ja kohest abi, et tagada kõigi laos ja kasutuses olevate mõjutatud toodete võimalikult kiire tuvastamine ja asendamine või parandamine.
Grundfos nõuab tungivalt, et te Grundfosi kliendina käituksite järgnevalt.
1. Lõpetage mõjutatud toodete müümine.
2. Tuvastage mõjutatud tooted oma laos ja tagastage need Grundfosile.
3. Pöörduge klientide poole ja juhatage nad veebisaidile.
4. Laos olevate toodete tagastamise korraldamiseks pöörduge Grundfosi poole.
Parandusmeetmed:
1. Grundfos vahetab välja kõik laos olevad mõjutatud pumbad. Grundfos teeb seda tasuta.
2. Teie aktiivsel kaasabil teavitab Grundfos kõiki asjaomaseid kliente, et mõjutatud tooted võivad teatud tingimustel põhjustada elektrilöögi ning seetõttu tuleb need välja vahetada või parandada.
Kui teil on küsimusi, võtke julgelt ühendust oma kohaliku Grundfosi müügiettevõttega.
Me palume sügavalt vabandust ebamugavuste pärast, mida see võib põhjustada, kuid ohutus, vastutus ja usaldusväärsus on meie esimene prioriteet.
Pange tähele, et ohutusriski ja kiireloomulisuse tõttu eeldame, et teie kui meie hinnatud ja usaldusväärne partner võtate kõhklemata vajalikke meetmeid selle probleemi lahendamiseks.

Laadige alla mõjutatud toodete tuvastamise juhised

Laadi alla

Küsimused ja vastused

Ava K & V