Paigaldajad ja hoolduspartnerid

OLULINE OHUTUSHOIATUS GRUNDFOSI UNILIFT APB KOLMEFAASILISTE DRENAAŽIPUMPADE JA MULTILIFT MSS KOLMEFAASILISTE TÕSTEJAAMADE KOHTA

Selle teatega teavitame teid ohutusalasest hoiatusest ja palume teie kohest abi.
Grundfos on väljastanud ohutushoiatuse meie UNILIFT APB kolmefaasiliste pumpade kohta, mis on toodetud 49. nädalast 2016 kuni 37. nädalani 2017, ja MULTILIFT MSS kolmefaasiliste tõstejaamade kohta, mis on toodetud 27. nädalast 2012 kuni 37. nädalani 2017.
Meie enda uurimiste põhjal oleme jõudnud järeldusele, et teatud tingimustel võivad mõjutatud tooted kujutada endast elektrilöögi ohtu.
Ohtu kujutavad endast üksnes nimetatud ajavahemike jooksul toodetud tooted, sest teiste mudelite ehitus on erinev. Lugege lisatud juhiseid mõjutatud toodete tuvastamise kohta.
Kuna teie olete need tooted varem müünud ja paigaldanud, palume teie lahket ja kohest abi selle tagamisel, et kõik mõjutatud tooted saaksid võimalikult kiiresti tuvastatud, asendatud ja/või parandatud.
Grundfos nõuab tungivalt, et te paigaldajana käituksite järgnevalt.
-        Kontrollige, kuhu olete mõjutatud tooted paigaldanud.
-        Võtke viivitamatult ühendust kõigi asjaomaste klientidega. Võite nende teavitamiseks kasutada lisatud kirja.
-        Planeerige statisonaarseid pumpasid kasutavate asjaomaste klientide juures võimalikult kiiresti kontroll.
-        Teavitage kliente, et nad lõpetaksid pumpade teisaldatava kasutamise juhul, kui need pärinevad mõjutatud perioodist.
-        Lõpetage nende toodete paigaldamine, kui teil on neid laos.
Pange tähele:
Kui eksisteerib toote puudutamise oht, tuleb vältida nende toodete edasist kasutamist, mille toitele ei ole paigaldatud lekkevoolu kaitselülitit (ELCB). Hoiduge nende toodete kasutamisest ja lülitage need välja, kui te pole kindel, kas ELCB on paigaldatud.
Remondi ja asendamise protsessi kohta vaadake kaasasolevaid üksikasjalikke juhiseid.
Teie abi on vaja järgnevaks.
Selleks, et jõuda kõigi teie klientideni, kes on tooted ostnud, vajame teie abi.
1: Palun kontrollige oma ettevõttesisest andmebaasi klientide kohta, kes on tooted ostnud.
2: Võtke nendega ühendust ja kontrollige tooteid:
Grundfos UNILIFT P/N: 96004601, 96468195, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96Z01866, 96468194
Grundfos MULTILIFT P/N: täiskomplektid: 97901027, 97901029, 98714824 (ainult Hiina), 97901061, 97901063, 98721203
Nende kokkupandud mootoritega: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955
3: Palun registreerige kõik juhtumid tagasikutsumise töövahendis Recall Tool.
Kohustuslik on registreerida iga juhtum koos pildiga märgisplaadist ja pumba väljavahetamise kuludest. Palun kasutage pildi üleslaadimiseks järgmist lehte ja paluge kulude kinnitamist. Hooldusosakond kinnitab teie juhtumi ja pärast kinnitamist saate arve üles laadida. Palun hoidke pumpa kuni Grundfosi edasise teavitamiseni enda juures. Me peame tagama, et kõik teie klientide juures olevad tooted asendatakse. Me loodame teie toetusele. Kulud katab Grundfos.
Kindlustus- ja ohutusalastel põhjustel palume teil asendatud tooted kasutuskõlbmatuks muuta ja säilitada, kuni saate Grundfosilt nende utiliseerimise kohta teavet.
Parandusmeetmed:
1: Grundfos kutsub tagasi, asendab või parandab kõik UNILIFT APB kolmefaasilised pumbad, mis on toodetud alates 49. nädalast 2016 kuni 37. nädalani 2017. See on lõppkasutajale tasuta ja Grundfos katab selle toote asendamisega seotud kulud.
MULTILIFT MSS kolmefaasiliste tõstejaamade puhul, mis on toodetud alates 27. nädalast 2012 kuni 37. nädalani 2017, remondib või asendab Grundfos mootori. Grundfos katab asendamisega seotud kulud.
2: Grundfos teavitab asjaomaseid asutusi, turustajaid, paigaldajaid ja lõppkasutajaid, et kindlaksmääratud ajavahemiku
tooted võivad teatavatel asjaoludel põhjustada elektrilöögi.
3: Grundfos teatab ohutushoiatusest ka asjakohastel Grundfosi veebisaitidel ja muudes sidekanalites ning pakub täiendavat abi ja teavet.
Vabandame ebamugavuste pärast, mida see võib põhjustada, kuid ohutus, vastutus ja usaldusväärsus on meie esimene prioriteet.
Pange tähele, et ohutusriski ja kiireloomulisuse tõttu eeldame, et teie kui meie hinnatud ja usaldusväärne partner võtate kõhklemata vajalikke meetmeid selle probleemi lahendamiseks.


Laadige alla mõjutatud toodete tuvastamise juhised

Laadi alla

Küsimused ja vastused

Ava K & V

Open the Recall Tool

Recall Tool