01-09-2017

Ohutushoiatus - September 2017


OLULINE OHUTUSHOIATUS GRUNDFOSI UNILIFT APB KOLMEFAASILISTE DRENAAŽIPUMPADE JA MULTILIFT MSS KOLMEFAASILISTE TÕSTEJAAMADE KOHTA


Grundfos annab välja ohutushoiatuse UNILIFT APB kolmefaasiliste drenaažipumpade kohta, mis on toodetud 49. nädalast 2016 kuni 37. nädalani 2017, ning MULTILIFT MSS kolmefaasiliste tõstejaamade kohta, mis on toodetud 27. nädalast 2012 kuni 37. nädalani 2017.


Mitmel juhul võivad need tooted põhjustada elektrilöögi. Seetõttu on väga oluline, et me tuvastaksime, parandaksime ja/või asendaksime mõjutatud tooted nii kiiresti kui võimalik.


Palun pidage meeles, et elektrilöögi tekkimise ohu tõttu peaksid kahjustatud tooteid parandama, asendama ja tuvastama ainult professionaalid.
Põhjalikumate tegevusjuhiste leidmiseks kasutage järgmisi linke:

Multilift MSS.11.3.2 (kolmefaasilised)

UNILIFT AP50B (kolmefaasilised / 0,8 ja 1,1 kW)