K & V

KASUTAMISEKS KOOS UNILIFT APB KOLMEFAASILISTE DRENAAŽIPUMPADE JA MULTILIFT MSS KOLMEFAASILISTE ZÕSTEJAAMADE OHUTUSHOIATUSEGA

K: Millised tooted on mõjutatud?
V: UNILIFT APB faasiliste drenaažipumpade puhul on tegemist seeriaga, mis on toodetud 49. nädalast 2016 kuni 37. nädalani 2017.
Tootekoodid: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194
V: MULTILIFT MSS kolmefaasiliste tõstejaamade puhul on tegemist seeriaga, mis on toodetud 27. nädalast 2012 kuni 37. nädalani 2017.
Tootekoodid: täiskomplektid: 97901027, 97901029, 98714824 (ainult Hiina), 97901061, 97901063, 98721203
Nende kokkupandud mootoritega: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955
K: Kuidas tuvastada, kas toode on mõjutatud?
V: Kontrollides pumba või mootori märgisplaati või kontrollides, kas tootenumber vastab loetletud numbritele. Kontrollimisel veenduge, et pump või tõstejaam on elektrivõrgust lahti ühendatud.
K: Kas see hoiatus on tõsine?
V: Jah. Mõjutatud tooted võivad kujutada tõsist ohtu kasutajate tervisele.
K: Mis võib juhtuda?
V: Mõjutatud tooted võivad mitmel juhul anda kasutajatele elektrilöögi.
K: Kas paigaldatud pumbaseadet saab kasutada seni, kuni asendus on paigas?
V: Jah, kuid ärge puudutage pumpa ega tootega ühendatud metallosi. Pöörduge kohe oma paigaldaja või Grundfosi volitatud hoolduspartneri poole jalaske toode parandada või asendada. Teisaldataval moel ei tohi pumpasid kasutada enne, kui need on välja vahetatud.
K: Miks ainult mainitud perioodis?
V: Teised, väljaspool mõjutatavat perioodi toodetud seeriate tooted on projekteeritud erinevalt või on neil muud lühisekaitse lahendused.
K: Kuidas saab riski kõrvaldada?
V: Ainult sellega, kui lasete mõjutatud tooted asendada või parandada.
K: Mul on UNILIFT APB kolmefaasiline drenaažipump või MULTILIFT MSS kolmefaasiline tõstejaam, mida ma peaksin tegema?
V: Tegutsege kohe. Ärge puudutage pumpa. Pöörduge viivitamatult oma paigaldaja või Grundfosi volitatud hoolduspartneri poole
ja planeerige toote parandamine või asendamine. Kahtluse korral küsige abi oma paigaldajalt.
K: Kas nimetatud perioodidest väljaspool on tooted ohutud?
V: Jah. Uutes toodetes on probleem kõrvaldatud ning väljaspool nimetatud perioodi toodetud tooted on erineva ehitusega.
K: Kes saab aidata ebakindluse korral ja kui on vaja rohkem teavet?
V: Lisateabe saamiseks helistage oma paigaldajale või Grundfosi volitatud hoolduspartnerile.
K: Kes maksab asendamise või parandamise eest?
V: Grundfos katab kõik kulud, mis on seotud kahjustatud toodete parandamise ja asendamisega.
K: Mida teha, kui mul on pump, mida kasutan aeg-ajalt teisaldataval moel?
V: Palun lõpetage kohe selle pumba kasutamine ja pöörduge remondiks või asendamiseks oma paigaldaja või Grundfosi volitatud hoolduspartneri poole. Kui olete pumba ostnud võrgupoe kaudu, võtke ühendust oma paigaldaja või Grundfosi volitatud hoolduspartneriga.